Breng de Joden thuis - Christenen voor Israël

advertisement
20e jaargang nr. 54
israël
nieuwsbrief
2016
1996-2016, al twintig jaar lang:
Breng de Joden thuis
“Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken
waarheen de Heere, uw God, u verspreid had.
Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de
hemel, toch zal de Heere, uw God, u vandaar
bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere,
uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in
bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen;
en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken
dan uw vaderen.”
(Deuteronomium 30:3-5)
01 Ethiopische Joden uit Quara in 1999.
02 Een Jemenitische familie komt aan op de Ben Goeri03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
on luchthaven in 2009.
Een Irakese Jood bij aankomst in Israël in 1950.
Kosovaarse Joden arriveren in 1999.
Voorzitter van Christenen voor Israël, Dick Schutte
feliciteert een Oekraïense Jodin tijdens een feestelijke ceremonie in 2009 waarbij ze haar Israëlische
paspoort ontvangt.
Een grootmoeder uit de Bnei Menashe uit Mizoram
in India wordt herenigd met twee van haar kleinzoons in Israël in 2014.
Amerikaanse Joden arriveren in Israël in 2006.
Iraanse Joden arriveren in Israël en worden daar
begroet door familie.
Pakikstaanse Joden in 1950. Zij hebben een Thorarol
meegenomen naar Israël.
Ethiopische Joden die met Operatie Salomo in 1991
via een luchtbrug naar Israël worden gebracht.
Irakese Joden in een opvangkamp in Israël in 1950.
Tussen 1948 en 1951 vluchtten veel Joden uit de
Arabische wereld naar Israël. Deze Joden uit Jemen
werden op weg naar het beloofde land gefotografeerd in de woestijn van Aden.
01
02
03
04
09
07
05
06
08
10
Breng de Joden thuis
Giften op rekening NL38 ABNA 0529 310 252 van
Christenen voor Israël in Nijkerk, o.v.v. ‘Breng de Joden thuis’
11
12
2
Zo begon het
1996: er waren nog twee jaren te gaan voordat Israël zijn vijftigste verjaardag
mocht vieren. Maar Christenen voor Israël begon al met het inzamelen van de
bijdrage voor een schitterend verjaardagscadeau: vijftigduizend Joden uit
Oekraïne naar Israël. Als dat eens zou lukken…
Inmiddels zijn we twintig jaar verder, en
hebben we meer dan honderdduizend
Joden mogen helpen bij hun terugkeer
naar Israël. Dat heeft zich niet alleen
tot Oekraïne beperkt. We hielpen bij
de terugkeer uit Ethiopië en India. We
helpen van tijd tot tijd bij de terugkeer
van Joden uit Arabische landen, alhoewel we daar uit veiligheidsoverwegingen maar zeer gering over kunnen
berichten.
Hulp in Israël
De hulp stopt niet aan de Israëlische
grens. Eenmaal in Israël hielpen we in
de afgelopen jaren via allerlei projecten
de nieuwkomers met het integreren in
de Israëlische maatschappij. Dat dat een
stuk makkelijker is voor Joden die uit een westers land komen, dan voor zij die uit bijvoorbeeld de afgelegen gebieden
van Ethiopië komen, spreekt bijna voor zich. Maar iedereen
heeft van tijd tot tijd een steuntje in de rug nodig: hulp met
de taal, hulp met gewoontes en gebruiken, hulp bij het regelen
van verzekering, huisvesting, werk en scholen voor de kinderen.
Ook voor zieken en ouderen is het vinden van een plekje in de Israëlische samenleving een stuk lastiger dan voor
jonge, hoogopgeleide mensen.
Boven en onder: krantenknipsels uit
Israël Aktueel van najaar 1996.
Tot bloei komen
Maar samen vormen al deze mensen
– jong en oud, ziek, rijk, arm, alleenstaanden en gezinnen – de Israelische
maatschappij. Velen zijn kinderen,
kleinkinderen of achterkleinkinderen van Joden die ooit naar Israël
vertrokken. Want al halverwege de
negentiende eeuw zien we de eerste
Joden terugkeren naar Israël. Anderen zijn net met het vliegtuig op de
luchthaven Ben Gurion aangekomen
en moeten hun leven in Israël nog
opbouwen. We zien voor onze ogen
op wonderlijke wijze dat het volk
Israël terugkeert naar zijn land en
dat het land – na eeuwen verlaten te
zijn geweest – steeds verder tot bloei komt.
