Hartelijk welkom iedereen. Onze ambitie, onze droom, dat is

advertisement
Hartelijk welkom iedereen.
Onze ambitie, onze droom, dat is bijdragen aan het geluk van onze cliënten. En zo werken we ook
aan ons eigen geluk.
Afgelopen jaar hebben we allemaal hard gewerkt om onze cliënten goed te verzorgen of te
ondersteunen, zodat zij een zo gelukkig mogelijk leven kunnen leiden. En hier in Amersfoort hebben
we onze collega's zo goed mogelijk gefaciliteerd om hun werk te doen.
Daar mogen we ook over 2016 weer trots op zijn. Trots dat we dit werk mogen doen en dat we het
ook kunnen doen. Namens onze cliënten, hun verwanten, vrijwilligers en de Raad van Bestuur
iedereen ongelooflijk bedankt voor jullie inzet, jullie energie, jullie betrokkenheid, kort en goed: voor
jullie aandacht en plezier.
Net als in andere jaren waren er hoogtepunten (gelukkig weinig dieptepunten) en bijzondere
activiteiten.
Een paar daarvan noem ik.
Bijzonder in 2016 was onder meer onze deelname aan de proeftuin van het vernieuwd
kwaliteitskader. Met uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek, teamreflecties en observaties van
collega's van andere zorgaanbieders kregen we een beeld van hoe onze cliënten over onze zorg en
begeleiding denken en hoe ons huis op orde is.
Dat hebben we besproken met delegaties van medezeggenschap en externe relaties zoals de
zorgkantoren, VGN en andere zorgaanbieders.
Het ziet ernaar uit dat het Kwaliteitskader de norm wordt voor onze branche. Daar hebben we als
grootste zorginstelling die met hele organisatie meedeed aan de proeftuin een belangrijke rol in
gespeeld.
In ieder geval gaan we door met het Kwaliteitskader, met Dit vind ik Ervan, met de teamreflecties.
Bijzonder is ook dat Menzis dankzij het Kwaliteitskader en het vertrouwen, een convenant met ons
heeft afgesloten om een meerjarencontract af te sluiten met zo min mogelijk administratieve
activiteiten. Goede uitkomsten, en een mooie basis op mee verder te werken.
Het afgelopen jaar hebben we ook het Medewerkers Onderzoek uitgevoerd. 79% van onze
medewerkers heeft meegedaan! En we scoren heel mooi. Veel beter dan de benchmark van onze
branche. We zien dat heel veel medewerkers bevlogen en betrokken zijn bij hun werk en bij
Philadelphia.
Dat blijkt ook uit de grote daling in het ziekteverzuim. We staan eind 2016 op 4.2% en we gaan door.
We gingen door met Regelarm. Eind van dit jaar werken we allemaal regelarm, want ook bij de
herinrichting van de nieuwe serviceorganisatie gaan we uit van de principes van Regelarm: vrijheid/
vertrouwen / verantwoordelijkheid nemen én verantwoording afleggen.
Een bijzonder evenement was ook de start van de leveranciersdagen. We noemen het
leveranciersdagen, maar eigenlijk is het de start om juist ook als partners samen te werken voor onze
cliënten. Hoe kunnen we samen meer cliënten aan het werk helpen. Veel bedrijven hebben daar
volmondig 'ja ' op gezegd. Een mooi initiatief.
Ook hebben we gewerkt aan de thema's van ons Meerjarenbeleidsplan 2016 - 2020. Denk maar aan
fris vakmanschap, ondernemerschap, muziek en mensgerichte technologie.
We willen toonaangevend zijn en we willen een aantrekkelijke zorgaanbieder zijn voor nieuwe
cliënten. Dan is het ook belangrijk om goed en regelmatig zichtbaar te zijn in de pers en via de sociale
media. Ook dát is ons goed gelukt. We staan voor wat we doen.
Dat is hier wel te zien. Dankzij de prijs voor ons Leerhuis, onze muziekactiviteiten, regelarm, Phi onze
robot, maar ook de deelname van onze cliënten aan Kitchen lmpossible of Downtown Dinner.
Top!
In 2017 gaan we gewoon door. Met het beste uit jezelf, met aandacht en plezier.
We willen wel groeien. Daar zijn we ook klaar voor. Overigens, we moeten ook groeien. We willen
minimaal dezelfde marktpositie houden om toonaangevend te kunnen blijven, om te kunnen blijven
investeren in ons vakmanschap, in muziek, in mensgerichte technologie.
