ANG0 - Selor

advertisement
Nummer van de selectie :
Titel van de selectie:
Vul dit standaard-cv volledig en precies in. Al deze informatie is nodig voor de
behandeling van je kandidatuur.
Selor baseert zich voor de screening enkel op dit ingevulde standaard-cv.
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam en Voornaam:
Huidige administratieve graad:
 Privé:
Fax privé:
 Kantoor:
GSM:
E-mail:
Officieel adres (voor briefwisseling):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Rijksregisternummer:
1
Opleiding
Van –
Onderwijsinstelling
tot
Richting en
Taal diploma
Resultaat
Taal diploma
Resultaat
specialisatie
Andere diploma’s, getuigschriften, cursussen, lessen
Van –
tot
Onderwijsinstelling
Richting en
specialisatie
-
Waarin ben je gespecialiseerd? In welke domeinen heb je een bijzondere kennis/ervaring?
2
Talenkennis
1 = elementair, 2 = voldoende, 3 = zeer goed, 4 = moedertaal
Moedertaal:
Andere talen
Spreken
Schrijven
Lezen
Begrijpen
Welke taal gebruik je regelmatig?
Informaticakennis
Geef de specifieke benaming van de software aan en het niveau van je kennis (1 = noties, 2
= goed, 3 = zeer goed)
Uitbatingssysteem (vb. Windows, Linux, Mac, …),
Naam van het systeem:
niveau:
Tekstverwerkingssysteem (vb. Word, Wordperfect, Works, …)
Naam van het systeem:
niveau:
Informatie en communicatie (vb. Outlook, Internet Explorer, Lotus Notes, …)
Naam van het systeem:
Database (vb. Access)
niveau:
Naam van het systeem:
Rekenblad (vb. Excel, …)
niveau:
Naam van het systeem:
Presentatie (vb. Powerpoint, …)
niveau:
Naam van het systeem:
niveau:
Varia
Hobby’s/vrijetijdsbesteding:
3
Professionele ervaring
Beschrijf duidelijk en concreet op de volgende bladzijden de functies waarbij we het best
kunnen beoordelen, welke ervaring belangrijk is voor de functie waarvoor je nu solliciteert.
Heb je er zo meer dan 5, voeg ze dan op precies dezelfde manier toe als de andere.
Huidige functie: functie 1
Naam organisatie:
Plaats van tewerkstelling:
Activiteit van de organisatie:
Aantal werknemers:
Omzet:
Functie:
, van
(dd/mm/jjjj) tot
(dd/mm/jjjj)
Van
(dd/mm/jjjj) - tot
(dd/mm/jjjj)
Vul hier precieze data in!
Voltijds/deeltijds (
%)
Voeg in bijlage een organogram toe van je huidige organisatie. Zo kunnen we je functie
beter situeren. Geen organogram ter beschikking? Situeer hier dan je plaats in de
organisatie:
Omschrijf kort de inhoud van deze functie (rol/verantwoordelijkheden):
4
Eventuele reden waarom je van werk wil veranderen + motivatie waarom je voor deze
functie solliciteert:
Functie 2
Naam organisatie:
Plaats van tewerkstelling:
Activiteit van de organisatie:
Aantal werknemers:
Omzet:
Functie:
, van
(dd/mm/jjjj) tot
(dd/mm/jjjj)
Van
(dd/mm/jjjj) - tot
(dd/mm/jjjj)
Vul hier precieze data in!
Voltijds/deeltijds (
%)
Voeg in bijlage een organogram toe van de organisatie/het bedrijf waarvoor je werkte. Zo
kunnen we je functie beter situeren. Geen organogram ter beschikking? Situeer hier dan je
plaats in de organisatie/het bedrijf:
Omschrijf kort de inhoud van deze functie (rol/verantwoordelijkheden):
5
Eventuele reden waarom je van werk wilde veranderen:
Functie 3
Naam organisatie:
Plaats van tewerkstelling:
Activiteit van de organisatie:
Aantal werknemers:
Omzet:
Functie:
, van
(dd/mm/jjjj) tot
(dd/mm/jjjj)
Van
(dd/mm/jjjj) - tot
(dd/mm/jjjj)
Vul hier precieze data in!
Voltijds/ deeltijds (
%)
Voeg in bijlage een organogram toe van de organisatie/het bedrijf waarvoor je werkte. Zo
kunnen we je functie beter situeren. Geen organogram ter beschikking? Situeer hier dan je
plaats in de organisatie/het bedrijf:
6
Omschrijf kort de inhoud van deze functie (rol/verantwoordelijkheden):
Eventuele reden waarom je van werk wilde veranderen:
Functie 4
Naam organisatie:
Plaats van tewerkstelling:
Activiteit van de organisatie:
Aantal werknemers:
Omzet:
Functie:
, van
(dd/mm/jjjj) tot
(dd/mm/jjjj)
Van
(dd/mm/jjjj) - tot
(dd/mm/jjjj)
Vul hier precieze data in!
Voltijds/deeltijds (
%)
Voeg in bijlage een organogram toe van de organisatie/het bedrijf waarvoor je werkte. Zo
kunnen we je functie beter situeren. Geen organogram ter beschikking? Situeer hier dan je
plaats in de organisatie/het bedrijf:
7
Omschrijf kort de inhoud van deze functie (rol/verantwoordelijkheden):
Eventuele reden waarom je van werk wilde veranderen:
Functie 5
Naam organisatie:
Plaats van tewerkstelling:
Activiteit van de organisatie:
Aantal werknemers:
Omzet:
Functie:
, van
(dd/mm/jjjj) tot
(dd/mm/jjjj)
Van
(dd/mm/jjjj) - tot
(dd/mm/jjjj)
Vul hier precieze data in!
Voltijds/deeltijds (
%)
Voeg in bijlage een organogram toe van de organisatie/het bedrijf waarvoor je werkte. Zo
kunnen we je functie beter situeren. Geen organogram ter beschikking? Situeer hier dan je
plaats in de organisatie/het bedrijf:
8
Omschrijf kort de inhoud van deze functie (rol/verantwoordelijkheden):
Eventuele reden waarom je van werk wilde veranderen:
Privacywet
De Privacywet van 8 december 1992 reglementeert het verwerken van persoonlijke
gegevens.
Alle
persoonlijke
gegevens
en
informatie
die
in
de
loop
van
de
sollicitatieprocedure worden verzameld, registreren we in onze databank, tenzij je bezwaar
maakt. Je kan deze gegevens zelf inkijken en verbeteren. Als je dat wil doen, kan je het
schriftelijk aanvragen bij Selor, Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel.
De gegevens in mijn formulier zijn correct!
Ik verklaar op eer dat ik eerlijk geantwoord heb in dit formulier. Selor en de werkgever
baseren zich volledig op de informatie die ik ingevuld heb in dit formulier. Ik weet dat onjuiste
antwoorden mij kunnen uitsluiten van de selectie en de arbeidsovereenkomst verbreken.
9
Hoe solliciteren?
Je moet, als statutair ambtenaar van een gemeenschap of gewest (artikel 11 van het KB
van 15 januari 2007 over de mobiliteit van statutaire ambtenaren in het federaal
administratief openbaar ambt):

je in een administratieve stand bevinden waarin je kan bevorderen

je moet aan alle voorwaarden voldoen waaraan een federaal ambtenaar moet
voldoen voor deze functie (bv: nationaliteit) (artikel 16 - KB 2/10/1937 over het statuut
van het Rijkspersoneel

aangeworven zijn in de gemeenschap of het gewest via een wervingsexamen of een
vergelijkende selectie van Selor

een graad of een (vak)klasse hebben die voor de federale overheid gelijk is met de
graad of (vak)klasse van de functie waarvoor je solliciteert of waarvoor een
bevordering mogelijk is naar die functie.
Bezorg ons dit formulier ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum, samen met een
kopie van je diploma en je benoemingsbesluit:
Via mail: [email protected]
Via fax: 02/788.68.05
Via brief:
Selor - Interne Markt
Bischoffsheimlaan 15 - 1000 BRUSSEL
Handtekening,
Datum,
10
Download