Breng de Joden thuis
Giften op rekening NL38 ABNA 0529 310 252 van
Christenen voor Israël in Nijkerk, o.v.v. ‘Breng de Joden thuis’
3
Kort na de val van de Sovjet-Unie mochten we Joden met bussen helpen om terug te keren naar het beloofde land.
Beste lezers,
Het begon allemaal toen ik voor de eerste maal op een Israëlconferentie was in de jaren tachtig (1986). Daar werd duidelijk gesproken over
Israël, de toekomst en de uittocht uit het ‘Noorderland’, waarmee bedoeld werd: de Sovjet-Unie. In die tijd was dat nog een gesloten land
met een streng communistisch regime. Het was ook in dat jaar dat
Nathan Sharansky na negen jaar eenzame opsluiting in Siberië – zijn
misdaad was dat hij wilde emigreren naar Israël – bij uitzondering
werd vrijgelaten – onder zware druk van het Westen – en eindelijk
voorgoed naar ‘huis’ kon gaan.
Er werd op de conferentie gesproken over het IJzeren Gordijn dat in
de nabije toekomst zou vallen met als gevolg dat honderdduizenden
Sovjet-Joden het land zouden verlaten. Ook werd er duidelijk gezegd
dat niemand wist wanneer dit zou gaan gebeuren! En dat ook de
heidenvolken, de niet-Joden bij die uittocht uit het ‘Noorderland’
betrokken zouden worden.
Toen heb ik eenvoudig gevraagd en gebeden aan de Heere om daarbij
betrokken te mogen zijn. Achteraf gezien geen gemakkelijke keuze,
maar ik ben dankbaar dat ik al zovele jaren betrokken mag zijn in die
terugkeer!
In 1989 scheurde het IJzeren Gordijn en vanaf toen kwam de uittocht
van de Sovjet-Joden langzaam op gang. Vanuit Oekraïne werden de
Joden met bussenvol naar de buurlanden gebracht: Hongarije, Polen
en Roemenië, omdat er toen nog geen rechtstreekse vluchten waren
naar Israël. Dat was afzien, vooral het lange wachten aan de grenzen.
De tijd gaat snel. We mogen de boodschap van de terugkeer blijven
verkondigen. Het zijn twintig bijzondere jaren geweest met veel
hindernissen en tegenslagen. Maar het is geweldig om in het ‘Noorderland’ te zijn en praktisch te mogen helpen bij de terugkeer! Ook
het mogen voorlezen uit de Bijbel aan de emigranten tijdens de lange
ritten op weg naar een luchthaven is speciaal. Veel Joden zijn hun
binding met hun Joods-zijn door het communisme en antisemitisme
verloren.
In de afgelopen twintig hebben we meer dan honderdduizend Joden
uit het ‘Noorderland’ mogen begeleiden naar Israël en daar gaan we
de volgende jaren mee door. De laatste twee jaar is ons werk grondig
veranderd en gegroeid vanwege de oorlog in het oosten van Oekraïne.
De vele Joodse vluchtelingen hebben dringend hulp nodig.
De Heere brengt Zijn volk terug met heel Zijn hart en heel Zijn ziel
(Jeremia 32:41) en dat heeft ook mijn hart!
Uw gebeden en gaven hebben dit (profetische) werk mogelijk gemaakt!
Vanuit Oekraïne,
Koen Carlier
4
Een certificaat
als herinnering
Op allerlei mogelijke manieren kunt u
de actie Breng de Joden thuis financieel ondersteunen. De kosten om
een Jood uit Oekraïne te helpen naar
Israël te gaan zijn 135 euro. De tocht
vanuit het uiterste noordoosten van
India is een lange en zware reis. De
busreis, binnenlandse vlucht en de
vlucht naar Israël kosten 900 euro bij
elkaar.
Dat niet iedereen deze bedragen direct
zomaar kan overmaken, begrijpen wij.
We weten dat er op allerlei – soms heel
creatieve! – manieren gespaard wordt
om een persoon te helpen. Kerken
houden collectes, kunstenaars geven
de opbrengst van hun werken, rommelmarkten voor Breng de Joden thuis,
mensen die zelfgemaakte kaarten verkopen, statiegeld dat in een apart potje
gaat. Het is bijzonder om te zien dat zo
veel trouwe donateurs het jaar in jaar
uit mogelijk maken dat we honderden
Joden mogen helpen in hun terugkeer
naar Israël.
