De inzet van zelfstandigen in organisaties. Goed

advertisement
‘De inzet van zelfstandigen in
organisaties.
Goed Opdrachtgeverschap
als sleutel tot succes?’
Hugo-Jan Ruts
@hugojanruts
www.zipconomy.nl
@zipconomy
Zie voor onderzoek betrokkenheid flexwerknemers bij KPN:
http://bit.ly/1kFRKwD
Turbulente tijden
vraagt om
Lenigheid &
Leiderschap
Zie ook: HR strategie in turbulente, onzekere, complexe en dubbelzinnige tijden.
http://bit.ly/1i7ZJ6O
VUCA wereld. Uitingsvormen en Oplossingen
Thema
•
Uitingsvorm
Volatile (Snel veranderend) Wisselend overheidsbeleid
Maatschappelijke trends
Internationaal
Mondig
Fusies/overnames
Uncertain (Onzeker)
Financiering
Concurrentie/failliet
Onbetrouwbare overheid
Complex ( Complex)
Centraal/Decentraal
Tegenstrijdige regelgeving
Generaties
Internationaal
Ambiguous
(dubbelzinnig)
Schaarste & Overschot
Vergrijzing & vergroening
Groot & Klein
Global & Local
Digitaal & intermenselijk
Krimp & Groei
Oplossing
Vision: Visie geven
Flexibiliteit (intern/extern)
Schaalbaarheid
Scenario denken
Understanding: Proberen de context te begrijpen
(Big Data)
Onzekerheid durven toe te laten.
Eerlijk zijn
Risico’s nemen
‘Omdenken’ (elke bedreiging is kans)
Coalities (samenwerking met concurrent, in de keten, in de
regio)
Clarity/Duidelijkheid: Helderheid verschaffen en het simpel
maken
Wisdom of Crowds/Communities
Agility: flexibiliteit inbouwen.
3D denken.
Verschillen in bedrijven toestaan (en die waarderen ben
gebruiken).
Tankers & Speedboten (M. Lanting)
VUCA omgeving vraagt om
Lenigheid &
Leiderschap,
van organisaties,
van mensen.
Leiderschap & Organisatie:
• Visie
• Goed opdrachtgeverschap
• Output definiëren
• Starten vanuit passie
medewerkers
vraagt om • Ruimte & Verantwoordelijk
nemen
Lenigheid & Organisaties:
• Snel kunnen aanpassen
• ‘Just-in time’ HR
• Denken in ketens & crowds
(coalities/communties)
• Van functies naar taken
Turbulente tijden
Lenigheid &
Leiderschap & Mensen:
Leiderschap,
• (intern) ondernemerschap
Lenigheid & Mensen:
• Weten wat je kan/wil, en dat
duidelijk kunnen maken.
• Eigen werk reorganiseren
(vanuit passie, profit &
vaardigheid)
•
•
•
•
Werkondernemerschap
Goed opdrachtnemerschap
eigenaarschap eigen carrière
Initiatief nemen
van organisaties,
van mensen
“De Flexschil is vaak niet meer dan een alibi om
niets te hoeven doen aan de interne starheid. “
Zie ook artikel “Weg met de Flexschil” http://bit.ly/1evnYYy
#1 It’s the Internet (and more specifically online marketplaces).
#2: Technology empowers people to work from anywhere.
#3: Follow the money.
#4: We want control.
#5: Brand building isn’t just for the big guys.
+
+
-
-
• Link naar artikel : Karl Marx of Thomas More? Waar gaat we heen met de flexibilisering
van de arbeidsmarkt?
+
+
Scenario ++ (Utopia) :
•
•
•
•
•
•
Open/hybride organisaties
Oog voor in/extern talent
‘Goed opdrachtgeverschap ‘
Leiderschap (visie en vertrouwen )
Snel inspelen op verandering
Flex op basis van
make/buy/borrow/ally afweging
•
•
•
•
•
• Zelfbewuste, onafhankelijke
professionals
• Autonomie
• Vakmanschap & Ondernemerschap
Werkrelatie op basis van alliantie
Transformationele verhoudingen
Lage transactiekosten inhuur
Innovatie
Samenwerking
Scenario :
Scenario :
•
•
•
•
•
Mismatch op ambities/waarden
Offshoring kenniswerk (fysiek en/of
virtueel)
Verlies werkgelegenheid
•
•
•
•
•
Korte termijn ,eigenbelang voorop
Geen investering in ontwikkeling
Schijnzelfstandigheid
Afhankelijkheid
Prijsconcurrentie
•
-
Scenario -- (Strijd conform Marx):
•
•
•
•
•
•
Gevecht
Tweedeling vast/flex
Quota
Stagnatie
Transactionele verhoudingen
Hoge transactiekosten
Mismatch op ambities/waarden
Grote organisaties te onaantrekkelijk
voor talent
Selfsupporting communities (gaan
concurreren met groot bedrijf [Brooklyn
economy])
•
•
•
•
•
•
Intern star/extern flex
Management (control)
Flex schil als buffer/hoort er niet bij
Flex als reductie kosten
Flex als ontwijken regels (bijv cao’s)
Risico mijdend/ Overleven
Behoeftepiramide Zelfstandige Professionals
& Goed Opdrachtgeverschap Organisaties
Zelfstandige professionals
Organisaties
(behoeftes)
(invulling goed opdrachtgeverschap)
Gezien worden als expert
Welkom voelen
Duidelijkheid
Verbinding
Erkenning
& waardering
•
•
Opdracht
Geld (op tijd)
Basisbehoefte
(zelfactualisatie)
SoW contract + beloning
Denken in taken ipv functies
Ontschotten vast/flex
Persoonlijk gedrag opdrachtgever
Onboarding / oog voor softskills
Opdrachtformulering
Community
Fa
Fatsoenlijk tarief
Fatsoenlijk betalingstermijn
Fatsoenlijk contract
Zie artikel: http://www.zipconomy.nl/2014/05/goedopdrachtgeverschap-en-de-maslow-behoefte-piramide-vanzelfstandige-professionals/
inhuur
•
•
•
•
Ontplooiing
inzet
Ondernemerschap
Door ontwikkelen
integratie
•
•
Meer informatie:
Een aantal ideeen uit deze presentatie zijn eerder uitgewerkt in de
onderstaande artikelen (links naar website):
• 10 Elementen van ‘Goed Opdrachtgeverschap’. Voor effectievere inzet
interim professionals.
• Karl Marx of Thomas More? Waar gaat we heen met de flexibilisering van
de arbeidsmarkt?
• Weg met de flexibele schil! Organisaties moeten anders denken over flex
en vast.
• De wereldwijde queeste naar de geheime ‘vast/flex’ formule.
• Goed Opdrachtgeverschap en de Maslow behoefte piramide van
zelfstandige professionals.
Contact:
Hugo-Jan Ruts
[email protected]
http://www.zipconomy.nl/author/hugo-jan/
ZiPconomy Seminar
Goed Opdrachtgeverschap
13 november 2014
Download