Daarom willen we dat onze cliënten nog positiever zijn over ons, dat cliënten en hun verwanten de
ambassadeur zijn van Philadelphia. We weten uit onderzoek dat cliënten en verwanten onze zorg en
dienstverlening dan minimaal een 8.5 maar liever een 9.0 moeten geven. Onze ambitie voor 2017 is
dat 80% cliënten en 70% verwanten ons een top geeft of goed.
We gaan ook hard werken aan het werven van nieuwe cliënten. Op veel plekken bieden we al
prachtige dagbesteding en dat gaan we uitbreiden, zodat minimaal 225 cliënten die nu bij ons wonen
overstappen naar onze dagbesteding.
We bouwen ook nieuwe locaties met ruimte voor meer cliënten. Onze ambitie is 200 nieuwe cliënten
erbij. Intussen bouwen we aan 18 locaties en hebben we 36 nieuwe projecten onder handen.
Groeien kunnen we ook goed als we intussen blijven werken aan onze professionaliteit, aan ons
vakmanschap en we er samen voor zorgen dat we plezier in ons werk hebben.
Daarom gaan we dit jaar starten met de doorontwikkeling van regelarm naar zelf organiserend. Nog
meer de teams, de locaties, de afdelingen de ruimte bieden zelf te bepalen hoe je je werk doet. Hoe
je optimaal elkaars talenten kunt inzetten. Hoe je als team het beste uit jezelf kunt halen, als
cliënten, als team, als medewerker.
Als handvat voor de teams introduceren we daarom ook als onderdeel van Zelforganiserend de
Zorgvisies. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om per doelgroep een zorgvisie te formuleren. En
dat is gelukt. Een prachtig handvat voor elk team, dat is voor elke doelgroep belangrijk.
Bij vakmanschap hoort ook dat je je verantwoordelijkheid neemt om het 'huis op orde' te hebben. De
dossiers, de medezeggenschap, het webkasbankboek etc. Daar gaan we in de maand mei extra
aandacht aan geven. Bij Huis op Orde hoort overigens ook dat we een basis hebben voor het Sociaal
Plan. Met de vakbonden is overeengekomen dat wij het huidige Sociaal Plan voor 2017 continueren.
We blijven ook doorgaan met ons leerprogramma en dat breiden we uit. Denk bijvoorbeeld ook aan
serious gaming. Dit jaar worden er twee games geïntroduceerd. En hebben jullie al eens de Slimste
Zorgprofessional gespeeld?
In 2016 hebben de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur met elkaar afgesproken om in het
verlengde van Fris Vakmanschap te gaan voor Fris Medezeggenschap. Hoe kunnen we nog beter met
elkaar gezamenlijk optrekken. Dat doen we best al goed, maar dat kan nog beter. En dat is soms ook
echt oefenen, ook voor ons Raad van Bestuur.
We blijven werken aan de vitaliteit van onze cliënten en medewerkers. Je bent vitaal als je fysiek
gezond bent, maar belangrijker nog: je bent vitaal als je goed in je vel zit, als je het werk doet / kan
doen wat bij je past. Als je de ruimte hebt én voelt om de dingen te doen je die wilt doen vanuit je
vak. Dan voel je ook gelukkig, dan heb je ook plezier in je werk.
Daarom blijven we inzetten op een nog lager ziekteverzuim, gaan we door met bv. Resilians, met
ProudWoman en bekijken we ook of we ProudMom kunnen inzetten. ProudMom is er voor collega's,
die net moeder geworden zijn.
Een ander beleidsthema is mensgerichte technologie in de breedste zin van het woord.
In ons jaarplan 2017 benoemen we enkele activiteiten. Bijvoorbeeld voor onze medewerkers op de
afdeling Finance & Control is het een verademing dat wij in 2017 een nieuw financieel systeem
aanschaffen, zodat er beter, makkelijker en meer effectief gewerkt kan worden. Een grote wens van
velen die met onze financiën en administratie aan het werk zijn.
Natuurlijk gaan we door met slimme zorg, slimme nachtzorg, Digicontact en op de nieuwe locaties
met domotica. We gaan proefondervindelijk ervaren hoe robots zoals Phi ons kunnen helpen bij de
zorg en ondersteuning aan cliënten. Op locatie Groot Schutterhoef hebben we bijzondere ervaringen
opgedaan met het living lab. En we houden onze ogen en oren open voor andere nieuwe
ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld de slimme luiers.