Daarom krijgt u een certificaat met
de naam van de persoon die u heeft
geholpen als u 135 of 900 euro overmaakt. Ter herinnering aan uw inzet
die wij bijzonder waarderen.
» Maak uw bijdrage over op
NL38 ABNA 0529 310 252 van Christenen
voor Israël en vermeld daarbij ‘Noorderland’ of ‘India’.
Nikita en Tima Kulibaba.
‘Mijn vader zei dat dit nu ons
thuis is en ik geloof hem’
Nikita
Tima
“Ik ben Nikita Kulibaba, ik ga naar de
zesde klas. Mijn familie maakte alija
zodat ik en mijn broertje een beter leven
zouden hebben. We komen uit Kiev en we
wonen nu in kibboets Mashabey Sadeh.
Ik heb twee beste vrienden en we spreken
Hebreeuws. Het leukste vind ik om met
ze te voetballen. Toen we net aankwamen
en ik naar school ging
verstond ik echt
geen woord, behalve ‘shalom’. Maar
nu na een half jaar
kan ik meedoen
met alle lessen en
ik zit op hetzelfde
niveau als de andere kinderen. Het
leukst vind ik rekenen.
Vandaag had ik als eerste de sommen
gemaakt en ik kreeg een heel goed cijfer.
Wanneer ik later groot ben wil ik politieagent worden en in Haifa wonen, want
Haifa ligt vlakbij de zee. Maar eerst wil
ik nog langer hier blijven, ik wil nog niet
weg van de kibboets, want hier zijn mijn
vrienden en mijn school.”
“Mijn naam is Tima en ik ben vijf jaar. Ik
woon nu in Israël en ik vind het hier erg
leuk. Er zijn hier heel veel mooie vogels
en dieren. Eerst woonde we in Oekraïne.
Maar toen gingen papa, mama, Nikita en
ik in een supergroot vliegtuig hier naar
toe. Het was donker toen we aankwamen.
Papa zei dat dit nu ons thuis is en ik geloof
“Ik woon nu in Israël en ik
vind het hier erg leuk. Er
zijn hier heel veel mooie
vogels en dieren.”
Breng de Joden thuis
hem. Ik ga naar de kleuterschool en dan
speel ik met andere kinderen met de dinosaurussen. Maar wat ik erg graag wil is een
echte auto leren rijden.”
Giften op rekening NL38 ABNA 0529 310 252 van
Christenen voor Israël in Nijkerk, o.v.v. ‘Breng de Joden thuis’
5
Alija omwille van de Messias
De terugkeer van het Joodse volk naar Israël is tot eer van God. Zo noemt Jesaja
dat: Als de volkeren de kinderen van Israël thuisbrengen en zilver en goud meebrengen naar Jeruzalem is dat ter ere van de naam van God (Jesaja 60:9).
Onlangs preekte ik over Johannes de Doper, de voorloper van de
Here Jezus, de vriend van de bruidegom, de ceremoniemeester
zoals hij zichzelf noemde. Hij deed veel. Hij riep mensen op tot
bekering, doopte en sprak over de komst van Christus. Ik heb me
toen afgevraagd waarom Jezus eigenlijk een voorloper nodig had?
Hij riep mensen toch ook op tot bekering, preekte over de komst
van het koninkrijk en doopte net als Johannes deed.
Ik denk dat het een eer voor Christus was dat Johannes voor Hem
uitging. Zo kwam Jezus als bruidegom bij mensen die gereed
waren om Hem te ontmoeten. Dat is werk van de vriend van de
bruidegom.
Taak
En zo is het ook met het werk van de terugkeer. De Bijbel zegt
dat het de taak van de Messias is. Hij zal de verstrooide dochters
en zonen van Israël en Juda vergaderen van de uiteinden van de
aarde (Jesaja 11:12 en Matteüs 24:31). Ik maak me ook geen enkele
illusie dat wij dat grote werk zullen afmaken. De grote alija geschiedt bij Christus’
komst. Dan zullen alle Joden thuiskomen,
begeleid door de engelen. Maar wat is
het bijzonder om daar nu al mee bezig
te zijn, zodat als Christus wederkomt in
Hallo vrienden van Christenen voor Israël!
Jeruzalem mensen van Zijn eigen volk
Hem opwachten. Dat de bruid er is als de
Ontzettend bedankt, namens alle leden van onze familie: Fedor, Tatiana, Serhii, Kirill en Liubov
bruidegom komt.
