nieuwsbrief3CalvijnschoolHoogeveengroep78

advertisement
NIEUWSBRIEF
Maart 2017 | nummer 3
AGENDA
Donderdag 16 maart; ouderavond ‘Bekijk ‘t’ 18.45 inloop, 19.00 start
Vrijdag 17 maart; LW 21 vragen + memootje
Dinsdag 21 maart; Groep 7; oefenexamen 2 klaar op https://examen.vvn.nl
Donderdag 23 maart; Groep 7 topo thema 3
Groep 8; topo thema 4
Vrijdag 24 maart; LW 28; vragen maken
Dinsdag 28 maart; Groep 7; oefenexamen 3 klaar op https://examen.vvn.nl
Vrijdag 31 maart; LW 24 vragen
Vrijdag 7 april; LW 25 vragen + memo
Dinsdag 11 april; Groep 7 Praktijk examen verkeer
Donderdag 13 april; Groep 7 theorie examen verkeer
Uit groep 7/8
Deze weken zijn we met geschiedenis bezig met het project ‘Oorlog dichtbij huis’. We maken
kennis met Salomon Stodel, een Joodse man, die in de Tweede Wereldoorlog leefde. Hij
werkte in het werkkamp ‘Kremboong’ (in de omgeving van Tiendeveen) en zat later in kamp
Westerbork. Aan de hand van verschillende oude bronnen en materialen ontdekken we
meer over zijn leven.
Met aardrijkskunde zijn de kinderen bezig geweest met het thema vluchtelingen. De
kinderen zijn op verschillende manieren bezig geweest met dit thema. Afgelopen donderdag
is het thema afgerond met een ‘markt’. Hierbij hebben de kinderen elkaars werk bekeken en
NIEUWSBRIEF
Maart 2017 | nummer 3
beoordeeld. De cijfers zijn mee naar huis gegaan. De kinderen hebben er met plezier aan
gewerkt.
Vandaag en woensdag hebben we een gastles over mediawijsheid. We hebben ons in
groepjes verdiept in verschillende onderwerpen, als Google, Youtube, Facebook en
Snapchat. Donderdagavond ziet u daarvan het resultaat! Vanaf 18.45 staat de koffie en ranja
klaar. We beginnen om 19.00. We gaan er vanuit dat iedereen er is!
Woensdagochtend vervalt helaas de gymles vanwege de gastles over mediawijsheid.
Vanmiddag zijn we bezig geweest met
de verkiezingen. We hebben gesproken
over stemmen, de verschillende partijen
en gezien in een filmpje hoe een
democratie werkt. Daarna hebben we
samen de jongerenkieswijzer ingevuld.
Hiernaast ziet u de uitslag. De kinderen
hebben ook individueel de kieswijzer
kunnen invullen. Vraagt u thuis maar
eens naar het resultaat!
Groep 7 heeft op dinsdag 11 april het praktijkexamen voor verkeer. Voorafgaand aan het
examen wordt ook de fiets gekeurd. Deze moet goedgekeurd zijn om deel te nemen aan het
examen.
Op donderdag 13 april vindt dan het theorie – examen plaats, gewoon in de klas. We
oefenen hier al veelvuldig voor op school. Ook thuis moeten de kinderen deze weken een
aantal proefexamens maken, zie agenda.
NIEUWSBRIEF
Maart 2017 | nummer 3
Tot zover!
Groeten van juf en juf
Download