Evidence based* volgtijdelijkheid

advertisement
Volgtijdelijkheid RevaKi
Vooraf: casus
- Studente met vooropleiding ASO
wiskunde-wetenschappen
- 1e fase RevaKi 2012-2013
Examenresultaten:
-Januari: 7 en 8 / 20 – geen behaalde credits
-Juni: 6 tot 9 op 20, 1 credit (11/20 op ABA1)
-September: 4 vakken opnieuw afgelegd, 4 tot 9 op 20
Advies aan deze studente?
Slaagkansen van deze studente?
Definitie: Cumulatieve Studie-Efficiëntie (CSE)
Behaalde credits tijdens studieloopbaan RevaKi
CSE =
Opgenomen credits tijdens studieloopbaan RevaKi
Bijvoorbeeld voor 1 student:
• Jaar 1: 60 opgenomen, 40 behaald (CSE = 40/60 = 66%)
• Jaar 2: 60 opgenomen, 50 behaald (CSE = 90/120 = 75%)
Onze casus: CSE = 9%
CSE en het OER
CSE < 50%
o “bindend studieadvies”
o Gevolgen:
• Geen toleranties inzetten
• Mogelijkheid tot bissen van vak, niet tot trissen
• Indien jaar later CSE nog steeds onder 50%:
WEIGERING
Continuum aan studenten
Studenten die in 3j bachelordiploma behalen
Studenten die in 4j bachelordiploma behalen
Kunnen we deze
studenten vroeg
detecteren?
Studenten die na X jaren studeren afhaken zonder diploma
Studenten die na 2j studeren geweigerd worden
Analyse Bachelor RevaKi
Studentengroep:
• Nieuwe, voltijdse studenten in de opleiding RevaKi
• AJ 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012
N = 753
Uitgesloten:
- Studenten uit de verkorte bachelor
- Instromers KHBO (nu KULAB)
- Studenten die van voltijds naar deeltijds traject overstapten
tussen fasen
Studieresultaten: verdeling CSE na 1 jaar
studeren
350
293
300
aantal studenten
250
200
150
131
100
46
50
35
31
36
36
43
51
51
0
0 tot 9
10 tot 19 20 tot 29 30 tot 39 40 tot 49 50 tot 59 60 tot 69 70 tot 79 80 tot 89 90 tot 100
CSE (%) na 1e jaar studeren
Beslissing na 1e jaar: verder studeren?
350
293
300
280
Aantal studenten
250
200
150
Bindend studieadvies:
33% schrijft zich opnieuw
in
131
100
50
46
35
26
9
36
31
18
17
22
36 32
43 39
51 50
51 48
0
0 tot 9
10 tot 19 20 tot 29 30 tot 39 40 tot 49 50 tot 59 60 tot 69 70 tot 79 80 tot 89 90 tot 100
CSE (%) aan het einde van het 1e jaar studeren
aantal studenten met in CSE in de categorie…
schrijft zich het volgende AJ opnieuw in
BS en verder zetten van de studie
33% van de studenten met Bindend Studieadvies (BS) schrijft
zich opnieuw in.
Wie krikt CSE op ≥ 50% (en wordt niet geweigerd)?
schrijft zich het volgende AJ
opnieuw in
CSE > 50
(startjaar + 1) en mogen dus
verder studeren
in procent
0 tot
tot 99
26
2
7,69%
10 tot
tot 19
19
9
3
33,33%
20 tot
tot 29
29
18
6
33,33%
30 tot 39
17
9
52,94%
40 tot 49
22
21
95,45%
50 tot 59
32
28
87,50%
60 tot 69
39
37
94,87%
70 tot 79
50
49
98,00%
80 tot 89
48
48
100,00%
90 tot 100
280
280
100,00%
CSE
casus
Aandachtsgroep 1: CSE < 30 %
CSE na 1e jaar studeren < 30%:
2 groepen studenten:
- Studenten die weigering krijgen (CSE < 50%)
- Studenten die zich herpakken (CSE ≥ 50%)
Verschil tussen deze groepen?
Aandachtsgroep 1: CSE<30%: Hoeveel
studiepunten opnemen?
Hoeveel sp nemen studenten met een CSE
<30% het jaar nadien op?
60.00%
Succesvolle
studenten durven de
50.00%
keuze maken om
minder SP op te
40.00%
nemen?
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
41-45
46-50
niet succesvol
51-55
succesvol
56-60
>60
Aandachtsgroep 1: CSE<30%
Weigering of niet?
Is er een verschil tussen de studenten die de weigering
ontlopen met de anderen?