Korobka. Hartelijk dank dat jullie erbij waren vanaf het allereerste begin en dat jullie ons hielpen om het hele proces van terugkeer goed te laten verlopen. We zijn jullie dankbaar voor de
Jagers
financiële hulp, ook bij het opsporen en aanvragen van de documenten die onze Joodse afkomst
Maar er is nog een reden: Het is de hoogaantonen. We zijn veilig geland op de luchthaven Ben Gurion en hebben met succes alle papieste tijd. We kennen de situatie in Oekraïren in orde kunnen brengen. We wonen nu in Beersheva en beginnen nu onze integratie in het
ne en West-Europa wordt overspoeld met
beloofde land.
migranten die voor een deel de Jodenhaat
met de moederborst hebben ingezogen.
Vrede zij met jullie!
Jeremia spreekt over de tijd van de vissers
en de tijd van de jagers (Jeremia 16:16). De
De familie Korobka
tijd van de jagers is nu aangebroken.
Bedankbrief uit Israël
Offer
Als ik Jesaja 60 lees, lijkt het alsof het om
een offer gaat. En ik denk ook dat het dat
is: een offer voor God. Dat offer kost in de
laatste plaats geld. Als we Israël terugbrengen uit Europa gaat veel van de glans van
het Avondland verloren. Maar nu is de
tijd gekomen dat dat gebeurt en het is een
voorrecht om zo de God van Israël en de
Koning van de Joden te mogen dienen.
Ds. Henk Poot
6
“Zie, Ik doe hen komen uit het land van het noorden, Ik zal hen
bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde; onder hen zijn
blinden en verlamden, zwangeren en barenden met elkaar: met
een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen. Onder geween zullen zij komen, onder smeekbeden zal Ik hen leiden. Ik
zal hen doen gaan naar waterbeken, op een rechte weg, waarop
zij niet zullen struikelen, want Ik ben Israël tot een Vader, en
Efraïm – Mijn eerstgeborene is hij.” (Jeremia 31:8,9)
“Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE,
dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt
de HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het
land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij
zullen het in bezit nemen.” (Jeremia 30:3)
Breng de Joden thuis
“Ik zal u, Jakob, zeker
verzamelen, geheel en al. Ik
zal het overblijfsel van Israël
zeker bijeenbrengen.”
(Micha 2:12)
“Ik zal behagen in u scheppen
vanwege de aangename geur,
wanneer Ik u uit de volken leid
en Ik u bijeenbreng uit de landen
waaronder u verspreid bent. Ik
zal voor de ogen van de heidenvolken door u geheiligd worden.
Dan zult u weten dat Ik de HEERE
ben, wanneer Ik u op het grondgebied van Israël breng, in het
land waarover Ik Mijn hand opgeheven heb om het aan uw vaderen te geven.” (Ezechiël 20:41,42)
“Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar
zij ondergaat zal Ik u
bijeenbrengen. Ik zal
zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het
zuiden: Weerhoud niet!
Breng Mijn zonen van
ver, en Mijn dochters
van het einde der aarde.
(Jesaja 43:5,6)
“Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen
uit de landen waaronder u verspreid bent, met
sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid.” (Ezechiël 20:34)
“Zo zegt de
Heere HEERE:
Zie, Ik zal Mijn
hand opheffen naar de
heidenvolken,
naar de volken zal Ik Mijn
banier omhoogsteken.
Dan zullen
zij uw zonen
brengen in de
armen, en uw
dochters zullen gedragen
worden op
de schouder.”
(Jesaja 49:22)
“Zeg daarom: Zo zegt
de Heere HEERE: Ik
zal u verzamelen uit
de volken, en Ik zal u
bijeenbrengen uit de
landen waarover u
overal verspreid bent,
en Ik zal u het land van
Israël geven.(Ezechiël
11:17)”
“Want de HEERE zal
Zich over Jakob
ontfermen en Hij zal
Israël nog verkiezen.
Hij zal hen neerzetten
op hun eigen grond.
De vreemdeling zal
zich bij hen aansluiten en zich bij het
huis van Jakob voegen. De volken zullen
hen nemen en naar
hun woonplaats
brengen.”
