Optreden Timmermans en Ashton tegenover Israël absurd en ridicuul

advertisement
Optreden Timmermans en Ashton tegenover Israël absurd
en ridicuul
RD 27-08-2013 | drs. Jan A. Schippers|beeld EPA
Het is ridicuul en absurd als Timmermans en Ashton dicteren welke gebieden Israël moet
opofferen
voor vrede, stelt de auteur, directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.
Checkpoint aan de Israëlisch-Palestijnse grens in Oost-Jeruzalem.
Mijn oproep om uit protest tegen het beleid van Timmermans en Ashton juist Israëlische
producten te gaan kopen, viel bij velen in goede aarde. Helaas niet bij De Bruin en Bosma (RD 168). Hun reacties komen erop neer dat ik eenzijdig ben, verblind door misinterpretatie van Bijbel
en historie.
Mijn punt was dat de benadering van Timmermans en Ashton zeer eenzijdig, riskant en
ineffectief is.
Alsof het bestaan van de Joodse staat Israël en het optreden van de Israëlische regering de enige
redenen zijn voor de problemen in het gebied ten westen van de Jordaan. Alsof er automatisch
vrede tot stand komt zodra Israël zich terugtrekt uit de in juni 1967 veroverde gebieden.
Nee, ik heb niet betoogd dat de Bijbelse beloften die God aan het Joodse volk heeft gezworen
vandaag de dag één-op-één van toepassing zouden zijn op de seculiere Israëlische staat. Wel heb
ik een vraagteken geplaatst bij de EU-benadering dat alle Joodse nederzettingen buiten de
zogenaamde "groene lijn" uit 1949 per definitie illegaal zijn. Verder handelt de EU zelf in strijd
met het internationale recht door de VN-toezegging te negeren dat Israël recht heeft op veilige
en erkende grenzen.
EU-regelgeving verplicht bedrijven vanaf 1 januari 2014 tot "labeling" van producten uit Joodse
nederzet-tingen. Daarmee faciliteert de EU een consumentenboycot van die producten. In mijn
ogen is zo’n boycot ineffectief. Als je daarmee de Palestijnse zaak wilt dienen, doe je dat over de
rug van Palestijnse medewerkers die van hun broodwinning worden beroofd. Deze methode lijkt
overigens sterk op de praktijken van Palestijnse leiders, doch dit terzijde.
In plaats van een boycot zal het stimuleren van economische samenwerking wel vruchtbaar zijn.
Want dat kan de vrede van onderop stimuleren. Waarom uit de EU geen kritiek op de
discriminerende wetten van de Palestijnse Autoriteit die Palestijnen verbieden om voor Joodse
bedrijven te werken of handel te drijven met Israëliërs ?
Uiteraard moet ook Israël de onderlinge economische samenwerking bevorderen en geen
obstructie plegen door onnodig langdurig oponthoud aan de grens. Al is om redenen van
veiligheid een check noodzakelijk.
Bosma heeft gelijk als hij stelt dat de onafhankelijkheidsoorlog in 1948 veel leed heeft
berokkend, niet het minst aan de Palestijnen die werden verjaagd, gewond of gedood.
Maar er lag toch een VN-delingsplan dat de Israëliërs node hadden aanvaard? En gebeurde in
Samaria en Judea niet hetzelfde met aldaar decennialang woonachtige Joden? Kort voor de
recent begonnen vredes-besprekingen zei Mahmud Abbas in een interview met een Jordaanse
krant dat "Israeliërs permanent moeten verdwijnen van Palestijns land", anders sluiten de
Palestijnen geen vrede met Israël. Dat is toch ondubbel-zinnig een racistische eis?
Het zwaarste verwijt is wel dat het mij kwalijk wordt genomen dat ik refereer aan de boycot van
Joodse winkeliers en ondernemingen door de nationaalsocialisten in Duitsland in de jaren dertig
van de vorige eeuw.
Weten De Bruin en Bosma echter dat een boek als Mein Kampf op dit moment razend populair is
in het Midden-Oosten? Realiseren zij zich dat onder gewone moslims, ook in mijn stad
Rotterdam, de opvatting gemeengoed is dat Joden afstammen van apen ? Hebben zij kennis
genomen van het doorwrochte onderzoek van dr. Hans Jansen naar de verbinding tussen het
kwaadaardige denken en handelen van nazi’s en het antisemitisme in het Midden-Oosten ?
Ik beticht Timmermans en Ashton niet van antisemitisme.
Maar de EU-maatregel draagt zeker niet bij aan de bestrijding daarvan. Veel consumenten kijken
niet zo precies en zullen na verloop van tijd producten uit heel Israël boycotten – niet alleen die
uit Joodse neder-zettingen. Vandaar mijn oproep om Israëlische producten te kopen. Een
florerend bedrijfsleven in Israël betekent ook meer werkgelegenheid en minder armoede voor
Palestijnen.
Het zal duidelijk zijn dat mijn sympathie uitgaat naar Israël. Dat betekent niet dat ik blind ben
voor het jammerlijke leed dat vele Palestijnen wordt aangedaan, zowel door acties van fanatieke
Joodse kolonisten, door laakbaar optreden van Israëliërs en – nota bene – ook door hun eigen
falende Palestijnse leiders en radicale moslims. Ik hoop vurig dat Israëliërs en Palestijnen vrede
zullen sluiten, zodat aan het bloedvergieten over en weer een einde komt. Maar het is ridicuul
en absurd dat Timmermans en Ashton dicteren welke gebieden Israël daarvoor moet opofferen.
Download