Duurzame ontwikkeling

advertisement
Duurzame ontwikkeling
Vandaag de dag vind je in allerhande teksten van gemeenten en provincies wel
een hoofdstukje ‘duurzame ontwikkeling’.
En zelfs op nationaal niveau hebben we een minister van duurzame ontwikkeling.
Maar wat bedoelen beleidsmensen precies als ze het hebben over duurzame
ontwikkeling?
Hoe kan je dit in de volksmond gaan uitleggen?
Duurzame ontwikkeling kan je omschrijven als het nemen van beslissingen.
Maar niet zomaar beslissingen…
Bij deze beslissingen kijk je niet enkel op korte termijn, maar je bekijkt ook de
gevolgen op lange termijn op economisch, sociaal en ecologisch vlak.
Laten we eens kijken op:
Economisch vlak:
Het is niet de bedoeling dat beslissingen die vandaag
genomen worden enkel de problemen van vandaag
oplossen. Ze moeten ook de welvaart op langere termijn,
dus die van de volgende generaties, veilig stellen.
Bijvoorbeeld: Voor rijkere landen zou het stijgen van de arbeidsparticipatie van
vrouwen oplossingen kunnen bieden voor de problemen veroorzaakt door de
vergrijzing en voor het dalend geboortecijfer. Voor de landen in ontwikkeling zou
dit een boost in de economische groei kunnen betekenen en tevens het
geboortecijfer doen dalen. Studies wijzen uit dat een hogere arbeidsparticipatie
van vrouwen zou leiden tot een gevoelig stijging van het BNP. In rijkere landen
zou dit het geboortecijfer doen stijgen, in landen in ontwikkeling zou het
geboortecijfer dalen.
Sociaal vlak:
Rechtvaardige beslissingen houden niet enkel rekening met
onze eigen leefwereld, maar houden ook rekening met de
wereld buiten onze grenzen
Bijvoorbeeld: Bij elke beslissing die jij zelf neemt, of die een minister, koning,
president,…neemt zou men beter eens goed nadenken wat de gevolgen kunnen
zijn voor de anderen.
Berokkent het niet te veel schade aan anderen. Zou uw beslissing positief
evolueren?
Denk ook eens aan anderen wanneer je een volgende stap zet!
Ecologisch vlak:
Als iedereen denkt aan zijn persoonlijk gewin, komt de
natuur in de verdrukking. Dus willen we het milieu
leefbaar houden, dan is er een ecologische reflex nodig.
Bijvoorbeeld: het duurzaam gebruiken van visgronden of een bos betekent dat er
niet méér vis of hout aan de voorraad wordt onttrokken dan er door natuurlijke
aanwas vanzelf weer bij komt. Het respecteren van deze ‘gebruiksruimte’
betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken.
Bron: www.4gent.be
www.rosadoc.be
Download