CAT vragen 2.2.2 pathologie

advertisement
CAT vragen pathologie,
cursus 2.2.2, 2009
Leerstof: Robbins 272-332, 1253-1255
Nr
Tekst
A.
Docent
Robbins &
Cotran pag:
C
W. J. Mooi
273
C
W. J. Mooi
276
C
W. J. Mooi
307
A
W. J. Mooi
302
8 vragen OefenCAT
Wat is pleomorfisme (= pleomorfie)?
1
2
A de mate waarin de-differentiatie in een tumor aanwezig is
B verschil tussen primaire tumor en de metastasen
C variatie in vorm en grootte van tumorcellen en tumorcelkernen
D metaplasie in tumoren (bv. botvorming in carcinomen)
Wat wordt bedoeld met de groeifractie in een tumor?
a. Alle tumorcellen in de S- en M-fase van de celcyclus
b. De gemiddelde duur van de celcyclus in de tumorcellen als percentage van
de duur van de celcyclus in het corresponderende normale weefsel
c. Dat deel van de tumorcellen dat deelneemt aan de proliferatie in de tumor
d. De tumorverdubbelingstijd gedeeld door het tumorvolume
De kankerpredispositiesyndromen: xeroderma pigmentosum, ataxiateleangiectasia, Bloom syndroom en Fanconi anemie zijn alle gekenmerkt door
een defect op hetzelfde terrein. Welk terrein?
3
4
a.
b.
c.
d.
Apoptose-inductie
G1 checkpoint arrest
DNA repair
Pre-mRNA processing
Het tumorsuppressorgen p53 codeert voor een eiwit dat op verschillende
manieren de kans op het ontstaan van kanker verkleint. Welke?
CAT x.x.x in werktabelvorm / datum bestand invoeren hier
a. Inductie van celcyclus arrest, inductie DNA repair, inductie van apoptose
b. Inductie van apoptose, blokkeren van telomerase
c. Inductie DNA repair, blokkeren van MHC klasse I expressie,
heterochromatine-inductie
d. Heterochromatine-inductie, inductie van celcyclus arrest
Welke bewerking over chronische infectie met H. pylori is juist? Een chronische
H. pylori-infectie geeft een verhoogde kans op....
5
a.
b.
c.
d.
maagcarcinoom, maar niet maaglymfoom
maaglymfoom maar niet maagcarcinoom
zowel maagcarcinoom als maaglymfoom
noch maagcarcinoom, noch maaglymfoom
C
W. J. Mooi
327
D
W.J. Mooi
322
B
W.J. Mooi
309
B
W.J. Mooi
315
Hoe levert in chemische carcinogenese een tumor promoter (in tegenstelling tot
een tumor initiator) een bijdrage aan het ontstaan van kanker?
6
7
8
a. door het verhinderen van apoptose
b. door het induceren van DNA mutaties
c. door het verhinderen van DNA repair
d. door het stimuleren van proliferatie
Activatie van bFGF (basic fibroblast growth factor) en van HIF-1 (hypoxia
inducible factor 1) leidt tot….
a. verlies van apoptoserespons in tumorcellen
b. inductie van vaatvorming in het tumorstroma
c. verlies van functie van het G1 checkpoint in tumorcellen
d. verminderde effectiviteit van de immunologische anti-tumorrespons
Hypermethylering van een promotersequentie van een gen leidt tot…
a. aanhoudende ongereguleerde transcritpie van dat gen
b. verlies van transcriptie van dat gen
c. vorming van een afwijkend pre-mRNA transcript
d. afwijkende splicing van het pre-mRNA transcript
CAT x.x.x in werktabelvorm / datum bestand invoeren hier
Download