Wanneer zet ik een organisatie-opstelling in?

advertisement
Wanneer zet ik een organisatie-opstelling in?
Het Instituut voor Organisatie Opstellingen is opgericht vanuit de
overtuiging dat u als beslisser consciëntieuze, trefzekere
beslissingen wilt nemen op basis van een zo zorgvuldig mogelijke
afweging.
Daarbij is het broodnodig om zicht te hebben op de aspecten die in
eerste instantie aan het blote oog onttrokken zijn, maar wel op de
achtergrond meespelen. Een organisatieopstelling van het instituut
voor organisatie-opstellingen biedt u die kijk op de verborgen
patronen binnen uw organisatie.
Met dit extra inzicht kunt u het risico op symptoombestrijding
verkleinen en succesvolle, gedragen beslissingen implementeren.
Daarom is een organisatie-opstelling een steeds vaker toegepast,
effectief instrument bij het nemen van de juiste beslissingen en het
doen van de juiste acties voor bestuur, directie en management.
U bent van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen om
elke vraag die bij u speelt vrijblijvend met ons door te nemen om te
bepalen of u gebaat zou zijn bij een organisatie-opstelling.
Hieronder treft u alvast enkele algemene voorbeelden aan van
vraagstukken die de moeite waard zijn om met behulp van een
organisatie-opstelling te onderzoeken.
Managementniveau:
onverklaarbaar achterblijvende resultaten
minimaliseren van afbreukrisico bij overnames en fusies
het begeleiden van opvolging bij familiebedrijven
problemen op het gebied van leiderschap of samenwerking
trainingen die niet tot het gewenste resultaat leiden
gebrek aan motivatie of betrokkenheid binnen de organisatie
hoog verloop of verzuim
beslissingen op het gebied van ontwikkeling van producten of
diensten
het oprichten van een bedrijf en/of het aangaan van een zakelijk
partnerschap
Individueel niveau:
ontslag nemen of blijven
conflicten tussen collega's
aanneemprocedures (keuze tussen kandidaten)
dreigende burn-out
vastlopen in gedrag
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards