P missie, visie en strategie P structuur en cultuur P mensen

advertisement
Goed georganiseerd
levert beter resultaat
Wat is innovatie?
Nieuwe dingen doen
Waarom innovatie?
Om voorsprong te krijgen en daarmee:
voordelen op te bouwen en
kosten te verminderen
Waarom doen we te weinig aan innovatie?
We doen oude dingen bij herhaling
- vanwege economisch voordeel (tot nu toe)
- door gangbare kwaliteitsopvattingen (afwijken
niet toegestaan)
Door “ontwikkelingen elders” worden ons deze
voordelen afgenomen
Cultuur van vastigheid, alles op z’n plek
Heel Nederlands: het NNI als normeninstituut
Om normen te handhaven zijn managers nodig
Om vooruitgang te boeken is er behoefte aan leiders
Progress was never made by standard people
Is er nog hoop?
Er is een volgtijdelijke ontwikkelvolgorde:
- de dingen goed doen, en van daaruit:
- de goede dingen doen, om vervolgens:
- nieuwe dingen doen
“dingen goed doen” vergt controle en
feed-back
“de goede dingen doen” en “nieuwe dingen
doen” vergen andere hersenactiviteit en
communicatie
Bouwstenen van een innovatieve organisatie hangen samen. Bij ontbreken ervan:
+
Strategie
Scenario's &
Architectuur
Strategie
Scenario's &
Architectuur
Strategie
Scenario's &
Architectuur
Strategie
Scenario's &
Architectuur
Strategie
Scenario's &
Architectuur
Structuur
Processen &
Organisatie
+
+
+
+
+
+
+
Structuur
Processen &
Organisatie
Structuur
Processen &
Organisatie
Structuur
Processen &
Organisatie
Structuur
Processen &
Organisatie
Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden
Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden
+
+
+
+
+
+
+
Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden
Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden
Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden
Mensen
Competenties
Vaardigheden
Mensen
Competenties
Vaardigheden
Mensen
Competenties
Vaardigheden
+
+
+
+
+
+
+
Mensen
Competenties
Vaardigheden
Mensen
Competenties
Vaardigheden
Middelen
ICT, Geld
Faciliteiten
Middelen
ICT, Geld
Faciliteiten
Middelen
ICT, Geld
Faciliteiten
Middelen
ICT, Geld
Faciliteiten
+
+
+
+
+
+
+
Middelen
ICT, Geld
Faciliteiten
+
Resultaten
Producten &
Effecten
Resultaten
Producten &
Effecten
Resultaten
Producten &
Effecten
Resultaten
Producten &
Effecten
Resultaten
Producten &
Effecten
=
Verwarring
geen samenhang & visie
=
Chaos
=
Weerstand
=
Ongerustheid
geen besturing & beheersing
=
geen binding
geen vaardigheden
Frustratie
geen voorzieningen
Nutteloosheid
=geen toegevoegde waarde
Bron: Marcel Nieuwenhuis
Verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de organisatie
vraagt daarom om een integrale benadering
Strategie
Scenario's &
Architectuur
+
Structuur
Processen &
Organisatie
+
Cultuur
Leiderschap &
Basiswaarden
+
Mensen
Competenties
Vaardigheden
+
Middelen
ICT, Geld
Faciliteiten
+
Resultaten
Producten &
Effecten
=
Groei en
Verandering
Verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de organisatie
draait in de eerste plaats om mensen
Verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de organisatie
komt tot stand door de gebruiksaanwijzing van mensen toe te
passen
Gebruiksaanwijzing van mensen
1. Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden
2. Mensen willen duidelijkheid en snelheid
3. Mensen willen samenhang en doelgerichtheid
Vertaald naar de gewenste aanpak komt het focus op:
P missie, visie en strategie
P structuur en cultuur
P mensen en middelen
P methoden
Missie, visie en strategie: waar gaat u met uw organisatie naar
toe?
P wat wilt u bereiken?
P wat zijn uw doelgroepen?
P waar moet uw bedrijf verbeterd worden?
Structuur en cultuur
P met welke werkwijzen haalt u de doelen?
P hoe controleert u de resultaten?
P hoe maakt u dat voor alle medewerkers helder?
Middelen
P inventarisatie van noodzakelijke middelen
P beslissing over de inzet/aanschaf van de middelen
P uitleg over middelen
Mensen
Hoe motiveert u medewerkers voor veranderingen, verbeteringen en
vernieuwingen?
P door duidelijkheid over missie en visie
P door aansluiting bij eigen inzichten
P door motivatie over de noodzaak
P door duidelijkheid over aanpak en controle
P door duidelijkheid over resultaten
Methoden
P
betrekken van medewerkers bij opzet van de
bedrijfsvoering:
‘t gaat over hun werk, de
samenwerking, de toekomst
P gebruik van beelden en gezond verstand
rendement: geleverde meerwaarde (in
klant) min kosten
P continu verbeteren: Plan, Do, Check, Act-cyclus
als basis voor vernieuwing
ogen van de
Richten door
- missie en visie te formuleren en deze te delen
- door in een strategische orientatie sterkten, zwakten,
kansen en
bedreigingen met medewerkers
tegen elkaar af te wegen en van
daaruit “de
goede dingen te doen” dan wel “nieuwe dingen
te doen”
Strategische Oriëntatie Ronde
Keuzen
Bedrijfsdoelstellingen
Kennis
Bewustwording van eigen ´talent´
Kunde
Actieplan voor verbeteringen
Fase 2: inrichten
Met medewerkers samen beschrijven van processen
(management, kern en ondersteuning), van overzicht tot
noodzakelijk detailniveau
Fase 3: verrichten
“Aantal en soort Mensen, Middelen en Methoden dat nodig
is om organisatie aan doelen te laten voldoen.”
MKB Groeicertificaat aanpak
P richten (wat u wilt)
P inrichten (hoe u het wilt)
P verrichten (waarmee u het realiseert)
In organisaties en in ketens
Resultaat
P duidelijkheid in doelstellingen
P duidelijkheid in aanpak
P effectievere organisatie
P optimalisering rendement
P RvA geaccrediteerde kwaliteitscertificering
Resultaat ook:
Een organisatie die continu beter, vernieuwender en
concurrerender wordt.
Want:
optimale afstemming van “richting, inrichting en verrichting
resulteert minimaal in
- lagere kosten en verder mogelijk toename van effectiviteit
- draagvlak van betrokken medewerkers
Herhaalbare aanpak die op de organisatie
als geheel, als op onderdelen als op ketens toepasbaar is
Voor nadere informatie en snelle implementatie:
QUALIBORG
www.qualiborg.com
[email protected]
0512-541031
Download