EXAMENPLAN OPLEIDING

advertisement
EXAMENPLAN OPLEIDING
MKF Bouw & Infra differentiatie: Bouw (niveau 4)
Beroepsgerichte
examens
Examen:
Code:
Toelichting:
Examen:
Code:
Toelichting:
Examen:
Code:
Toelichting:
Kerntaak
Werkproces(sen)
1. Werkt initiatief uit
1.1 Verzamelen en verwerken van
(situatie) gegevens
1.2 Uitwerken van ontwerpen
1.3 (Bestek) tekening maken
1.4 (Deel) constructies maken
1.5 Materialen en producten kiezen
1.6 Bestek maken
1.7 Kostenraming maken
2. Bereidt projecten voor
2.1 Werktekeningen maken
2.2 Hoeveelheden bepalen
2.3 Begroting maken
2.4 Projectuitvoering voorbereiden
2.5 Klant en uitvoering adviseren
2.6 Voortgang project bewaken
3. Realiseert projecten
Examen:
Code:
Toelichting:
4. Beheert en onderhoudt de
gebouwde omgeving
MVT-examens <Engels>
Taalvaardigheid
ENG_2_LEZ
Lezen
ENG_4_SPR
spreken
Niveau
B1
A2
3.1 Bouwplaatpersoneel aansturen
3.2 Maatvoering en stelwerk
verzorgen
3.3 Planning bewaken
3.4 Begroting bewaken
3.5 Bestek bewaken
3.6 Kwaliteitscontroles uitvoeren
3.7 Projectadministratie verrichten
3.8 Stand van het werk opnemen voor
termijnstaat
3.9 Uitvoering Coördineren
4.1 Beheerssystematiek invullen
4.2 Objecten inspecteren
4.3 Klachteninformatie behandelen
Relatie kerntaak / werkproces
5.1 eenvoudige Engelstalige
documentatie lezen
5.3 communiceren met
projectbetrokkenen
Crebocode:
Kwalificatiedossier:
Leerweg:
Opleidingsduur:
Sector:
Team:
94051
2012
Cohort: 2012
BOL 4
4 jaar
T&V
Bouw-Infra niv. 4
Duur van
examen
Periode
afname
Locatie
afname
Behaald als
Voorw.
deelname
flex
flex
BPV
6 van de 7
Voldoende
Geen
flex
flex
BPV
5 van de 6
Voldoende
Geen
flex
flex
BPV
7 van de 9
Voldoende
Geen
flex
flex
BPV
Alle Voldoende
Geen
Duur van
examen
Periode
afname
Locatie
afname
Behaald als
Voorw.
deelname
45 minuten
flex
school
voldoende
Geen
10 minuten
flex
school
voldoende
Geen
MVT-examens <Engels>
Taalvaardigheid
Niveau
ENG_1_LUI
ENG_2_LEZ
ENG_3_GES
ENG_4_SPR
ENG_5_SCH
Luisteren
Lezen
Gesprekken voeren
spreken
Schrijven
B1
B1
A2
A2
Examens Nederlands
Vaardigheid
NED_1_LUI
Luisteren
NED_2_LEZ
Lezen
NED_3_GES
Mondelinge
vaardigheid:
gesprekken voeren
A2
Relatie kerntaak / werkproces
instellingsexamen
instellingsexamen
instellingsexamen
instellingsexamen
instellingsexamen
NED_5_SCH
Examens rekenen /
wiskunde
Mondelinge
vaardigheid: spreken
Schrijven &
Taalverzorging
Vaardigheid
45 minuten
flex
school
Periode
afname
Locatie
afname
3F
Centrale examinering
120 min
Schooljaar
2014-2016
Deltion
College
3F
Deelnemen aan discussies en overleg
(zaken regelen)
60 min
(inclusief
voorbereidi
ng)
Schooljaar
2012-2016
Deltion
College
Voorw.
deelname
≥ 5,5
Het schrijven van een brief
Het maken van aantekeningen
Het schrijven van een verslag
Vrij schrijven
90 min
Schooljaar
2012-2016
Deltion
College
Toelichting
Duur van
examen
Periode
afname
Locatie
afname
Behaald als
Voorw.
deelname
2014-2016
(laatste 24
mnd)
Deltion
College
Resultaat ≥ 5,5
*
geen
Periode
afname
Locatie
afname
Behaald als
Voorw.
deelname
Examens Loopbaan en
Burgerschap
gebieden
Dimensies
Burgerschap
De politiek-juridische dimensie
De economische dimensie
De sociaal-maatschappelijke dimensie
Vitaal burgerschap
4
Behaald als
geen
Deltion
College
Een publiek toespreken
Niveau
Eindcijfer
rekenkundig
gemiddelde 5
vaardigheden
= minimaal
een 5
Voorw.
deelname
geen
geen
geen
geen
Schooljaar
2012-2016
3F
3F
Behaald als
45 min
(inclusief
voorbereidi
ng)
Een monoloog houden
REK_3F
Loopbaan
Locatie
afname
school
school
school
school
Duur van
examen
Getallen
Verhoudingen
Meten en
meetkunde
Verbanden
<naam + code>
<naam + code>
<naam + code>
<naam + code>
<naam + code>
Periode
afname
flex
flex
flex
flex
Toelichting
Niveau
Uitwisseling van informatie
NED_4_SPR
Duur van
examen
45 minuten
45 minuten
15 minuten
10 minuten
COE
(Centraal ontwikkeld examen)
Op niveau 3F (conform het
Referentiekader)
120
Duur van
examen
geen
flex
2012-2016
flex
school
voldaan
geen
flex
2012-2013
flex
Ontwikkeling wordt verantwoord in DBS gedurende de gehele
schoolperiode.
*voor het behalen van het diploma mag of het eindcijfer Nederlands of het eindcijfer Rekenen een 5,0 zijn, maar moeten de cijfers samen ≥11 zijn.
Download