Criteria van patiënten cliënten in onderzoek

advertisement
Patiënten en cliënten beoordelen
onderzoek en kwaliteit van zorg.
Een evaluatie onderzoek.
Truus Teunissen & Merel Visse
28 november 2011
Dit onderzoek: de kenmerken ?
 Formatief onderzoek: bijsturen en bijleren is hier onderdeel van
 Onderzoek wordt een co-creatie.
 Met patiënten en cliënten(organisaties)
 Collectieve ervaringen
 Kijken naar effectiviteit
 Kijken naar verhouding belastbaarheid, inzet, tijd (efficiëntie)
Doel primair
Praktische bruikbaarheid evalueren
Houvast bij het beoordelen en adviseren
Validiteit
Herkenbaarheid bij de doelgroep patiënten/ cliënten
Efficiëntie
In verhouding tot tijd inzet en belastbaarheid
Doel secundair
Patiënten/cliënten
versterken in hun rol als gelijkwaardige partij
in het veld van onderzoek en kwaliteit
Argumenten voor participatie
Normatief (de patiënt/client als eind gebruiker)
Instrumenteel (de patiënt/client als
onderwerp/subject)
Inhoudelijk (patiënt/client als expert)
(vb; Abma & Broerse, 2010; Broerse et al, 2010; Elberse et al, 2010)
Evaluatieonderzoek
2 delen:
Inventarisatie
criteria in
bestaande
situatie
1) Literatuurstudie
2) Praktijk; Huidige ervaringen en
criteria van patiënten/cliënten in praktijk
3) Beoordelen, aanvullen, verfijnen
Evaluatie en
bijstellen van
criteria
van huidige criteria
4) Testen van aangepaste criteria in
6 proeftuinen
Participatie in praktijk: proeftuinen
Richtlijncommissie MS
Richtlijncommissie Migraine en werk Richtlijncommissie Aangezichtspijn
Clientenraad woon zorggroep 'De goede zorg'
Wetenschappelijke Advies Commissie Astma Fonds
Cliëntenpanel ZONMw programma InZicht
To zo ver het onderzoek tot nu toe
Criteria waaier
Ontwikkeld met patiënten en cliënten
Getest door patiënten en cliënten
Bijgesteld door patiënten en cliënten
Afbakening: geen mensen met verstandelijke beperking
De beoordelingscriteria van
patiënten en cliënten:
1- Relevantie voor
patiënten/cliënten
2- Kwaliteit van leven
3- Kwaliteit van zorg
4- Ethiek en veiligheid
5- Informatie en
communicatie
6- Zeggenschap
Randvoorwaarden
 (H)erkenning van de waarde van patiënten/cliënten perspectief
 Commitment van alle partijen
 Relevantie en kwaliteit
 Ieder vanuit eigen perspectief
 Wetenschappelijk-zorgperspectief
 Maatschappelijk- patiënten/cliëntenperspectief
Vragen ?
Download