(Jesaja 14:1,2)
De Bijbel over Israëls terugkeer
“Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken,
verkondig het in de kustlanden van ver weg, en
zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer
bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder
zijn kudde hoedt. Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en hem verlost uit de hand van hem die
sterker was dan hij.” (Jeremia 31:10,11)
Giften op rekening NL38 ABNA 0529 310 252 van
Christenen voor Israël in Nijkerk, o.v.v. ‘Breng de Joden thuis’
7
Het werk in beeld
Een impressie van de vele kanten
van de actie Breng de Joden thuis.
Ethiopische Joden in Gondar in afwachting van hun
terugkeer naar Israël (2011).
Vrijwilligers laden voedselpakketten voor de Joodse gemeenschap in Oekraïne in.
‘Onze olim
bidden voor jullie’
Het is buiten al donker als we van Rita Trachtenberg van het
Joods Agentschap in Vinnitsa, Oekraïne, horen hoe zij zich inzet
voor de terugkeer van Joden naar Israël.
“Je hebt net gezien wat we doen voor de
Joodse gemeenschap. Een maaltijd met
muziek, dans en een PowerPointpresentatie. Deze maaltijd was ter gelegenheid
van Chanoeka. Ik laat altijd wat zien over
Israël, en ik vertel dat er programma’s zijn
die het makkelijker maken om naar Israël
te gaan en daar een leven op te bouwen.
We willen niet dat de mensen naar Israël
vluchten, we willen dat ze naar het land
verlangen. Daarom geven we informatie
en lezingen over Israël.”
Het werk van Koen Carlier
en zijn team
“En dan is er ook nog Koen Carlier. Ik
weet niet hoe de andere provincies het
redden zonder Koen en Christenen voor
Israël. Het is onmisbaar, aanvullend
werk. Zonder jullie konden wij ons werk
niet doen. Koen bezoekt de mensen met
voedselpakketten. Dat is zo’n bemoediging voor de mensen. Daardoor durven
ze vaak de stap te zetten om het moeilijke
en energierovende proces in te gaan om
alle documenten voor de alija te regelen. Koen brengt ze naar de ambassade,
Koen laat ons weten als er een familie is
waarmee we nog eens een keertje moeten
praten. Koen vertelt de families over wat
wij als Joods Agentschap kunnen doen, en
zo vinden de mensen hun weg naar ons
kantoor, en durven ze de stap te maken.
Onze olim – de mensen die naar Israël
willen – begrijpen hoe belangrijk het werk
van Koen is. Daarom bidden onze olim
voor jullie.”
» Maak uw bijdrage over met vermelding
‘Noorderland’.
Een alijaseminar in Oekraïne. Joden krijgen duidelijke
uitleg over het alijaproces (2012).
Oekraïense jongeren vertrekken met een onderwijsprogramma. Bijna allen zullen in Israël blijven (2015).
Een Oekraïens-Joods echtpaar in een busje op weg naar
de luchthaven om naar Israël te gaan (2006).
Kinderen van de Bnei Menashe zien uit naar de dag dat
ze naar Israël mogen terugkeren (2014).
8
Wat betekent ..?
Alija (Hebreeuws) Joden die
vergoed naar Israël vertrekken om daar te gaan wonen
maken alija. Het woord komt
uit de Tenach en betekent letterlijk opgang, of: het stijgen
in heiligheid. Het heilige land
is heiliger dan andere landen,
en dus heet het zich verplaatsen van buiten het land naar
het land alija.
Olim (Hebreeuws, mv.) Joden
die alija maken, worden olim
genoemd. Het enkelvoud hiervan is oleh.
Exodus (Grieks) Uittocht. Het
slaat op de uittocht van de
Israëlieten uit Egypte zoals we
dat uit de Bijbel kennen, maar
wordt ook gebruikt voor het
vertrek van Joden uit landen
wereldwijd naar Israël.
Diaspora (Grieks) Verstrooiing.
Grootschalige verspreiding
van een volk over verschillende delen van de wereld.
Sjtetl (Jiddisch) Een Joods
dorp of kleine stad, met name
in Oost-Europa.
Falasha (Ge’ez) Woord voor
banneling, vreemdeling,
immigrant in de Oud-Ethiopische taal Ge’ez. Woord voor
de Joodse gemeenschap en
cultuur in Ethiopië.
Falashmura (Ge’ez) Een
politiek incorrecte naam voor
een gemeenschap van onder
dwang tot het christendom
bekeerde Falasha’s. Daarom
wordt deze gemeenschap
tegenwoordig gewoon met de
naam Falasha aangeduid.
