Informatie - Metaal Flex Nederland BV

advertisement
Metaal Flex Nederland
'Samen werken'
Pagina 1 van 5
Bedrijfsprofiel
'Samen werken'
Metaal Flex Nederland B.V. is een internationaal detacheringbureau dat zich
bezighoudt met de detachering van gekwalificeerd en gemotiveerd productiepersoneel. Onze medewerkers zijn afkomstig uit landen die zijn aangesloten bij de EU.
Door het groeiende tekort aan zowel gekwalificeerd als ongeschoold productiepersoneel in Nederland is Metaal Flex in 1999 als één van de eerste internationale
detacheringbureaus gestart met het detacheren van buitenlandse medewerkers.
Onze medewerkers worden ingezet binnen diverse branches ondermeer metaal,
logistiek, bouw en recycling.
Wij onderscheiden ons van andere internationale detacheringbureaus door de
persoonlijke aandacht voor zowel onze opdrachtgevers als medewerkers. Voor de
werving beschikken wij over eigen vestigingen in het buitenland. Op deze manier
"matchen" wij op een professionele wijze vraag en aanbod.
'Samen werken' is het motto van onze dienstverlening. Wij willen zowel met onze
opdrachtgevers als onze medewerkers langdurig samen werken.
Dit maakt Metaal Flex de ideale partner voor U en Uw bedrijf.
Detachering
Metaal Flex detacheert bij haar opdrachtgevers gekwalificeerd en gemotiveerd
productiepersoneel. Onze medewerkers komen uit Polen en andere landen die
aangesloten zijn bij de EU. De werkzaamheden die onze medewerkers verrichten zijn
zeer verschillend. Het betreft onder andere: repeterende werkzaamheden in de
productie (operators), montage/assemblage, inpakken, schoonmaken, recyclen maar
ook lassen, frezen, draaien en dergelijke.
De inleenperiode van een medewerker is afhankelijk van de gemaakte afspraak met
de opdrachtgever. Dit kan variëren van enkele weken tot zelfs jaren. De praktijk leert
ons namelijk dat veel opdrachtgevers vaak de behoefte hebben om in de zogenaamde
project- en seizoensgebonden "piekperioden" mensen in te lenen voor kortere
periodes. Indien binnen uw organisatie deze behoefte bestaat, bespreken wij graag de
mogelijkheden met betrekking tot de inleenperiode. Wij wijzen u er op dat onze
werknemers graag extra werken in de avonduren en weekenden en vaak een
voorkeur hebben voor wisselende diensten.
Metaal Flex is een detacheringbureau maar geen uitzendbureau. Bij uitzenden
betekent einde werk bij een opdrachtgever het einde van de arbeidsovereenkomst
met de medewerker. Onze medewerker krijgt echter een arbeidsovereenkomst zonder
deze bepaling (het zogenaamde uitzendbeding). Hierdoor heeft onze medewerker de
Pagina 2 van 5
zekerheid van gegarandeerd werk en inkomen. Het voordeel voor de opdrachtgever is
een meer betrokken medewerker met behoud van flexibiliteit.
De kracht van onze dienstverlening komt voort uit het 'Samen werken' met zowel de
opdrachtgever als onze medewerkers. Als onze medewerkers zich prettig voelen,
leveren ze een optimale prestatie voor onze opdrachtgever.
Selectie en werving
Vanuit onze eigen vestigingen in het buitenland werven wij onze medewerkers. Via
radio- en televisiecommercials, advertenties in kranten en persoonlijke gesprekken,
zoeken onze consulenten gericht naar de juiste kandidaten voor de vacatures voor
onze opdrachtgevers.
Via het intakegesprek maken onze consulenten nader kennis met de kandidaat. Er
wordt gekeken of de kandidaat past in de profielschets van de betreffende functie.
Verder vinden wij het heel belangrijk dat de persoonlijkheid van de kandidaat past
binnen de cultuur van uw organisatie. Onze consulenten houden hier rekening mee
tijdens de selectieprocedure. Daarnaast komen bij het intakegesprek onze huisregels,
het arbeidscontract, salariëring, huisvesting en vervoer ter sprake. Om eventuele
verrassingen (voor alle partijen) te voorkomen is het immers belangrijk om de
mensen vooraf duidelijk te informeren.
In Nederland aangekomen krijgen de medewerkers een tweede gesprek waarin alles
nogmaals duidelijk wordt uitgelegd.
Begeleiding
Metaal Flex beschikt over een team van begeleiders die ervoor zorgen dat de
medewerkers zich thuis voelen in Nederland en snel integreren op hun werkplek. De
begeleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor zowel de opdrachtgever als de
medewerker en kunnen antwoord geven op alle vragen en/of opmerkingen.
De begeleider regelt de introductie bij een opdrachtgever en vertaalt werkinstructies,
bedrijfsregels en alle andere belangrijke zaken. Daarnaast evalueert de begeleider
periodiek het functioneren van de medewerker met de opdrachtgever. Voordat de
medewerker aan de slag gaat, zorgen wij voor werkkleding, vervoer (via eigen
wagenpark), huisvesting en aanmelding bij diverse instanties. In onze woningen zijn
alle voorzieningen aanwezig, zoals een wasmachine, droger, telefoon, T.V. met
satellietontvanger.
De begeleiders gaan minimaal één keer per week bij de werknemers thuis langs om
de afgelopen week te evalueren. Tevens kunnen tijdens dit overleg ervaringen
uitgewisseld worden. Indien nodig, worden actiepunten direct door ons in behandeling
genomen. Kortom: de begeleiders dragen niet alleen zorg voor begeleiding in het
arbeidsproces, maar ook op sociaal gebied, woonaccommodatie en diverse andere
voorzieningen.
Pagina 3 van 5
Administratie
Wij nemen alle administratieve handelingen over met betrekking tot de ingeleende
medewerkers. Het aanmelden bij de belastingdienst, de ziektekostenverzekering, de
loonbetaling, uitbetaling van het vakantiegeld, het verzorgen van eventuele
ziekmeldingen etc. zijn zaken die wij voor onze opdrachtgevers uit handen nemen.
Onze medewerkers vullen wekelijks werkurenbriefjes in waarop de gewerkte uren
staan vermeld. De opdrachtgever ondertekent deze voor akkoord. Wekelijks ontvangt
de opdrachtgever een factuur met een specificatie van de gewerkte uren per
werknemer. Bij de betaling van onze facturen heeft de opdrachtgever de mogelijkheid
om een deel van het factuurbedrag over te maken op onze geblokkeerde rekening (de
zogenaamde G-rekening). Onze opdrachtgevers lopen hierdoor geen enkel financieel
risico in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid.
Keurmerk
Metaal Flex voldoet aan de SKIA norm (Stichting Keurmerk Internationale
Arbeidsbemiddelaars www.skia-eu.com) en is NEN-4400 (www.normeringarbeid.nl)
gecertificeerd. Hiermee voldoen wij aan de strengste normeringen voor uitzend- en
detacheringbureaus.
Diversen
Opleidingen
Indien nodig kunnen wij ook opleidingen op maat verzorgen. Denk hierbij aan onder
andere veilig werken met heftruck of reachtruck, bedrijfshulpverlening, E.H.B.O. ,
basisveiligheid of Nederlands.
Arbeidstijden en verlof
Onze werknemers werken minimaal 40 uur per week. De werknemers beginnen met
een arbeidsovereenkomst van 26 weken. Uiteraard hebben onze medewerkers recht
op de in de CAO afgesproken verlofdagen. Bij een verlofaanvraag houden wij altijd
rekening met de planning en wensen van zowel opdrachtgever als medewerker.
Arbo
Wij verzoeken u, als opdrachtgever een goede 'huisvader' te zijn zodat onze
werknemers geen onnodige risico’s lopen. Metaal Flex verstrekt werkkleding en
werkschoenen. Om hun veiligheid te waarborgen, vragen wij u om onze werknemers,
indien dit noodzakelijk is, te voorzien van eventuele stofmaskers, oog- en
gehoorbescherming, etc.
Pagina 4 van 5
Garantie
Wij garanderen onze opdrachtgevers dat onze medewerkers breed inzetbaar en uiterst
productief zijn. Bovendien hebben ze een juiste werkhouding en een goede motivatie.
Mocht er, onverhoopt, toch iets niet naar wens zijn dan lossen wij dit samen met onze
opdrachtgever en medewerker op.
De voordelen van 'Samen werken'









Door 'Samen werken' wordt een optimale prestatie geleverd;
Onze medewerkers werken minimaal 40 uur per week.
Ze hebben geen bezwaar met overwerk of werken in de weekenden;
Er is een laag ziekteverzuim en een prima arbeidsmoraal;
Wij regelen alle administratieve rompslomp;
Onze medewerkers worden intensief begeleid;
Een goede introductie en intake, zowel in eigen land als in Nederland;
Periodieke evaluatiegesprekken met onze medewerkers en opdrachtgevers;
Opdrachtgevers profiteren van maximale arbeidsflexibiliteit.
Meer informatie?
Bent u op zoek naar gemotiveerd personeel en geïnteresseerd in de uitkomst die
Metaal Flex U biedt? Neem dan contact met ons op.
U kunt ons bereiken op het navolgende adres:
Metaal Flex Nederland B.V.
Handelsweg 3
5527 AL HAPERT (Noord-Brabant)
Tel: +31 (0)497 38 60 33
Fax: +31 (0)497 38 57 40
Algemeen e-mail adres: [email protected]
Metaal Flex Nederland
'Samen werken'
Pagina 5 van 5
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards