Statistiek - KennisDC Logistiek

advertisement
Change management
Programma
•
•
•
•
•
•
Warming up
Intro verandermanagement en nut
8 stappen van Kotter
Bedrijf centraal
Urgentiebesef – Gap analyse
Interventies – Hoe krijg je KPI’s in de
organisatie DNA?
KPI verandertrajecten
Enkele misverstanden
uit de weg
in
uit
KPI verandertrajecten
Enkele misverstanden
uit de weg
Kwaliteitsprojecten zouden moeten leiden tot:
- Professionalisering
- Continue verbetering van processen
- Hogere kwaliteit(sborging)
- Betere communicatie
- Meer transparantie
KPI verandertrajecten
Enkele misverstanden
uit de weg
Maar verzanden vaak in:
- Papieren rompslomp
- Frustratie
- Wantrouwen in cijfers
Hoe kun je dit voorkomen?
Programma
•
•
•
•
•
•
Warming up
Intro verandermanagement en nut
8 stappen van Kotter
Bedrijf centraal
Urgentiebesef – Gap analyse
Interventies – Hoe krijg je KPI’s in de
organisatie DNA?
Introductie
De enige constante factor is verandering
“Change has a considerable psychological impact on the
human mind. To the fearful it is threatening because it
means that things may get worse. To the hopeful it is
encouraging because things may get better. To the
confident it is inspiring because the challenge exists to
make things better.”
King Whitney, Jr.
Introductie
De enige constante factor is verandering
Laten we een reis nemen door de ogen van Henny van
Andel
Henny van Andel
1890 - 2005
115 jaar ontwikkeling
- slechts 1 generatie Het eerste gemotoriseerde
voertuig van Carl Benz
1885
Eerste vliegtuig
Ong. 1900
Eerste PC
1981
Start GSM netwerk
1993
Eerste zwart wit televisie
TV uitzending 1951
Eerste man op de maan
1969
Internet bruikbaar voor
groter publiek 1993
En de veranderingen volgen elkaar in
een enorm tempo op…
De wendbare
Technologischeorganisatie
Internationale
verandering
Economische
-Communicatie
-Transport
-Informatie netwerken
-Automatisering
Integratie
- Minder
handelsgrenzen
De financiële
crisis
- Gekoppelde valuta
- Wereldwijde kapitaal
stromen
Rijpe interne markten van
ontwikkelde landen
- Tragere binnenlandse groei
- Meer export
- Deregulering en Regulering
Globalisering van markten en concurrentie
Meer risico’s
Meer kansen
-Concurrentie
-Snelheid
-Grotere markten
-Minder Barrieres
Vaker en grotere veranderingen in organisaties
Het belang van de wendbare organisatie groeit
Herontwerp
Fusies
Kwaliteitsprogramma’s
Herstructurering
Strategische verandering Cultuur veranderingen
Wat is verander
management?
Een gestructureerd proces en een aantal
hulpmiddelen om de menselijke kant
van een verandering te managen.
Programma
•
•
•
•
•
•
Warming up
Intro verandermanagement en nut
8 stappen van Kotter
Bedrijf centraal
Urgentiebesef – Gap analyse
Interventies – Hoe krijg je KPI’s in de
organisatie DNA?
8 Standaard fouten in
verandertrajecten
1. Teveel tevredenheid over de huidige situatie laten
bestaan
– Fout nummer 1 bij veranderingen
– De verkopers van het idee maakt niet voldoende duidelijk hoe
noodzakelijk deze verandering is.
– Mensen denken daardoor dat er nog een andere route mogelijk is
2. Een niet voldoende sterke groep de verandering laten
implementeren
– Het is voor 1 individu erg moeilijk om een verandering te implementeren
– Een projectgroep met te weinig macht of leiderschapskwaliteiten zal
geen verandering kunnen realiseren.
8 Standaard fouten in
verandertrajecten
3. Onderschatting van de kracht van visie
– Gezamenlijke, positieve visie geven organisaties richting
– Organisaties worden hechter als naar een gezamenlijk doel wordt
gestreefd
– Zonder visie, buigen projecten vaak af in allerlei verschillende richtingen
4. Te weinig communiceren van de visie
– Veranderingen vereisen toewijding en inzet van mensen binnen de
organisatie
– Mensen zijn niet bereid deze inzet te leveren als zij niet duidelijk zien
wat de achterliggende visie is en wat de mogelijke voordelen zijn.