Hoe krik je je CSE op tot boven de 50%?
Opgenomen
studiepunten 2e
academiejaar
Succesvol
CSE ≥ 50 AJ2
(N=11)
Weigering
CSE<50 AJ2
(N=39)
Gemiddeld
51.9
56.4
St.dev.
5.4
5.0
T-toets: 0.02 (unpaired 2 tailed)
Terug naar de casus…
1e bachelorfase:
- 5 sp verworven
- 53 sp opnieuw af te leggen
2e bachelorfase:
- Mogelijk om 13 sp op te nemen, keuze uit de vakken:
-
Neuro-anatomie, neurofysiologie en motorisch leren
-
Biomechanica en kinesiologie
-
Orgaananatomie en -fysiologie
-
Inspanningsfysiologie
-
Onderzoeksmethoden in de revalidatiewetenschappen, deel 2
-
Palpatie van het locomotorisch stelsel
-
Aangepaste bewegingsactiviteiten, seminaries en practicum, deel 2
Terug naar de casus…
Bericht van de studente (CSE 9%):
“Beste,
Ik ga nu naar de 2e fase RevaKi. Ik ben al geslaagd op
aangepaste bewegingsactiviteiten. (…)
Welke vakken van de 2e fase kan ik best opnemen?”
Terug naar de casus…
Realiteit:
- Slaagkans casus om nog 1 jaar verder te studeren: 7.7%
- Slaagkans om ooit het diploma te behalen… ?
VERSUS
Perceptie student:
- “ik ga naar de 2e fase”
Advies voor Aandachtsgroep 1: CSE<30%
Terug naar evenwicht tussen perceptie en realiteit.
Concreet voorstel:
- CSE 30% na de 1e fase = 18 studiepunten credits
- Toevoegen voortgangsvereiste van 18 sp voor alle
vakken van de 2e fase (indien er nog geen
voortgangsvereiste is)
Aandachtsgroep 2: CSE 30-49%
Advies voor groep met CSE 30% tot 49% ?
schrijft zich het volgende AJ
opnieuw in
CSE > 50
(startjaar + 1) en mogen
verder studeren
in procent
0 tot 9
26
2
7,69%
10 tot 19
9
3
33,33%
20 tot 29
18
6
33,33%
30 tot 39
17
9
52,94%
40 tot 49
22
21
95,45%
50 tot 59
32
28
87,50%
60 tot 69
39
37
94,87%
70 tot 79
50
49
98,00%
80 tot 89
48
48
100,00%
90 tot 100
280
280
100,00%
CSE
bissen
Aandachtsgroep: CSE 30-49%
Nog steeds bindend studieadvies: blokkering indien volgend
AJ de CSE < 50% is.
2 groepen studenten:
- Studenten die weigering krijgen
- Studenten die zich herpakken
Verschil tussen deze groepen?
Aandachtsgroep 2: CSE 30-49%
Aantal opgenomen studiepunten:
Aantal opgenomen SP
Geweigerde studenten
53.11
(st.dev. 9.29)
Succesvolle studenten
53.13
(st.dev. 8.57)
Geen verschil.
Aandachtsgroep 2: CSE 30-49%
Op welke OPO’s zijn deze groepen studenten geslaagd?
Welke (combinatie van) OPO’s onderscheidt het best de
succesvolle studenten van de geweigerde studenten?
Verschillende analyses gemaakt, en de beste resultaten
kwamen voort uit …
Aandachtsgroep 2: CSE 30-49%
“De kleppers van de 1e fase”:
- Moleculaire celbiologie
- Functionele anatomie
- Fysica en biomechanica
Student is geslaagd op ten minste 1 ‘klepper’:
 60% krikt CSE op en mag verder studeren
Student is op geen enkele ‘klepper’ geslaagd:
 78% wordt geweigerd
Zeer goede voorspeller.
Aandachtsgroep 2: CSE 30-49% VOORSTEL
Beginvoorwaarden:
- 18 sp verworven (cfr. eerder)
- Geslaagd op (Functionele anatomie OF fysica & biomechanica OF
Moleculaire Celbiologie)
Voor de OPO’s:
- Aangepaste bewegingsactiviteiten 2
- Palpatie
- Neuro-anatomie, neurofysiologie & motorisch leren
- Biomechanica en kinesiologie
- Onderzoeksmethoden deel 2
OPM: Orgaananatomie en –fysiologie (6 sp) en inspanningsfysiologie (6
sp) blijven steeds toegankelijk voor groep 30-49% CSE
Verder INHOUDELIJKE voorwaarden
• Functionele anatomie:
o
Niet Tolereerbaar OPO
AJ 2012-2013: 1 student tolerantie ingezet.