Bnei Menashe (Hebreeuws)
Zonen van Manasse. Een
groep die zegt af te stammen
van een van de tien verloren
stammen, die woont in het
noordoosten van India.
Franse Joden leven met angst en onzekerheid
Vrijheid, gelijkheid, broederschap! De
leus van de Franse revolutie. Die woorden
staan in schril contrast met de werkelijkheid voor Joden in Frankrijk vandaag de
dag.
Velen zijn het al bijna weer vergeten, maar
de Joden van Frankrijk herinneren zich nog
goed hoe in 2012 in Toulouse een rabbijn werd
vermoord. De Gaza-oorlog van 2014 bracht furieuze pro-Palestijnse demontranten op de been,
schreeuwend ‘dood aan de Joden’. Een half jaar
later werden in hartje Parijs aanslagen gepleegd,
waarvan een op een Joodse supermarkt.
De stemming in de Joodse gemeenschap in
Frankrijk is veranderd. Welke toekomst is er nog
in dit land voor ze? In 2015 vertrokken achtduizend Joden naar Israël. Daarmee was Frankrijk
het grootste emigratieland van Joden wereldwijd, op de voet gevolgd door Oekraïne, met
zesduizend emigranten. Nu overweegt meer
dan de helft van de Franse Joden serieus om
naar Israël te gaan.
Armoede
Inmiddels weten we als Christenen voor Israël
dat achter de voordeuren van de Franse Joden
veel armoede heerst. Aan het keurige mantelpakje of de glimmende schoenen is het niet af
te lezen. Maar de armoede maakt het besluit om
naar Israël te vertrekken wel heel erg moeilijk.
Het Joods Agentschap betaalt de vliegtickets.
Maar de bagage, de verhuizing zit daar niet bij.
Die spullen moeten met een zeecontainer naar
Israël. Maar hoe betaal je dat als je niets hebt?
En hoe verkoop je eventuele spullen voor een
eerlijke prijs als de mensen weten dat je op het
punt van vertrek staat?
» Christenen voor Israël wil de arme Franse Joden
een handreiking bieden. Door de mensen te bezoeken, te luisteren naar hun noden en te helpen
met de verhuizing. Dat kost 400 euro. Maak uw
bijdrage over met vermelding ‘Frankrijk’.
Zware tijd voor Bnei Menashe
Begin januari waren zevenhonderd Bnei
Menashe angstvallig in afwachting op het verlossende woord uit Israël om alija te mogen
maken. Op maandag 4 januari om 4.35 uur in
de morgen begon de grond te beven: 6,8 op
de schaal van Richter. Zou dit een teken zijn
dat de dag van hun vertrek naar Israël geen
moment te vroeg komt?
De beving heeft enorme schade aangericht in
grote delen van de gebieden waar de Bnei Menashe wonen. Het was de meest vernietigende
aardbeving in 65 jaar tijd in dit gebied.
Het huis van de familie Touthang stortte bijna
in en is nu onbewoonbaar. Het was een wonder
dat niemand gewond raakte. Aviel Thouthang
vertelt dat hij onvoorbereid was voor deze plotselinge veranderingen in de omstandigheden
voor zijn gezin. “Als hoofd van mijn gezin in het
dorpje Saikul doe ik wat ik kan om voor mijn
vrouw en kinderen te zorgen met mijn dagloon.
De beving zorgde voor grote schade en het is
erg moeilijk voor me om door te gaan in zulke
omstandigheden.” Voor Thouthang breekt een
zware tijd aan, hij moet proberen zijn huis te
herbouwen. “Door geloof te houden in Hem,
worden mijn zorgen geleidelijk aan minder en
ik besef dat, zelfs in de moeilijkste tijden, God
bij me is.”
» Maak uw bijdrage over met vermelding ‘India’.
Christenen voor Israël • Postbus 1100 • 3860 BC Nijkerk • Tel. 033-245 88 24
[email protected] • christenenvoorisrael.nl
Redactie: Christenen voor Israël • Foto’s: CvI, Shavei Israel, Joods Agentschap, Moyan Brenn/
CC 2.0 Flickr.com, Henk Visscher
In april in Ede, Katwijk, Wijk en Aalburg en Drachten
Gezellige Israël Familiedagen
De eerste vier zaterdagen van april staan in het teken van Israël! We verwelkomen u graag
op onze gezellige Israël Familiedagen in Ede, Katwijk, Wijk en Aalburg en Drachten.
