“Europese stages”-programma van Actiris International is om jonge

advertisement
ACTIRIS
BEROEPSSTAGES IN EUROPA
Voor de Brusselse werkzoekenden
I.
IN HET KORT
Het doel van de beroepsstages in het buitenland is je kansen op een snelle tewerkstelling na je stage
te vergroten. Hierbij wordt een tewerkstelling in België of in het buitenland in hetzelfde domein als
de stage bedoeld. Dit soort ervaring is een echte troef op je cv!
Onze twee stageprogramma's:
Programma Europese stages
Programma Eurodyssee
Leeftijd
18-29 jaar
18-32 jaar (30 jaar in sommige regio's)
Duur van de stage
6 maanden voltijds
3 tot 7 maanden voltijds
Geografische zone
32 Europese landen
Deelnemende regio's
Stageonderneming
•
•
•
Zelfstandige zoektocht naar een
stageonderneming
Keuze uit de stageaanbiedingen
Voorstel van een stage op maat via
een externe dienstverlener
•
•
Keuze uit de voorgestelde
stageaanbiedingen
Voorstel van een stage op maat via
de plaatselijke correspondent
Vertrek
Het hele jaar door
In functie van de aanbiedingen
Huisvesting ter
plaatse
Autonome zoektocht
Zoektocht begeleid door de plaatselijke
referent
Opvolging en
omkadering
Referent in Brussel + mentor in de
onderneming
Plaatselijke referent + mentor in de
onderneming
Onze voorwaarden om een beurs te krijgen:
 In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn
 Een onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, of in
het bezit zijn van een arbeidskaart die geldig is in het land van de stage
 Als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn
 Geslaagd zijn voor een opleiding en/of studies in het domein van de stage
 Een duidelijk en realistisch beroepsproject hebben in het domein van de stage
 Niet ouder dan 29/32 jaar zijn op het moment van vertrek (29 jaar voor de Europese Stages en
32 jaar voor Eurodyssee)
 Praktische kennis hebben van de taal die tijdens de stage zal worden gebruikt
 Geen twee overheidsfinancieringen voor dezelfde stage combineren
 Nooit eerder een door Actiris International aangeboden stage hebben genoten
Opgelet: Een kandidatuur indienen geeft niet automatisch recht op een beurs. De kandidaturen
moeten worden goedgekeurd.
Lees hierna meer in detail wat elke beroepsstage van Actiris International inhoudt. Een consulent
geeft je raad over welk stageprogramma het best bij jouw beroepsproject aansluit. Het is dus niet
mogelijk om voor de twee stageprogramma's tegelijkertijd je kandidatuur in te dienen.
II.
PROGRAMMA EUROPESE STAGES
Het doel van het “Europese stages”-programma van Actiris International is om jonge Brusselse
werkzoekenden tussen 18 en 29 jaar een voltijdse praktische werkervaring van 26 weken (6
maanden) aan te bieden bij een werkgever (uit de privésector of bij de overheid) in een ander
Europees land.
Dit programma, dat door het Europees Sociaal Fonds wordt gefinancierd, biedt jonge stagiairs de
kans om beroepservaring op te doen in één van de lidstaten van het EURES-netwerk (België
uitgezonderd): Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Slovenië, de Tsjechische Republiek, het
Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
Bij dit programma ben jijzelf de organisator van jouw buitenlandse ervaring.
Houd wel rekening met deze punten:
-
-
III.
Het vastleggen van de vertrekdatum is vaak afhankelijk van de snelheid waarmee de
administratieve formaliteiten worden afgehandeld. Soms kan dit lang duren. Houd hier
rekening mee.
De stagebeurs die je zal ontvangen, dekt niet alle kosten! Het bedrag is afhankelijk van het
gastland en van het al of niet ontvangen van werkloosheidsuitkeringen.
PROGRAMMA EURODYSSEE
Het doel van het Eurodyssee-programma van Actiris International is om jonge Brusselse
werkzoekenden tussen 18 en 32 jaar een voltijdse praktische werkervaring van 3 tot 7 maanden aan
te bieden bij een werkgever (uit de privésector of bij de overheid) in een ander Europees land.
Dit programma, dat door de Vergadering van Regio’s van Europa wordt gefinancierd, biedt jonge
stagiairs de kans om beroepservaring op te doen in bepaalde regio's die aan het programma
deelnemen in deze landen.
Via deze buitenlandse stage ontwikkelen de stagiairs Europese burgerzin.
Eurodyssee biedt je een specifieke ondersteuning aan:
-
Een plaatselijke correspondent die je tijdens de volledige duur van je stage begeleidt
Taallessen zodat je de plaatselijke taal kan leren
Een stagebeurs en de keuze van de logementsformule, beide afhankelijk van de gastregio
Een verzekering voor geneeskundige verzorging, repatriëring en burgerlijke aansprakelijkheid
(uiteraard moet je verzekerd blijven bij je ziekenfonds)
Is je interesse gewekt voor dit programma? Surf dan naar de website www.eurodyssee.eu. Als één
van de regio's of één van de stagevoorstellen je interesseren, vul dan je kandidatuur in op de website
van Eurodyssee. Wij nemen dan snel contact met je op voor een individueel gesprek.
Download