Weinig “impact”, wel duidelijk richtinggevend:
Functionele anatomie kennen = cruciaal.
Verder INHOUDELIJKE voorwaarden
Leerlijn methodologie = verwerven voorkennis voor het
starten van de voorkennis:
•
•
•
Onderzoeksmethoden in de revalidatiewetenschappen, 1 (4 sp)
Onderzoeksmethoden in de revalidatiewetenschappen, 2 (4 sp)
Onderzoeksvaardigheden in de revalidatiewetenschappen (3 sp)
Een student kan deze 3 OPO’s een tolerantie inzetten…  is
niet klaar voor de masterproef.
Voorstel: max 4 sp tolerantiekrediet inzetten in dit blok van
deze 3 OPO’s.
Verder INHOUDELIJKE voorwaarden
Beginvoorwaarde Aangepaste Bewegingsactiviteiten 2
- 18 sp verworven
- Geslaagd zijn op Functionele anatomie OF Fysica &
biomechanica OF Moleculaire celbiologie
- Geslaagd zijn op ABA 1
- Geslaagd zijn op Alg. eval & behandelingstechnieken
(leerlijn patiënt + leerstof practica)
Verder INHOUDELIJKE voorwaarden
Beginvoorwaarden Palpatie
- 18 sp verworven
- Geslaagd op functionele anatomie (omwille van strikt
vereiste voorkennis
Verder INHOUDELIJKE voorwaarden
MASTERopleiding
Beginvoorwaarden Stage 2e masterfase
- Geslaagd zijn voor het OPO Klinische stage 1e master.
Verder INHOUDELIJKE voorwaarden
MASTERopleiding
Masterproef deel 2 is het sluitstuk van de opleiding.
Beginvoorwaarden Masterproef deel 2
- Alle OPO’s van de masteropleiding opgenomen hebben (=
uitbreiding met de truncusvakken)
Toekomst
• Dit zijn indicatoren om na 2j te mogen blijven studeren
• Wat met de slaagkansen om ook het diploma te behalen?
Criterium = voltijdse studenten die het diploma bachelor
RevaKi behalen met maximum 1 jaar studieduurvertraging.
Cohorte 2009-2010: kan worden opgevolgd
Cohorte 2010-2011: gegevens beschikbaar in oktober 2014.
Diplomacijfers op basis van 1 cohort
• Analyse cohort starters 2009-2010 die zich opnieuw
inschreven in 2010-2011
• N=151
• Staafdiagram
o Wat bedroeg hun CSE na hun 1e jaar?
o Ingedeeld in groepen (0-9% CSE, 10-19% CSE…)
o Hoeveel procent in deze groepen behaalt het diploma
na 3 of 4 jaar?
Analyse gegevens: starters AJ 2009-2010 die zich in 20102011 opnieuw inschreven
Starters 2009-2010, ingedeeld in CSE aan het einde van
dat AJ en die zich in 2010-2011 inschreven.
Hoeveel procent behaalt na 3 of 4j het diploma?
120.00%
100.00%
80.00%
Duidelijk B.S.:
studievoortgangsbewaking/beperking
nodig
CSE ≥ 60%: goede
slaagkansen.
3 studenten
van de 7
60.00%
40.00%
Net wel, net
geen BS:
slaagkansen
beperkt
1 student
van de 4
20.00%
0.00%
0 tot 9
10 tot 19
20 tot 29
30 tot 39
40 tot 49
50 tot 59
60 tot 69
CSE (%) in 1e jaar (2009-2010)
70 tot 79
80 tot 89
90 tot 100
Analyse gegevens: starters AJ 2009-2010 die zich in 20102011 opnieuw inschreven
Starters 09-10, heringeschreven 10-11, gegroepeerd per
CSE 09-10. Hoeveel studenten behalen het diploma met
max 1j vertraging?
80
Indien diploma, dan
met studieduurvertraging
70
60
Erg kleine kans op
studieduurvertraging
(diploma in 3 jaar enkel
indien vrijstellingspakket
op basis van eerdere
studies)
50
40
30
20
1 student
van de 4
3 studenten
van de 7
10
0
0 tot 9 %
10 tot 19 % 20 tot 29 % 30 tot 39 % 40 tot 49 % 50 tot 59 % 60 tot 69 % 70 tot 79 % 80 tot 89 % 90 tot 100 %
CSE AJ 2009-2010
diploma 11-12
diploma 12-13
(nog) geen diploma
Download