Het thema van de vier dagen is: Israël komt thuis! Het
gaat over de bijzondere tijd waarin wij leven, dat God Zijn
volk terugbrengt vanuit alle landen van de wereld naar het
beloofde land.
Jubileum
Er is speciale aandacht voor het twintigjarig jubileum van
de actie Breng de Joden thuis. Alijaveldwerker Koen Carlier
komt vanuit Oekraïne naar de Familiedagen om een update te geven over het project en neemt ook een ‘thuisgekomen Jood’ uit Israël mee.
Programma
In het hoofdprogramma worden de sprekers afgewisseld
met muziek en massale samenzang. U bepaalt zelf hoe uw
middagprogramma eruit ziet, door te kiezen uit allerlei leuke en interessante workshops.
Voor het hele gezin
De Israël-Familiedagen zijn er voor het hele gezin. Voor
de allerkleinsten is er oppas en voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er een speciaal kinderprogramma.
Meer info en kaarten bestellen
Kijk voor meer info over de Familiedag van uw keuze of
het bestellen van kaarten op cvi.nl/familiedagen of op de
poster op de andere zijde.
Vlucht uit het
Noorderland!
Tentoonstelling:
De grote terugkeer
Feestelijk concert
in Nunspeet
Oekraïne gaat gebukt onder oorlog. Alle
nuance lijkt verdwenen in een land met
grote armoede, corruptie en uitzichtloosheid. Vele duizenden Joden besluiten hun
toekomst elders te zoeken en vertrekken
naar Israël. In maart zendt de christelijke
televisiezender Family7 de serie Vlucht
uit het Noorderland uit, over het werk van
Christenen voor Israël in Oekraïne. Elke
zaterdag van maart om 20.30u op Family7.
Meer informatie: www.family7.nl/oekraine
Meer dan 2500 jaar geleden schreef de
profeet Jeremia over een grote terugkeer
van het Joodse volk. Een terugkeer groter
dan de exodus ten tijde van Mozes. Groots
en indrukwekkend, uit alle windrichtingen,
terug naar Sion. In juni, juli en augustus kunt u deze reis meebeleven in de
indrukwekkende tentoonstelling De grote
Terugkeer. Boeiend voor jong en oud. Meer
informatie vindt u op onze website, christenenvoorisrael.nl/zomertentoonstelling.
Op 30 maart om 20.00 uur treedt de
klezmerformatie Trio C tot de Derde op in
theater Veluvine in Nunspeet. Als bijzondere gast zal Natan Sharansky uit Israël
spreken. Sharansky was dé voorvechter
voor de rechten van Joden tijdens het
toenmalige Sovjetregime. Na zijn vrijlating
dertig jaar geleden vertrok hij naar Israël.
Toegang voor het concert is gratis, kaarten
reserveren verplicht: [email protected]
of 033-2458824.
Breng de Joden thuis
Giften op rekening NL38 ABNA 0529 310 252 van
Christenen voor Israël in Nijkerk, o.v.v. ‘Breng de Joden thuis’
n
e
g
a
d
e
i
l
i
m
a
F
l
ë
a
Isr
Met
speciaal
kinderprogramm
a!
Muziek
Marcel van der Poel & band, HollandKoor, Trio C tot de Derde en CRK Voices
Sprekers
o.a. Koen Carlier uit Oekraïne, Sveta
Wolstein uit Israël en ds. Henk Poot
Workshops
Ede
Wijk en Aalburg
De Schuilplaats, Otterloseweg 18A
Nieuwe Kerk, Oude Kerkstraat 19A
Katwijk
Drachten
Nieuwe Kerk, Voorstraat 74
Bethel, De Bolder 75
zaterdag 2 april
zaterdag 9 april
zaterdag 16 april
zaterdag 23 april
o.a. Israëlisch volksdansen, Bijbelstudie,
archeologie en wijnproeverij
Kaarten: €5,- p.p.
Let op: elke Familiedag heeft een eigen
programma. Kijk op cvi.nl/familiedagen
voor meer informatie over de Familiedag
van uw keuze!
Kom met het hele gezin naar de Israël Familiedagen en
ontmoet vele andere Israëlvrienden. Beleef massale
samenzang, sprekers, workshops, een kinderprogramma
en veel meer!
Kinderen en jongeren t/m 18 jaar: €2,50
Familiedagen
zijn vanaf
10.00 tot
16.00 uur
Zaal open vanaf
9.30 uur
Download