Title - OnderhoudNL

advertisement
REGISSEREND OPDRACHTGEVERSCHAP
OnderhoudNL congres 25 november
Marc Calon
Voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties
STAND VAN ZAKEN IN DE SECTOR
• Heffing 1,7 mrd in 2017 heeft grote
consequenties voor de sector
 Akkoord geeft maar zeer beperkte financiële
ruimte
• Bezuinigen en minder investeren
 Oog voor de betaalbaarheid van woningen
• Bezuinigen:
 Efficiency verbeteren
 Slimmer opdracht verlenen
 Minder investeren in nieuwbouw
• Wel doen
 Noodzakelijk onderhoud
 Verduurzamen waar het kan
ONDERHOUD IN BEELD BIJ DE CORPORATIES
Onderhoud anders organiseren al in gang
gezet
EXPLOITATIE HUIDIGE SITUATIE
Doorwerking
Verhuurdersheffing
HUIDIGE SITUATIE SECTOR?
• Zelf in detail ontwerpen
• Contracten op technische
eisen
• Laagste prijs
• Project ongebonden
samenwerken
• Contracten onder de maat
AEDES VISIE OP OPDRACHTGEVERSCHAP
• Meer denken en doen vanuit regie
• Risico’s bij de partij die ze het beste
kan dragen
• Beter benutten van innovatieve
vermogen van de markt
• Slimmer samenwerken met de markt
SAMEN MET DE MARKT ZOEKEN NAAR RUIMTE:
NIEUWE VORMEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP
Van management naar regie
Van
Naar
Zelf in detail ontwerpen
Stimuleren inzet kennis door
markt
Contracten op technische
eisen
Contracten op functionele
eisen (prestatiegericht)
Laagste prijs
Prijs/kwaliteit/performance
Veelvormige kleine contracten Uniforme (standaard)contracten; geïntegreerde
contracten
AEDES VISIE OPDRACHTGEVERSCHAP
Wat is er nodig?
• Ander gedrag
• Andere competenties
• Ander leiderschap
• Meer innovatie!!
AEDES PROGRAMMA OPDRACHTGEVERSCHAP
CONCLUDEREND
•
Om met de minder beschikbare middelen het
onderhoud op een zo hoog mogelijk niveau te
houden, dienen corporaties hun samenwerking met
de markt anders en slimmer vorm te geven.
•
Corporaties en onderhoudsbedrijven hebben elkaar
nodig om de transitie naar meer regisserend
opdrachtgeverschap verder vorm te geven en een
zo hoog mogelijk onderhoudsniveau op een
efficiente wijze te organiseren.
VRAGEN ?
Download