Planten, water geven en dan oogsten Levende Muziek

advertisement
Planten, water geven en dan oogsten
Levende Muziek
Wim Kets
intro
C
A‹
B‹
# 4
& ™™4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
E‹
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3
C
A‹
B‹
E‹
#
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ™™
& ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
strofe
E‹
5
G
A‹
C
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
Ó
B
E‹
G
A‹
B
#
Thuis heb- ben
E‹
9
wij heel
G
veel pot-
jes
A‹
C
œ œ œ œœ œœ œ œœ
Eén pot-je
E‹
B
voor elG
∑
ke plant.
A‹
B
#
Ó
& œ œœ œ œ œœœ œœ œ ˙
Daar-in komt dan goe-
refrein
C
de aar-
œ œ œ œ œ œ œ
de.
∑
Niet het zand van het strand.
13
A‹
#
& œ
17
œ œ
J
B‹
œ
Zaad - jes plan - ten,
C
A‹
#
& œJ œ
œ
œ
een mooi plan - tje
œ
J
E‹
œ œ
J
wa -
ter
B‹
œ
J
met
œ œ
J
œ
C
œ œ
J
A‹
œ œ
J
B‹
ge - ven.
E‹
En dan komt plots
C
A‹
œ
œ
œ œ
J
wat vruch - ten.
œ œ
J
'k steek
œ
J
œ
œ
ze lek -
E‹
œ œ
J
uit
de
grond.
E‹
œ
œ ˙
J
mijn
mond.
B‹
œ
œ
J
ker
in
œ ˙
J
œ
J
intro:
Strofe 2:
Na lang wachten en veel werken.
Zijn de plantjes eindelijk daar.
kunnen we de groenten oogsten
Want dan zijn ze echt wel klaar.
refrein:
intro:
brug
21
D
#
& Œ
Œ
D
‰ œj œ œ œ œ ™ œ œj œ œj œ
Œ
Dan gaan we de groen - te
E‹
25
D
#
& Œ
E‹
kun - nen we
Œ
‰ j
‰ j
œ œ œ œ™ œ œ ˙
was - sen .
Ze moe-ten
A‹
j
œ œ œ ‰ œj œ ™ œ œ œ œj œ
Ook het fruit
E‹
pluk - ken.
Œ
pro - per
B
zijn.
‰ œj œ ‰ œj œ ™ œ ‰ œj ˙
En dat
refrein: x2
intro:
Copyright © [email protected]
vind
ik
pas
fijn.
Download