8 Standaard fouten in
verandertrajecten
5. Toestaan dat obstakels de verandering
tegenhouden
– Het niet aanpakken van obstakels voor de verandering maakt
een team zwakker en remt het veranderproces
6. Niet voldoende vieren van tussentijdse
winstpunten
– Verandering kost tijd
– Kleine stappen om naar toe te kunnen werken geven mensen het
gevoel van voortgang
– Interesse in de verandering vervaagt als dit gevoel er niet is
– Een leider moet korte termijn successen creëren om te
voorkomen dat de medewerking van de mensen kwijtraakt.
8 Standaard fouten in
verandertrajecten
7. Te vroeg de overwinning vieren
– Verandering kost tijd
– Verandering komt als het onderdeel is van de dagelijkse routine
– Het team vertellen dat je de verandering hebt behaald bij de eerste
tekenen van succes kan te vroeg zijn
– Te vroeg vieren zorgt ervoor dat de verandering geen onderdeel wordt
van de dagelijkse routine en daarom niet blijft plakken
8. De verandering geen onderdeel maken van de
dagelijkse routine
– Nieuwe gedragingen kunnen weerstand opwekken zolang ze niet in de
dagelijkse routine ingebed zijn
– Een leider moet blijven aantonen wat de positieve bijdrage is geweest
van de verandering
– Nieuwe mensen in het team moeten de verandering omarmen
Gevolgen van de 8
standaard fouten
 Nieuwe strategieën worden niet (goed)
geïmplementeerd
 Overnames halen niet de verwachte synergie effecten
(in meer dan 70% van de gevallen)
 Implementaties duren te lang en kosten veel te veel
 Inkrimpen leidt niet tot kostenbeheersing
 Kwaliteitsprogramma’s leiden niet tot de gehoopte
resultaten.
De 8 stappen om
echte verandering te
realiseren
1
Urgentie
besef vestigen
2
Vormen van een leidend team of dominante coalitie
3
Visie en Strategie ontwikkelen
4
Communiceren van de verandervisie
5
Creëren van breed draagvlak door barrières te verwijderen
Genereren van korte termijn successen
Consolideren verbeteringen en
tot stand brengen meer veranderingen
Verankeren van nieuwe benaderingen in de cultuur ****
Source: John P. Kotter, Leading Change, Harvard Business School Press
Nightingale © 2002 Massachusetts Institute of Technology
De 8 stappen
• Meestal worden in projecten alleen stappen 5,6 en 7 gedaan
• Het gevaar van het overslaan van de opwarm en ontdooi fase (stap
1,2,3)
• Het gevaar van te vroeg stoppen
• Verschillende stappen overlappen elkaar in de tijd
– Binnen een project
– Meerdere (sub)projecten
Management Vs.
Leiderschap
Management
Leiderschap
Plannen & budgetten
Richting geven
Organiseren & bemannen
Neuzen een kant op krijgen
Controleren & problemen
oplossen
Motiveren & inspireren
Creëert voorspelbaarheid & orde
Heeft de potentie om consistent
korte termijn resultaten te behalen
bij verschillende belanghebbenden
Brengt veranderingen tot stand vaak
tot een dramatisch niveau
Heeft de potentie om zeer bruikbare
verandering tot stand te brengen
(b.v., voor klanten: altijd op tijd zijn;
voor aandeelhouders: binnen
budget blijven)
(b.v., nieuwe producten die klanten
willen, nieuwe (meer cijfergerichte)
cultuur creëren, waardoor het bedrijf
een betere concurrentie positie krijgt)
Source: John P. Kotter, Leading Change, Harvard Business School Press
Nightingale © 2002 Massachusetts Institute of Technology
Verandering tot stand
brengen is:
• 80 procent leiderschap, richting geven,
neuzen de zelfde kant op, motivatie en
inspireren en
• En 20 procent management - planning,
budgetten, organiseren, en probleem
oplossen
In meeste verandertrajecten zijn
deze percentages omgedraaid
Programma
•
•
•
•
•
•
Warming up
Intro verandermanagement en nut
8 stappen van Kotter
Bedrijf centraal
Urgentiebesef – Gap analyse
Interventies – Hoe krijg je KPI’s in de
organisatie DNA?
Van missie naar
strategie
Missie
Visie
Strategie
Waar we voor staan
Waar we voor gaan
Hoe gaan we dit bereiken
Missie Bedrijf
Missie
Missie
Visie
Strategie
Waar we voor staan
Waar we voor gaan
Hoe gaan we dit bereiken
Visie Bedrijf
Visie bedrijf
Missie
Visie
Strategie
Waar we voor staan
Waar we voor gaan
Hoe gaan we dit bereiken
Strategie bedrijf
Financieel
Commercieel
Operationeel
Personeel
Missie
Visie
Strategie
Waar we voor staan
Waar we voor gaan
Hoe gaan we dit bereiken
Strategie bedrijf
Financieel
Commercieel
Operationeel
Personeel
• Bij welke strategieën past het dashboard
en op welke manier?
Programma
•
•
•
•
•
•
Warming up
Intro verandermanagement en nut
8 stappen van Kotter
Bedrijf centraal
Urgentiebesef – Gap analyse
Interventies – Hoe krijg je KPI’s in de
organisatie DNA?
Urgentiebesef – gap
analyse
Wie (groepen medewerkers) ziet het belang?
Wie is ook echt bereid om zijn/haar werkwijze aan
te passen om dit tot een succes te maken?
Wie heeft er een probleem en heeft er daarom ook
belang bij dat iets verandert?
Wie moet zijn/haar werkwijze aanpassen?
Wiens geschiedenis zorgt juist voor onwenselijk
gedrag?
Programma
•
•
•
•
•
•
Warming up
Intro verandermanagement en nut
8 stappen van Kotter
Bedrijf centraal
Urgentiebesef – Gap analyse
Interventies – Hoe krijg je KPI’s in de
organisatie DNA?
Kuddes beheersen
Wat gebeurt er als je een gemiddelde manager een kudde
schapen of buffels laat drijven?
Ze in beweging krijgen is
relatief eenvoudig,
Ze in de juiste richting laten
bewegen, nou…
Dat is een stuk lastiger
Hoe krijg je een
cultuurverandering in
het DNA?
Wat werkt niet?
- Overtuigen
- Vertellen
- Intenties opschrijven
- Plannen
Natuurlijk zijn de bovenstaande zaken noodzakelijk om te
komen tot cultuurverandering, maar geen van allen
voldoen ze. Ze raken niet de kern
Hoe krijg je een
cultuurverandering in
het DNA?
Cultuur verandert alleen als je de context
verandert.
• Structuur
• Leiderschap
• Taken
• Omgeving
Interventies
De context veranderen gebeurt d.m.v. interventies
Doel van een interventie is om mensen dusdanig te
beïnvloeden dat het leidt tot het gewenste gedrag.
Interventies kunnen zijn:
• Eenmalig: om een sprong te maken, een doorbraak of
een nieuwe kijk op de werkelijkheid
• Continu: minder effect, maar wel langduriger effect
Een combinatie is noodzakelijk
Interventies
Training
Informatie delen
Coaches instellen
Teambuilding
Een nieuw koffie apparaat aanschaffen
Medewerker van de maand
Een nieuwe inrichting
Doelstellingen aanscherpen
Rituelen creëren om succes te delen
Een maandelijks thema introduceren
Introduce interlearning sessions
Be creative…….
Interventies
Stappen bij het uitdenken en uitvoeren van
interventies:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Keur het verleden niet af:
functioneel gedrag in het verleden kan disfunctioneel zijn in het
heden.
Maak contact:
wat is realiteit, vanuit verschillende perspectieven
Erken en accepteer emotie:
wat iemand ervaart is waar
Referentiekader:
zorg voor voldoende herkenning (verander niet meer dan 20%)
Bedenk en voer uit in samenwerking:
laat de groep de oplossingen benoemen
Niet allen intenties, acties:
verander echt de context
Maak het leuk
Geen tijd is geen optie:
als je echt wilt veranderen moet het prioriteit zijn
Interventies
Probeer op basis van de gevonden gaps
interventies te bedenken voor jullie
veranderproces.
Download