Het afgelopen jaar hebben velen hard gewerkt om te zien hoe we een beter ECD kunnen bouwen,
hoe we onze internetportaal kunnen aanpassen aan de wensen en eisen van 2017 en verder.
We zijn nu zover dat we in 2017 kunnen starten met de bouw van een digitaal platform. Een platform
waarmee Philadelphia kan informeren, communiceren, interactie heeft met de bezoekers, of het nu
cliënten, verwanten, vrijwilligers of medewerkers zijn en behandelingen kan bieden.
Een meerjarenprogramma, wat ervoor zorgt dat we ook digitaal up to date zijn. En natuurlijk gaan we
door met innovatie. Met innoveren. Vanuit de nieuw op te zetten afdeling Innovatie & Projecten zal
er veel aandacht worden gegeven om iedereen te motiveren, uit te nodigen mee te denken over
innovatie.
Daarnaast gaan we ons ook buigen over de 'verre toekomst'. Hoe denken we dat Philadelphia er in
het jaar 2030 uitziet? En wat betekent dat voor onze plannen in de komende jaren.
Zoals gezegd: We willen groeien. Sterker nog: we moeten groeien. Om te groeien in aantallen
cliënten is ondernemerschap keihard nodig.
Daarom ontwikkelen we nieuwe dienstenconcepten. In 2017 krijgen we al cliënten vanuit een andere
achtergrond: denk aan cliënten die komen vanuit de forensische zorg, of dementerende ouderen.
Daarnaast werken we aan nieuwe dienstenconcepten, zoals een nieuw pgb concept.
Om te groeien is het ook belangrijk dat mensen weten dat Philadelphia bestaat. In sommige dorpen
en steden is dat zonneklaar maar ergens anders niet. Gemeenten en burgers moeten Philadelphia
kennen én waarderen. Daarom is zo belangrijk dat ook elke locatie zichtbaar en actief aanwezig is in
zijn wijk/ zijn buurt. Daarom doen we ook weer mee aan de Week van Zorg en Welzijn en aan de
actie NL Doet.
Die zichtbaarheid is ook weer van belang voor de deelname van cliënten aan de samenleving. Het
helpt in onze wens om voor cliënten werk te vinden in het reguliere bedrijfsleven, bijvoorbeeld bij
onze partners.
We willen groeien en willen het steeds beter doen voor onze cliënten. Dan moet je als Philadelphia
ook aantrekkelijk zijn voor je cliënten en voor potentiele cliënten.
Goede locaties, mooie dagbesteding en het plezier dat we uitstralen zijn daarbij essentieel.
Muziek helpt daarbij, muziek zorgt voor dat stukje 'extra', extra troost, extra energie, extra plezier.
Voor ieder persoonlijk maar ook in het team.
Daarom zetten we ook dit jaar weer vol in op de doorontwikkeling van muziek, muziek op de locaties,
muziek als onderdeel/ hulpmiddel bij methodieken en behandelingen.
Iedereen voelt wel dat Muziek wat met je doet. Maar we gaan het ook wetenschappelijk
onderbouwen.
Heerlijk. Toch? Al die vooruitzichten, al die mogelijkheden om als organisatie maar juist ook als
medewerkers te kunnen groeien.
Denk aan de mogelijkheden vanuit het Leerhuis. Maar denk ook aan het leren van Agile Werken en
Scrummen, of aan de trainingen van Hostmanship. Daar gaan we mee door. Want ons doel blijft: Het
beste uit jezelf. En doen dan wat je doet met aandacht en plezier.
Daarom willen we met elkaar blijven werken aan plezier in je werk, aan werk dat je kunt en dat bij je
past. Dan kunnen we onze missie waarmaken. Onze missie die aangeeft dat wij vanuit onze
christelijke identiteit ertoe bij willen dragen dat onze cliënten zo gelukkig mogelijk zijn.
Onze locaties ontvangen dit jaar allemaal ook een Gelukskalender. Een heel mooi gebaar van
zorgverzekeraar Zilveren Kruis die het allemaal mogelijk maakte. Samengesteld door schrijver Leo
Bormans, de Belgische Ambassadeur van Geluk. Het geeft je iedere dag inspiratie om te werken aan
je eigen geluk en dat dat van anderen.
Namens de Raad van Bestuur wensen we jullie allemaal een echt Gelukkig Nieuwjaar.
Dank jullie wel!
Download