Gezonde tussendoortjes Mededelingen

advertisement
Boomgaardkrant
BASISSCHOOL DE BOOMGAARD
Kleuterschool De Kleine Boomgaard
Lagere school De Grote Boomgaard
 056 – 71 36 53
EDITIE:

Gezonde tussendoortjes

Mededelingen

Klas juf Angelique

Klas juf Eveline

Klas juf Lien

Klas juf Nancy

Klas juf Sofie

Klas juf Jessie

Klas meester Tom

Loftklas juf Nele en
0 7
O K T O B E R
2 0 1 6
Gezonde tussendoortjes
Tutti Frutti - Vanaf deze week
nemen we terug deel aan het
Tutti Frutti project van de
Vlaamse Overheid. Hier proberen wij als Basisschool de
Boomgaard in te zetten op gezonde en gevarieerde voeding.
Deze week kregen alle kinderen
een pruim als gezond tussendoortje. Volgende week volgt
een ander stukje fruit.
meester Thomas
Mededelingen
Theater - Ook dit jaar gaan onze leerlingen terug gratis naar het theater. De voorstelling voor
het 4de, 5de en 6de leerjaar, genaamd ‘Sputnik’, vindt plaats op dinsdag 11 oktober ‘16.
Voetbaltornooi - Volgende week woensdagnamiddag 12 oktober ‘16 vindt het jaarlijkse voetbaltornooi tussen de Kuurnse scholen plaats in het sportpark. Vorig jaar werd dit een groot succes voor onze school. Dit jaar zijn wij alvast met een sterke ploeg afgevaardigd. Veel succes!
Doedagen - Voor het 6de leerjaar staan volgende week twee interessante en actieve dagen op
het programma. Omdat zij volgend jaar de stap wagen naar het secundair onderwijs kunnen ze er
nu al eens met kennismaken. Op donderdag 13 en vrijdag 14 oktober ‘16 gaan zij op bezoek
naar respectievelijk Athena campus Pottelberg, Athena campus drie hofsteden en Athena campus
Heule.
Projectweek & forum - Volgende week start in de kleuterschool een projectweek rond sport.
Alle kinderen kijken er alvast heel erg naar uit. Op vrijdag 14 oktober ‘16 tonen de kinderen wat
ze hebben geleerd op het forum. Iedereen welkom in de kleuterschool om 14u.
Foto - Een leerling
van het zesde leerjaar
verdeelt het fruit.
Bedanking - Het ganse team van BS De Boomgaard dankt de ouderraad voor hun inzet en enthousiasme op de braderiestand van onze school tijdens het ezelsweekend.
Afwezigheden - Juf Lien zal vanaf volgende week donderdag door een heelkundige ingreep een
tweetal maanden afwezig zijn. Wij wensen juf Lien heel veel succes en een spoedig herstel! Tevens
verwelkomen wij juf Angelique, die een weekje afwezig was door ziekte, terug.
Schoolraad - De huidige legislatuur van de schoolraad loopt tijdens dit schooljaar ten einde. Binnenkort zijn er dus nieuwe selecties en verkiezingen voor de samenstelling van die schoolraad.
PAGINA
2
Klas van juf Angelique
Het hoogtepunt van onze thema-week vorige week: het bezoek aan
de kermis. Geniet van de foto's!
Klas van juf Eveline
Deze week werkten we het boek: 'de mooiste vis van de zee' uit.
We beluisterden het verhaal. Daarna praatten we over hoe we
vrienden kunnen maken en wat we beter niet doen als we veel
vrienden willen hebben. Want in het boek gaat het ook over
vrienden zijn. In de werkhoek schilderden we de vis en stempelden we de zee. We versierden de vis met blinkende schubben.
Verder in de kring rangschikten we 5 prenten uit het boek in de
juiste volgorde van het verhaal. Op de muziek van 'Carnaval des
Animaux' bewogen we als visjes. We hoorden zelf wanneer de
melodie omlaag ging en wanneer die terug omhoog ging. Er
zwemmen nog andere dieren in de zee. We noemden die op en
bekeken ze op prenten.
Klas van juf Lien
Vorige week hebben we de beenbewegingen om te zwemmen aangeleerd. We onthouden 'kikker, open,
toe!' en oefenen flink met een buisje
onder onze oksels. Onze armen
moesten we ook strekken, want het
is belangrijk om je groot te maken in
het water! Daarna maakten we kennis met het grote bad. We waren
wel wat nerveus, maar het lukte ons
al redelijk goed. We mochten wel
nog spetteren met onze benen in het
grote bad. Vanaf volgende week zullen
we ook daar 'kikker, open, toe!' moeten proberen... Daarnaast gingen we
tijdens hoekenwerk elk om de beurt
bij de juf of bij meester Kenny om een
testje te doen. De dudal-test omvat
verschillende kleinere testjes die met
taal, geheugen en rekenen te maken
hebben.
WWW.BASISSCHOOLKUURNE.BE
Klas van juf Nancy
Na een verkennende wandeling in de schoolbuurt,
kopppelden we het nuttige
aan het aangename : de kermis ! Terwijl we onze beurt
afwachtten, genoten we van
de typische sfeer. Wat leuk
om samen de lucht in te
vliegen !
Klas van juf Sofie
Hoewel Anas al supergoed gelopen had op de
loopcross vorige woensdag, was hij nog niet
moe...Vorige vrijdagavond liep hij 2 km op de
Ezelsjogging, samen met meester Stijn en andere lopers van onze school. Gisteren kwam
een vreemde, bontgekleurde vogel plots binnenvliegen in onze klas! Dat was een beetje
schrikken, want de paradijsvogel vond dat de
zwarte raven wel een feestje verdienden. Zij
zitten immers de hele dag verveeld op hun
tak te wachten en niets te doen. Maar de
paradijsvogel had een belangrijke boodschap:
geluk moet je zelf maken in plaats van op je
tak zitten wachten tot er iets leuks gebeurt! De paradijsvogel is een leuk boek
waarin de kinderen mee kunnen bewegen,
rappen, uitbeelden en dansen terwijl juf vertelt.
Klas van juf Jessie
Tijdens het thema 'Kuurne' hebben we de
ligging van onze gemeente al onder de
loep genomen en zijn we in de kunstwereld gaan speuren naar bekende kunstenaars uit onze gemeente. Deze week hebben we er de kaart van Kuurne bijgenomen. Door deze oefening leerden de kinderen hoe ze een stratenplan moeten
gebruiken, wat de verschillende tekens op
een kaart willen zeggen en wat ze met
een legende kunnen doen. Aan de hand
van enkele vragen, konden de kinderen
zich verdiepen in hun opdracht, die ze
met glans volbrachten!
PAGINA
3
PAGINA
4
Klas van meester Tom
Met het verlengde weekend vloog de week razendsnel
voorbij. De kinderen waren enthousiast om elkaar terug te
zien en de kermisverhalen gingen dan al snel de ronde.
Maar daarnaast moest er ook gewerkt worden. De toetsenperiode begint te naderen en in de klas moet er nog
heel wat herhaald worden. Gelukkig werkte iedereen goed
mee en was er nog tijd om te knutselen. Deze week maakten we onze profielfoto. Enkele voorbeelden zie je alvast
hieronder. Deze zijn nog niet volledig afgewerkt, maar het
resultaat mag er nu al wezen. Deze week gingen we ook
zwemmen met meester Stijn. Een plons in het water doet
altijd deugd, hoewel we merkten dat het buiten steeds
kouder begint te worden.
Loftklas
juf Nele en meester Thomas
Vorige vrijdag mochten we
ter gelegenheid van Kuurne
Kermis een verkennende
wandeling maken op de
kermis. Uiteindelijk hielden
we halt bij de uitverkoren
attractie voor dit jaar ...
maar die bleek gesloten! De
file op de Vlaamse wegen
was de boosdoener! Gelukkig zijn foorkramers goeie
collega's en konden we op
een andere attractie terecht De Extazy zorgde
alvast voor een vele lachende gezichten, maar ook
voor vlinders in de
buik. Deze week werkten
we voor de allereerste keer
met Ipad's in de klas. Tijdens de Franse les oefenden
we onze Franse woorden
(de lichaamsdelen) en onze
werkwoorden via leuke
app's.
WWW.BASISSCHOOLKUURNE.BE
Download