Bijzondere faciliteiten aan de Universiteit Antwerpen

advertisement
Redelijke aanpassingen:
Samenwerking en innovatie
Daniel Boeykens
Vicky Feremans
Overzicht
1. Voorstelling
2. Bijzondere faciliteiten voor studenten met een
functiebeperking
3. Procedure
4. Aantallen
5. Digitaal systeem
2
1. Voorstelling
Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte diensten
Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding
 Studie-informatie en studieadvies
 Studiekeuze, (her-)oriëntering
 Begeleiding bij studieproblemen
 Psychologische begeleiding
 Bijzondere faciliteiten voor studenten met een
functiebeperking, topsport- of kunstenaarsstatuut
 Afstudeerbegeleiding
3
1. Voorstelling
Rector Universiteit
Antwerpen
Departement
Universiteit en
Samenleving
Faculteiten
Gelijke kansen en
diversiteit
Departement Sociale,
Culturele en
Studentgerichte
Diensten
Dienst Studieadvies en
Studenten-begeleiding
Facultaire
coördinatoren
Docenten
Zorgcoödinatoren
Aanspreekpunten
Dossierbeheerder
Departement
Onderwijs
Kinsbergen
Psy-net
SIHO
…
Departement
Infrastructuur
Departement
Communicatie
2. Bijzondere faciliteiten voor studenten met
een functiebeperking










5
Een fysieke handicap (auditief, visueel of motorisch) of
chronische ziekte
Een leerprobleem (dyslexie, dyscalculie,…)
Een concentratieprobleem (ADHD, ADD)
Een stoornis binnen het autismespectrum
Een ticstoornis
Een coördinatieontwikkelingsstoornis
Ontwikkelingsstotteren
Ontwikkelingsdysfasie
Een psychisch probleem
Een meervoudige functiebeperking
3. Procedure




6
Stap 1: Webformulier ‘Aanvraag bijzondere faciliteiten’
Stap 2: Intakegesprek met de zorgcoördinator
(faciliteiten, attest, procedure)
Stap 3: Email van de Commissie Redelijke Aanpassingen
Stap 4: Bevestigen van faciliteiten per
opleidingsonderdeel per semester
3. Procedure




Open dialoog met de student
Vereisten voor het attest afhankelijk van de functiebeperking
Standaardfaciliteiten /Facultaire faciliteiten
Voorbeelden van faciliteiten: extra examentijd, gebruik
maken van een eigen beeldschermloep tijdens de examens,
docenten op de hoogte brengen, gebruik maken van
voorleesprogramma’s, …
 Niet alles is mogelijk!

Haalbaarheid

Aanvaardbaar

Verdedigbaar
7
3. Procedure



8
Deadlines voor het eerste en tweede semester
De rol van de student
Informatie en advies voor studenten en personeel o.a.
publicatie ‘Verder studeren met autisme’, ‘Studeren met
dyslexie aan de Universiteit Antwerpen’
4. Aantallen
Totaal aan studenten bijzondere faciliteiten
600
500
400
300
200
100
0
2005 2006
9
2006 2007
2007 2008
2008 2009
2009 2010
2010 2011
2011 2012
2012 2013
2013 2014
2014 2015
4. Aantallen
300
Aantal studenten met een FB
250
Fysieke handicap en
chronische ziekte
200
Leerprobleem
150
Concentratiestoornis
100
Autismespectrumstoornis
50
Psychische problemen
0
2009 2010
10
2010 2011
2011 - 2012 2012
2013
Academiejaar
2013 2014
2014 2015
4. Aantallen
Bijzondere faciliteiten per faculteit
100
90
80
TEW
WET
70
REC
60
LW
FBD
50
SW
GGW
40
OW
TI
30
IOIW
20
IMDO
10
0
2007 - 2008
11
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
4. Aantallen
2014 - 2015
4.50
4.00
% aantal studenten BF
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
FBD
GGW
LW
IMDO
IOIW
OW
SW
Faculteit
12
RE
TEW
TI
WET
TOTAAL
5. Digitaal systeem



13
Bij inschrijving aan de UAntwerpen: meer informatie
Overleg tussen de verschillende instanties oa via SisA
Bevestigen van de faciliteiten per opleidingsonderdeel
5. Digitaal systeem
De zorgco geeft
de BF in in SisA
14
De student
bevestigd zijn
bijzondere
faciliteiten per
OO
De facultaire
coördinator trekt
een lijst met een
overzicht van de
aangevraagde BF
De docent kan
in zijn overzicht
per OO de
toegestane BF
bekijken
5. Digitaal systeem
15
5. Digitaal systeem
16
5. Digitaal systeem
17
5. Digitaal systeem
18
5. Digitaal systeem
19
5. Digitaal systeem
20
5. Digitaal systeem
21
5. Digitaal systeem
22
5. Digitaal systeem
23
5. Digitaal systeem
24
5. Digitaal systeem
25
Vragen?
[email protected]
[email protected]
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards