Gymagazine - Goois Lyceum

advertisement
gymagazine
Xaipe/Salve • nuntii gymnasii • secundo • anno MMXVII
Alles over de excursies naar Brighton, Rome,
Leiden, Naarden en meer...
Uitgave van het Goois Lyceum • Vossiuslaan 2-A, 1401 RT Bussum
Xaipe Salve Gymagazine
I 1
Docenten gymnasium
Xaipe Salve
Content
4
Lectori Salutem, beste lezer,
Lars Zwemmer
Engels en mentor 1G1
Henk Schoemaker
Ondernemerschap
Paula Schaaf
Klassieke talen
en mentor 5G
Hendrien Minkema
Kunst
Met trots presenteert het gymnasiumteam van het Goois Lyceum de tweede
editie van het magazine XS. Deze naam verwijst naar de twee woorden die
al jaren op de deur staan van het lokaal van klassieke talen, de tempel van
het Goois: de Chi van ‘Xaipe’ en de S van ‘Salve’, de begroetingen van de twee
talen die het hart van het gymnasium vormen: Grieks en Latijn.
Dit magazine geeft u inzicht in het rijke schoolleven van de gymnasiast
op het Goois, waarbij zowel leerlingen als docenten aan het woord
komen. Nieuwe leerlingen, nieuwe ouders, huidige leerlingen, alumni,
basisschoolleerkrachten en andere belangstellenden bieden wij middels
XS trots een inkijkje in ons gymnasium.
Anders bekeken had dit magazine ook heel goed XL kunnen heten.
Het gymnasium op het Goois Lyceum biedt namelijk meer. Ook bij ons
vormen Latijn en Grieks natuurlijk de kern van de opleiding, maar vakken als
kunst, ondernemerschap, filosofie en Cambridge English staan daarnaast op
het programma. Een gymnasiast verwacht én wil immers niet anders. Een
brede selectie aan taal, kunst, cultuur en geschiedenis komt aan bod en dat
alles in een moderne jas, die bovendien comfortabel zit en volgens de laatste
mode is ontworpen.
Wanneer we u mogen begroeten op de informatieavond of de open dag
zullen leerlingen en docenten van het gymnasium u van harte welkom heten
en hun wereld op het Goois verder toelichten. Daarnaast houden wij u via
onze website, www.gooislyceum.nl, lopende het jaar op de hoogte van de vele
activiteiten die plaatsvinden. Voor nu vertelt dit magazine u meer over het
gymnasium op het Goois Lyceum.
Ik wens u veel leesplezier met deze editie van XS!
Carianne Lahnstein
Klassieke talen
en mentor 3G1
Marij Kok
Klassieke talen
en mentor 2G1
Heather Cameron
Filosofie
Jos Elzenga
Filosofie, geschiedenis
en mentor 3G2
Lars Zwemmer
projectleider gymnasium
[email protected]
7
9
10
12
14
17
18
19
21
23
‘A group of teenage
childeren on a bus trip...
right’
Cambridge Engels op
het gymnasium
Goede doelen en geflopte
producten
Verwondering op school
Excursies 1-gym
Palazzi, piazze e paste
XAIPE! Grieks in klas 2
Bestsellerauteur
op bezoek
Vaardigheden voor nu
en later
Mairead en Egbert:
Onze gymnasium visie
Geschiedenis op
het gymnasium
Uitgave van het Goois Lyceum Bussum • februari 2017
Vossiuslaan 2-A • 1401 RT Bussum • 035 693 3294
Ontwerp Ituri communicatie vormgeving Bussum
2 I
Xaipe Salve Gymagazine
Xaipe Salve Gymagazine
I 3
Cambridge
gymagazine
Ieder jaar vertrekt 1-gymnasium in april naar Engeland om drie dagen later moe,
‘A group of
teenage children on
a bus trip… right ’
maar voldaan terug te keren. De leerlingen kunnen tijdens de reis hun Engels
eindelijk écht in praktijk brengen en komen tijdens de excursies in aanraking met
de rijke Engelse cultuur en geschiedenis. Hierbij een reisverslag met een greep uit de,
uiteraard, Engelse reisverslagen van de leerlingen.
D
De kop boven dit artikel vormt een
mooie reflectie van een leerling
op de reis met zestig tieners naar
Engeland, maar hoe gek het idee ook klinkt, ieder
jaar weer en inmiddels alweer vijf keer blijkt de
Engelandreis van 1-gymnasium een enorm succes. En dat ondanks het vroege uur van vertrek,
want ook nu stonden alle leerlingen bepakt en bezakt, en sommigen zelfs met hun complete garderobe, klaar op het schoolplein. Iedereen wist immers waar hij het voor deed: “I thought: ‘England,
here we come!’ and I jumped out of my bed.”
De reis duurt best lang, maar al kletsend, spelletjes spelend en snoepend ben je voor je het
weet bij de Kanaaltunnel: “Then we arrived at the
Eurotunnel. We had to pass the customs, so the
question was if they would let us go.” Dat deden
ze gelukkig en “after that we went on the train and
through the tunnel and I can tell you your ears
don’t like it.”
Eenmaal in Engeland is het gelukkig niet ver meer
naar de eerste stop: het plaatsje Battle waar in
oktober 1066 een gruwelijke veldslag plaatsvond tussen de Engelse en de Normandische legers met als inzet het koningschap van Engeland.
“When we saw the field where they fought a long
time ago, it was weird to imagine that thousands
of years ago this field was filled with blood and
dead bodies, because nowadays the field is very
peaceful and quiet.” Maar met een beetje fantasie
kom je toch een heel eind: “When I walked through the gate, I stumbled over a bone and nearly fell
in a puddle of blood.”
Nadat we de geschiedenis tot diep in onze longen
hadden opgezogen werd het tijd om ons kampement op te slaan in de jeugdherberg van de stad
Brighton. De kamers werden opgezocht en hier
en daar ook ingericht: “The first thing we did was
4 I
Xaipe Salve Gymagazine
throwing all of our candy on the sofa”, die gelukkig een driezitsbank bleek te zijn.
Na het ‘Engelse’ diner (“I chose lasagne, it was
pretty good for Englishmen.”) en nog even wat
vrije tijd was het bedtijd of zo dachten de docenten: “We had dinner and went to bed but there had to be some old-fashioned “going to each
other’s rooms in the middle of the night” so there
was a little bit of noise.” Haal dat little bit maar
weg.
En dat terwijl er een drukke dag op het programma stond, maar gelukkig doet een stevig Engels
ontbijt wonderen: “At breakfast everyone was
happy, because we found out how the Wi-Fi worked.” Bovendien was het toch al een heuglijke
dag, die op traditioneel Engelse wijze aangevangen diende te worden: “it was Queen Elizabeth’s
ninetieth birthday and we sang the national anthem of England.” En zo hoort het.
Xaipe Salve Gymagazine
I 5
I>
Cambridge
gymagazine
Cambridge English op het gymnasium:
taal, cultuur, geschiedenis en reizen!
Op het gymnasium heeft Engels een streepje voor. Als bovengemiddeld taalvaardige
leerlingen krijgen gymnasiasten op het Goois Lyceum vanaf de eerste klas meteen
Cambridge English aangeboden. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de rijke
wereld van het Engels des te sneller voor onze leerlingen geopenbaard wordt.
W
Na het ontbijt was het snel in de bus en op pad
naar Arundel Castle, een machtig kasteel met
even schitterende tuinen, die de nodige kodakmomentjes opleverde: “I took so many photos
that my phone didn’t have any storage anymore.”
Al die pracht en praal liet iedereen likkebaardend
ronddolen door de kasteelkapel, de bibliotheek
en de vele machtige zalen vol harnassen, wapentuig en wandkleden. Superlatieven schoten tekort
om dit alles te beschrijven: “The rooms were the
size of a bowling track.” “… and some of the rooms
were big enough to fit a house in.”
‘s Middags was het dan eindelijk de beurt aan
Brighton zelf. Voordat de leerlingen de fameuze
Brighton Pier onveilig mochten maken, bezochten
we het Royal Pavilion: “The Royal Pavilion building
looks a bit like the Taj Mahal in India.” Genoeg te
zien dus: “there was something that took your attention all the time”. “I also liked the kitchen because it was so big. There were thousands of pans.
There were little pans but there were also pans
where I could be cooked in.” En over zo’n speciale
plaats valt natuurlijk een hoop te vertellen: “The
audio tour was very nice and I could understand
most of the information.”
Vervolgens was het dan echt tijd voor de Pier en
ook die stelde niet teleur: “I can’t tell much about
it, but it was just amazing”. Menig zakcentje werd
6 I
Xaipe Salve Gymagazine
hier dan ook uitgegeven, “there is nothing that
you can’t buy!” en hier werd zelfs nog een wijze
levensles geleerd: “I had wasted all my money on
gambling, so I think I will never be gambling again
in my whole life!”
De volgende dag moesten we de terugreis alweer
aanvaarden en dat viel sommigen zwaar, heel
zwaar: “But after two days having fun, we went
back to Bussum that day. That day was the hardest day of my life”, maar we konden Engeland
niet verlaten voordat we nog het uiterst pittoreske dorpje Rye hadden bezochten om daar te
zien “what a genuine English village looks like!”.
Dat was overigens niet de enige reden dat de docenten dit plaatsje, waar de leerlingen ook zelf
hun lunch moesten verzorgen, hadden uitgekozen: “No McDonald’s and other burger places. It
was really amazing and it was my first time to see
such an authentic place.” Al spelletjes spelend,
snoepend en steeds vaker ook slapend kwamen
Nederland en Bussum vervolgens kilometer voor
kilometer steeds dichterbij en zat de Engelandreis
er alweer op.
Lars Zwemmer
Docent Engels en mentor 1G1
Wat het Latijn in vroeger dagen
was, is het Engels nu: de belangrijkste taal van de wereld, Brexit of
niet. De toneelstukken van William Shakespeare,
de boeken van Charles Dickens, de songteksten
van Justin Bieber of de toespraken van Barack
Obama, ze hebben allemaal gemeen dat ze in het
Engels zijn.
We vinden het dan ook belangrijk dat onze leerlingen goed Engels leren en onze gymnasiasten in
het bijzonder. Daarom bieden we op het gymnasium Cambridge English aan. Wat betekent dat precies tijdens de les?
Engels is Engels, dus Cambridge English is uiteraard niet anders dan het Engels dat andere leerlingen leren. Wat we in de les doen verschilt wel,
het grootste deel van de tijd vallen de lessen in
drie soorten in te delen:
•
•
•
taalverwerving
examentraining
cultuur- en geschiedenisprojecten
Uiteraard staat het verwerven van de Engelse taal
voorop. Of je nu veel of weinig Engels op de basisschool hebt gehad, veel of weinig Engels gebruikt als je gamet of YouTubet of veel of weinig
met Engels hebt kennisgemaakt, tijdens deze lessen zorgen we ervoor dat je je snel in het Engels
verstaanbaar kunt maken en ook al ligt het tempo
hoog, samen leggen we een stevige basis waarop
langzaam maar zeker jouw Engels taalvaardigheid
gebouwd zal worden.
Als je een nieuwe taal wilt leren, werkt het natuurlijk het best om de taal meteen al zoveel mogelijk te gebruiken en dus zullen we gelijk al veel
Engels in de les spreken. Je vergroot je woordenschat, leert nieuwe grammatica en traint je taalvaardigheden. Binnen korte tijd ben je in staat om
je in het Engels uit te drukken en zal er letterlijk
een wereld voor je opengaan!
Je nieuw opgedane kennis kun je later in het jaar
meteen verzilveren door mee te doen aan een officieel Cambridge-examen, waardoor je na een jaar
Engels meteen een al echt diploma in de wacht
kan slepen. Dat staat toch mooi aan de muur boven je bureau, nietwaar?
I>
Xaipe Salve Gymagazine
I 7
Cambridge
Ondernemerschap
Tijdens de examentrainingslessen train je met
authentieke examenopgaven je lees-, luister- en
schrijfvaardigheden. Het leuke is bovendien dat
je dit examen geheel op je eigen niveau kunt
doen, zodat je meteen vanaf de eerste klas je pad
kunt uitstippelen naar een van de twee hoogste
Cambridge-diploma’s die er zijn en die misschien
wel de poorten voor je openen naar de universiteit van bijvoorbeeld Cambridge (of Oxford, maar
laat ze dat in Cambridge maar niet horen).
Natuurlijk oefen je ook je spreekvaardigheid. Eens
per week krijgen we bezoeken van een Engelse
dame, mevrouw Karin Cowling, die met kleinere
groepjes leerlingen gesprekjes voert.
Een taal kun je niet los zien van het land waar
deze gesproken wordt en ontstaan is. Zoals er bij
Latijn en Grieks aandacht wordt besteed aan de
oudheid, hebben we bij Engels op het gymnasium
speciaal tijd ingeruimd voor de cultuur en de geschiedenis van het land. Er zijn natuurlijk een heleboel landen waar Engels wordt gesproken, maar
we concentreren ons met name op Engeland (of
eigenlijk het Verenigd Koninkrijk, maar het verschil daartussen is dan ook meteen het eerste onderwerp van de eerste cultuurles), de geschiedenis komt vooral aan bod ter voorbereiding van de
reizen die we gaan maken.
Want dat lees je goed, we gaan ook naar Engeland!
In leerjaar 1 vertrekken we in het voorjaar, wanneer je dus al heel wat Engels hebt geleerd, naar
de Engelse zuidkust. Behalve dat je je Engels in
praktijk kunt gaan oefenen, kunnen we de rijke
geschiedenis van het eiland met eigen ogen aanschouwen. Benieuwd wat je daar allemaal gaat
doen? Lees het reisverslag elders in dit magazine!
Goede doelen en
geflopte producten
Het vak ondernemerschap wordt in de gymnasiumklassen 1 , 2 en 3 gegeven.
De nadruk ligt op het kennismaken met alle facetten waar je als zelfstandig
ondernemer mee in aanraking komt.
Het mag duidelijk zijn: Cambridge English op het
gymnasium biedt een rijk programma waarin de
leerlingen ondergedompeld worden in land, taal,
cultuur en geschiedenis.
Precies wat een gymnasiast verwacht!
Lars Zwemmer
Docent Engels en mentor 1G1
Wist je dat de vlag van het Verenigd Koninkrijk
eigenlijk niet klopt?
Deze vlag, de Union Jack, is een paar eeuwen terug ontstaan, maar vervolgens
niet aangepast aan de veranderende omstandigheden van het land.
Zo hoorde Ierland vroeger ook bij het Verenigd Koninkrijk.
Op deze pagina zie je drie ontwerpen voor een nieuwe vlag, die wél klopt,
gemaakt door
Marijn, Senna en Luca
uit klas 1G1
Op een speelse wijze worden ingewikkelde zaken als marketing , promotie , profilering en marktwerking behandeld, waarbij het accent ligt op “zelf doen “ en “ervaren”.
Veelal aan de hand van praktijkopdrachten komen de aspecten
in de lessen ter sprake en kan er ook praktisch mee worden geëxperimenteerd.
In klas 1 hebben de leerlingen de opdracht om een eigen bedrijfje te starten en om daarmee geld te genereren voor een
zelf te kiezen goed doel. De ervaring leert dat de kinderen hier
vol in gaan en dat er zelfs vorig jaar een totaalbedrag van ruim
3000 euro te verdelen was voor verschillende goede doelen.
Niet verwonderlijk dat de pers ook aandacht besteedde aan ons
project (zie het krantenartikel uit de Gooi- en Eemlander van
vrijdag 3 juni 2016).
Natuurlijk worden de kinderen hierbij gestuurd en gewezen op
praktische zaken als logo ‘s , reclame-uitingen en uitstraling.
In het tweede leerjaar krijgt de klas de opdracht om in groepjes een website te bouwen voor een bedrijf. Met name het zich
oriënteren op websites en het inventariseren van de sites van
concurrenten biedt een heldere kijk op hoe een goede website
eruit dient te zien.
Zaken als navigatiestructuur, webwinkel en keuzemenu komen
aan bod in de lessen. Natuurlijk presenteren de leerlingen hun
8 I
Xaipe Salve Gymagazine
gymagazine
sites en bevindingen aan elkaar. Hierdoor komen vele branches
en organisaties aan de orde en krijgt men een gevarieerd en realistisch beeld van het huidige ondernemerschap.
Klas 3 heeft de opdracht om een textielproduct te beoordelen dat ooit is geflopt op de markt. Het is zaak om uit te zoeken waarom er geen hoge omzetten en winst zijn gemaakt. Dit
brengt ons tevens bij het fenomeen textielindustrie en productie in landen als Bangladesh en India. Door het zichtbaar maken van de lijn van katoenproductie tot kant-en-klare broek
zal duidelijk worden dat er vooral in deze branche ook dubieuze praktijken voorkomen. Als vervolgopdracht gaan de leerlingen een variant bedenken op het geflopte product en proberen
dat op een goede manier op de markt te brengen.
Bij alle lessen geldt dat gestart wordt met een klassikale instructie over een onderwerp dat een raakvlak heeft met het
project. Hierna wordt dan zelfstandig of in groepjes gewerkt
aan het project.
Uiteindelijk zal de leerling na drie jaar ondernemerschap een
inzicht hebben verkregen in de veelzijdige wereld van het ondernemen.
Henk Schoemaker
Docent ondernemerschap
Xaipe Salve Gymagazine
I 9
Filosofie
gymagazine
waardenstelsels kunnen bepalen? Moet een samenleving de verlangens van een
Al deze onderwerpen hebben hun eigen naam gekregen.
• Ethiek: wat is eigenlijk ‘het goede’?
• Esthetica: wat is eigenlijk ‘schoonheid’?
• Kennisleer: wat is eigenlijk ‘waarheid’?
• Sociale Filosofie: hoe ziet de ideale samenleving eruit?
• Filosofische Antropologie: wat is de mens eigenlijk voor een wezen?
• Metafysica: wat is ‘zijn’, ‘bestaan’ of ‘werkelijkheid’
eigenlijk?
meerderheid boven de minderheid stellen? Heeft de mens een vrije wil? Is de mens
Filosofie: een voorbeeld uit 1-gymnasium
Verwondering op school
Zijn er waarden, die voor iedereen moeten gelden of moeten culturen hun eigen
wel geschikt voor de moderniteit? Hoe weten we eigenlijk dat onze zintuigen ons niet
bedriegen? Hoe ziet de best mogelijke samenleving eruit?
zei: ‘ik weet dat ik niks weet’. Dit maakte juist Socrates tot de
meest wijze man van Griekenland. Hij kon zo namelijk beginnen met datgene waarmee we sindsdien nooit meer gestopt
zijn: filosoferen.
Dit soort vragen zijn filosofische vragen. Kiezen voor het gymnasium op het Goois Lyceum betekent dat je in het vak filosofie
met dergelijke vragen aan de gang gaat, meteen in de 1e klas.
Wanneer je jaren later naar de 4e klas gaat en je eigen vakkenpakket mag kiezen, bepaal je ook of je met filosofie doorgaat
en er uiteindelijk eindexamen in doet. Maar wat is filosofie eigenlijk?
Een woord alleen al vertelt soms een hoop, zo ook hier. In ‘filosofie’ vinden we duidelijk het oud-Griekse philo (liefde) en
sophia (wijsheid), en zo samen in één woord zou je het vertalen als ‘liefde voor wijsheid’. Filosoferen is dan ook inderdaad een activiteit die je doet vanuit nieuwsgierigheid, vanuit
de behoefte aan verwondering.
Wanneer filosofische nieuwsgierigheid je brengt bij dit soort
vragen, dan ontdek je al snel interessante maar ook vreemde
dingen. Vaak is één zo’n vraag al genoeg om erachter te komen
dat de meeste mensen eigenlijk niet zo goed weten waar ze het
over hebben. Dat de kennis die iedereen zegt te hebben, berust
op ondoordachte aannames. Op drijfzand dus! Vandaar ook
dat de eerste echte filosoof, ene Socrates uit het oude Athene,
10 I
Xaipe Salve Gymagazine
Het vak filosofie biedt instrumenten om zicht te krijgen op de
complexiteit van mensen en hun opvattingen: bij verdieping
blijkt weinig zwart-wit te zijn, maar juist kleurrijk. Het geeft
leerlingen de kans zich te ontwikkelen in dialoog met leeftijdsgenoten en denkers uit heden en verleden. Filosofie biedt
leerlingen via discussie en uitwisseling van levenservaringen
de mogelijkheid te oefenen in het helder benaderen en beargumenteren van complexe vraagstukken. Het vak stimuleert
de creatieve ontwikkeling van ideeën en zoekt aansluiting bij
de traditie van het kritisch denken. Ten slotte ontwikkelt het
een scala aan vaardigheden: probleem analyseren, onderzoeken van veronderstellingen, begripsverheldering, reflectie,
vaststellen van kaders en betekenissystemen, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, verbanden leggen, redeneringen
op geldigheid en consistentie onderzoeken, argumentatie en
communicatie, formuleren en redeneren.
Maar hoe ziet dat er dan uit?
Welnu, filosofie bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen:
• Het oefenen met doorvragen en logisch nadenken,
als methode om te kunnen filosoferen.
• Het kennismaken met het resultaat van zo’n 2500 jaar
filosofie: de grote denkers en hun geniale gedachten.
• Het op basis van deze twee zaken zélf filosoferen,
over je eigen leven en alles daaromheen.
Dat steeds maar doorvragen op wat mensen zeggen en op de
dingen die om ons heen gebeuren, dat leidt ertoe dat er bepaalde onderwerpen zijn waar we bij filosofie de hele tijd weer
op stuiten.
De leerlingen vullen een lijst (zie verder) met totaal 60 vragen rond het denken over goed en kwaad in, waarbij zij alleen
‘eens’ moeten omcirkelen als zij geen twijfels hebben. Daarna
wordt er in groepjes van drie of vier over hun keuze gediscussieerd:
• Iedereen kiest een stelling uit waarover je wilt
discussiëren in je groepje
• Totaal mag een groepje vier stellingen hebben
• Als je tijdens de discussie van mening verandert: dan gum je het antwoord uit en omcirkel je het nieuwe antwoord
Na de groepsdiscussie volgt een klassikale evaluatie en kan iedereen zijn of haar ethische positie bepalen door bij elk ‘eensantwoord’ het nummer in de rechterkolom te noteren. Deze
nummers staan voor stromingen zoals deugdethiek, utilisme,
plichtethiek, relativisme, universalisme. Zo leert iedereen zijn
of haar eigen positie en perspectief kennen en raakt iedereen
ook op de hoogte van de verschillende manieren waarop ethici
naar de samenleving kijken.
Filosofie: een voorbeeld uit 2-gymnasium
In de tweede klas zijn we vooral bezig met filosoferen over de
toekomst. Om iedereen daar over na te laten denken, nog voordat zij in aanraking komen met wat allerlei filosofen daarover
te zeggen hebben, schrijven zij aan het begin van het jaar een
brief aan zichzelf in 2040. Na een jaar kennismaken met echte
filosofie krijgt iedereen dan de opdracht zichzelf een brief terug te sturen uit 2040 naar het heden. Dan blijkt hoe eenieders
gedachten zich in een jaar hebben ontwikkeld.
Filosofie is actueel, en precies met die filosofie van nu gaan we
ook op school aan de gang.
Denk bijvoorbeeld aan de volgende vragen:
• Mag de overheid zomaar beslissen dat jouw organen
na je dood gebruikt mogen worden?
• Als we door de technologie onze baby’s kunnen
ontwerpen, hoe ver mogen we daar dan in gaan?
• Wat betekent het voor mens en samenleving als we alles en iedereen vervangen door robots? Vanaf wanneer
noemen we een robot intelligent? En mogen we met een intelligente robot alles doen wat wij zelf willen, of moeten we ook rekening houden met diens wensen? Mogen we robots onze oorlogen laten voeren? Is het erg om verliefd te zijn op een robot?
• Hoe zit het met onze privacy in een wereld waarin we
steeds meer online doen en al die activiteiten voor altijd
zichtbaar blijven?
• Wat te doen met euthanasie in onze almaar vergrijzende
samenleving?
De aard en reikwijdte van deze vragen maakt het vak in de bovenbouw niet alleen voor leerlingen met een maatschappijprofiel van belang, maar ook voor de bètaleerlingen. Filosofie sluit
goed aan bij andere vakken op school en biedt vele mogelijkheden tot vakoverstijgende projecten. En ook wetenschap begint met filosofische vragen stellen.
Heather Cameron en Jos Elzenga
Docenten filosofie
Nr.
Omcirkel met potlood per uitspraak/stelling of je het met
onderstaande uitspraken wel of niet mee eens bent
Alleen bij eens het positie
nummer aanvinken
Positienr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Genot gaat boven alles
Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken
Als je moet kiezen tussen A of B, dan moet je datgene kiezen waarmee je het
de meeste mensen naar de zin maakt
Vrienden in nood moet je altijd helpen, want dan word jij zelf ook geholpen als
je in nood bent
Vrienden in nood moet je altijd helpen, want daar ben je immers vrienden voor
Plezier hebben is het allerbelangrijkste van het leven
Alles waar ‘te’ voor staat is verkeerd. Je moet je kunnen beheersen
Je voelt toch dat je niet mag klikken
Je moet je het lijden van andere mensen aantrekken en daar iets tegen doen
Wees zuinig op de natuur. Wij moeten zorgen voor alles dat leeft
Eens / Oneens
Eens / Oneens
Eens / Oneens
3
2
5
Eens / Oneens
12
Eens / Oneens
Eens / Oneens
Eens / Oneens
Eens / Oneens
Eens / Oneens
Eens / Oneens
7
3
1
6
4
7
Xaipe Salve Gymagazine
I 11
Kunst
gymagazine
Met 1-gym naar Naarden en het
In het kader van het gymnasium kunstproject ‘De invloed van
de Klassieken’ heeft 1 gymnasium culturele excursies ondernomen.
V
Voor het tweede project Capita
Selecta Kunst ging klas 1G1 op
in december op excursie naar de
Grote Kerk in Naarden. Na een vlotte fietstocht
werden we in de kerk rondgeleid in drie groepen.
Er werden vele interessante wetenswaardigheden
verteld over de kerkhistorie en over het houten
tongewelf. Vooral de indrukwekkende schilderingen maken het gewelf tot een uniek verschijnsel
in Nederland.
Tijdens en na de godsdiensttwisten in de 16e
eeuw zijn immers veel katholieke kerken protestants geworden en ontdaan van alle kunst. Hier is
het oorspronkelijke gewelf echter nog in volle glorie te aanschouwen. De schilderingen zijn ook interessant, omdat ze kopieën zijn van gravures van
Albrecht Dürer, de Duitse renaissancekunstenaar
die tijdens zijn leven al wereldberoemd was.
De noordzijde van het gewelf toont de laatste
episode uit het leven van Christus. Het verraad,
zijn martelgang, kruisiging en wederopstanding.
Gespiegeld daar tegenover zijn verhalen uit het
Oude Testament geschilderd, zogenaamde “prefiguraties” op het leven van Christus. Zo is bijvoorbeeld Jona’s drie dagen in de walvis recht tegenover Christus’ driedaagse verblijf in het graf
geplaatst.
Omdat de Bijbelse verhalen mede dienen als inspiratie bij ons volgende project was het een heel
nuttig en leerzaam bezoek. Hoewel de rondleiders
heel veel vertelden bleef de aandacht bij de leerlingen optimaal en werden er ook veel goede vragen gesteld.
Capita Selecta-Kunst
Bij Capita Selecta Kunst zijn de leerlingen in de lessen vooral praktisch en creatief bezig. Dat wil zeggen dat er hoofdzakelijk aan
eigen werkstukken en presentaties wordt gewerkt. Omdat de thema’s meestal kunsthistorisch georiënteerd zijn maken de leerlingen
zelf ook kunstzinnige werkstukken. Creativiteit is een belangrijk aspect. In de eerste klas wordt gewerkt in groepjes van twee,
om ook te leren in goed overleg samen te werken.
12 I
Xaipe Salve Gymagazine
Rijksmuseum van Oudheden
J
Jaarlijks gaan we, in het kader van
Capita Selecta Kunst, met 1-gym
naar het Allard Piersonmuseum
in Amsterdam. De eerste groepsopdracht is een
Mythologisch Stripverhaal: de leerlingen kiezen
een verhaal, verbeelden dit in een getekende
strip en presenteren het resultaat aan de klas.
Een mooie inspiratiebron hiervoor is altijd de gedegen rondleiding langs Griekse vazen in het
Piersonmuseum. Helaas wordt het Piersonmuseum
dit jaar verbouwd, dus moesten we uitwijken naar
het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden.
Ook daar zijn uiteraard vele Griekse kunstvoorwerpen te bewonderen. Anders dan bij het
Pierson voorziet het RMO in vaste schoolprogramma’s. Het meest passend voor onze opdracht was
“Kennismaking met de Klassieken”.
Op donderdag 6 oktober ging klas 1G1, onder leiding van mentor Lars Zwemmer, Hendrien
Minkema en ondergetekende, met de bus op weg.
De chauffeur kon ons in Leiden dicht bij het museum afzetten zodat we, na een korte wandeling langs de grachten, mooi op tijd aankwamen.
“Kennismaking met de Klassieken” is een zeven
kwartier durend programma in drie delen: allereerst een introductie, vervolgens gaat de klas in
groepjes (met namen als Te Wapen over oorlogsvoering, Classics on Heels over vrouwen in de
oudheid en Marktplaats over handel) uiteen voor
onderzoek en ten slotte worden de bevindingen
aan elkaar presenteren.
Na de introductie door de museumdocent gingen de kinderen enthousiast op zoek in de expositiezalen. Ze moesten vragen beantwoorden over
verschillen tussen Griekse en Romeinse beelden,
sieraden, rituelen en gebruiken. Hiervoor kregen
zij een opgavenboekje, potlood en papier en een
iPad mee. Met de iPad konden foto’s worden gemaakt voor het smartboard, te gebruiken bij de
presentatie, en konden de leerlingen hulplijnen
inschakelen op de website van het museum.
Steven Kost
Docent tekenen en
Capita Selecta-Kunst
Zeven kwartier lijkt lang, maar toen de leerlingen
eenmaal uiteen gegaan waren vloog de tijd voorbij. Gelukkig bleef er na het museumbezoek nog
genoeg over om in de les na te bespreken.
Mythologisch Stripverhaal
We bezoeken het Allard Piersonmuseum in Amsterdam of het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden om inspiratie op te doen bij het
maken van een Mythologisch Stripverhaal. De leerlingen kiezen zelf een Grieks-mythologisch verhaal dat helemaal als getekende
strip moet worden uitgewerkt. Daarbij besteden we natuurlijk ook aandacht aan de Griekse en Romeinse kunst. Het is altijd een feest
als de groepjes tot slot hun werkstukken presenteren voor de klas. De leerlingen projecteren foto’s van tekeningen waarbij ze hun
verhaal uit de doeken doen en sommige groepjes maken zelfs een toneelstukje van hun verhaal!
Xaipe Salve Gymagazine
I 13
Romereis
gymagazine
Palazzi, piazze e paste
De gymnasiasten uit de vijfde klas hebben ook dit jaar weer met eigen ogen
de eeuwenoude bouwwerken en kunstschatten kunnen aanschouwen waar ze al
die jaren in de les over geleerd hebben. Een reisverslag.
V
Vrijdag 7 oktober. Met de trein
naar Schiphol en vandaar vliegen
we rond kwart over elf met een
half uur vertraging (en dat kwam niet door de drie
scharen in de handbagage!) richting Rome. Aldaar
duurt het even voor we de bagage hebben en missen door alle vertraging de transferbus, maar tegen 17 uur zijn we dan toch bij het hotel. We verdelen de hotelkamers en frissen ons even op. We
wandelen richting ons vaste restaurant, waar ons
een warm welkom te wachten staat. Het eten is
goed, pasta carbonara vooraf, een stukje vlees
met groenten als secondo piatto en fruit toe. We
eindigen de dag met fonteinenwandeling deel
één. Vanaf de Quattro Fontane via het Quirinaal
naar de prachtige Trevifontein, waar ze op de hoek
heel lekker ijs hebben! Terug lopen we langs de
keizerfora, om even aan wat oudheid te ruiken.
Op de eerste echte dag in Rome starten we met
een serie kerken. Eerst zien we hoe Michelangelo
in het oude thermencomplex van Diocletianus van
het frigidarium en tepidarium (ruimtes met kouden lauwwaterbad) een kerk maakte, daarna de
Extase van Theresa van Bernini in Santa Maria della Vittoria en de twee uitersten van barokke architectuur San Carlo alle Quattro Fontane (Borromini)
en San Andrea al Quirinale (Bernini). We zien wat
Mussolini restaureerde uit verering van keizer
Augustus: de Ara Pacis en het Mausoleum.
Na de schilderingen van Caravaggio en de Berniniquiz in de Santa Maria del Popolo gaan we lunchen
in het park rond de Villa Borghese. De gemaakte
reservering voor de Galleria Borghese bleek niet
om 15.00 uur, maar om 13.00 uur, dus we hebben
alleen de topstukken van Bernini en Caravaggio
uitgebreid toegelicht en bekeken. Omdat we nu
wat extra tijd hebben, besluiten we de keizerfora
nog wat nader te bezoeken, terwijl de lucht begint
te dreigen. Tussen de buien door lopen we terug
naar het hotel en daarna naar het restaurant. Deel
twee van de fonteinenwandeling stellen we een
dagje uit!
14 I
Xaipe Salve Gymagazine
Op zondag gaan we zoals altijd de stad uit. Langs
de San Paolo fuori le Mura, met zijn enorme ruimte, zo groot als een antieke basilica (maar wat is
de bewaking streng met toegangspoortjes; waarschijnlijk heeft dit alles te maken met het feit dat
de paus 2016 heeft uitgeroepen tot Heilig Jaar!)
naar Ostia, de antieke havenstad van Rome. We
dwalen door de opgravingen van straten, thermencomplexen, het theater, de horrea, de fora, de
vele insulae en domus. Het weer is prachtig, dus is
het ook fijn om lekker buiten te lopen! Na afloop
van ons programma kunnen de leerlingen die willen nog even de pootje baden in de Middellandse
Zee. Sterker nog, er is een groepje dat ook daar uit
eigen beweging nóg een kerk bezoekt!
Als we ’s avonds na de geweldige pizza dan toch
fonteinenwandeling deel twee maken, zijn de gerestaureerde Spaanse Trappen wel zeer de moeite
waard. Enkelen beweren zelfs in de gebouwen en
fonteinen zielsverwanten te hebben gevonden!
Op maandag genieten we in de zon van het uitzicht vanaf het enorme Altaar van het Vaderland/
Vittoriano, bezoeken Il Bambino in de Santa Maria
in Ara Coeli en gaan naar het Forum Boarium. We
sluiten niet aan in de rij voor de Mond van de
Waarheid in het voorportaal van de Santa Maria
Xaipe Salve Gymagazine
I 15
I>
Romereis
Grieks
gymagazine
XAIPE! Grieks in klas 2
XAIPE! Dit woord staat al een paar jaar op de deur van het lokaal van Klassieke Talen.
De meeste leerlingen lezen “ksaipe”, maar de leerlingen die in de tweede klas zitten
en het Griekse alfabet hebben geleerd, weten nu beter: je spreekt het uit als “chaire”
en het betekent “hallo”.
Dinsdag: Vaticaandag. ’s Morgens worden we, uitgerust met oortjes en één microfoon, door de collecties van de Vaticaanse Musea geperst. Het is
vreselijk druk, ik probeer zoveel mogelijk uitleg
te geven bij alles wat we zien (de klassieke collectie, de landkaartengalerij, de wandtapijten, de
moderne religieuze kunst), maar in de Sixtijnse
Kapel worden we alleen maar vooruit gedreven
(“Silenzio!”).
Na de lunch is Jupiter ons hier in het Vaticaan
niet goed gezind en moeten we even in de regen
wachten, maar kunnen dan door de Heilige Deur
de Sint Pieter in. Het blijft een indrukwekkend gebouw! Velen beklimmen ook de koepel. We eindigen in een stortbui bij de Engelenburcht, maar
gelukkig zijn er galante jongens die best onze paraplu willen vasthouden!
in Cosmedin, maar bekijken de Romeinse tempels
en het originele 4de-eeuwse kerkje (met de relikwieën van Sint Valentijn!). Lunch om de hoek om
de Circus Maximus, waar één leerling een toptijd
rent!
Marij Kok,
Carianne Lahnstein,
Paula Schaaf
Docenten
Klassieke talen
Na de lunch lopen we langs het Tibereiland met
uitzicht op de resten van de antieke brug, via het
Theater van Marcellus en de resten van de tempels op het Largo Argentina, naar het Olifantje van
Bernini en de verrezen Christus van Michelangelo
in de Santa Maria sopra Minerva en een portie
trompe l’oeil in de San Ignazio. De enorme koepel, met gat, van het Pantheon is altijd indrukwekkend en dan is het tijd voor een ijsje bij de
excellente ijszaak van Rome: Giolitti, bijzonder
door zijn Art Deco interieur. Na de schilderijen
van Caravaggio in de San Luigi dei Francesi eindigen we deze lange dag op het Piazza Navona, tussen de Vierstromenfontein van Bernini en de vele
straatkunstenaars.
16 I
Xaipe Salve Gymagazine
Op woensdagochtend beginnen we om de hoek en
betreden door onze derde Heilige Deur de Santa
Maria Maggiore, vervolgens zien we Mozes en de
ketenen van Petrus in de San Pietro in Vincoli en
lopen we langs de gladiatorenschool naar de San
Clemente, een 11de-eeuwse kerk met twee verdiepingen onder de grond, een Romeinse laag en
een vroegmiddeleeuwse kerk. In overleg besluiten we voor een aflaat dan nu ook nog de vierde Heilige Deur van de San Giovanni in Laterano
binnen te gaan. Na de lunch eindigen we het programma waar alles 2769 jaar geleden begon: op
het Forum Romanum. Hierna wordt er nog vooral
geshopt.
Donderdag 13 oktober reizen we terug; om 10.00
uur nemen we de bus naar luchthaven Fiumicino/
Leonardo da Vinci. De leerlingen krijgen hun
Rome-medailles uitgereikt en om ongeveer 16.00
uur landen we op Schiphol. Het was weer een fantastische reis, waarop leerlingen en begeleiders
met veel plezier terugkijken!
D
Dit zeggen ze zelf over Grieks:
“Ik heb nu drie maanden Grieks gehad, wat ik heel leuk vond! Het leukste vond ik om in de eerste lessen een heel nieuw
alfabet te leren. Je had zo een soort geheimschrift,
maar ook het gevoel dat je echt iets geleerd had
wat anderen niet kunnen lezen. Toen ik mijn eerste
Griekse tekstje zag, dacht ik echt: hoe ga ik dit ooit
doen? Maar het ging best makkelijk. Je moet wel
van talen houden als je Grieks wilt, maar dan is het
ook heel gaaf!”
Margot Weerd 2G2
“Ik vind de methode erg leerzaam. Je leert in een
goed tempo woorden en grammatica. Maar het is
ook leuk. Er zijn spannende teksten. Het is dan ook
een uitdaging om ze te vertalen.”
Max Caron 2G2
“Bij Grieks leer je niet alleen maar uit het boek. We
zitten bijvoorbeeld voluit te zingen en we kijken
ook de Disney-film Hercules, een Griekse halfgod.
Kortom, Grieks is heel leuk en leerzaam.”
Jess Rijsdijk 2G2
Hier moet ik even iets uitleggen. Zingen? Ja, het
is namelijk makkelijker om rijtjes of het alfabet te
onthouden als je het zingt. En dat hoeft echt niet
mooi te zijn! Verder kijken we niet zomaar voor de
lol naar Hercules (nou ja, een beetje wel), maar we
gaan kritisch kijken of Disney zich aan het originele Griekse verhaal heeft gehouden of dat hij er
een heleboel heeft bijgehaald uit andere verhalen. De uitkomst is heel verrassend.
“Ik vind het wel grappig dat ik heel veel woorden
herken in andere talen, bijv. Duits, Frans en soms
ook Engels.”
Thijn Hillen 2G2
Dit is ook een fijne bijkomstigheid: veel woorden
in het Nederlands, maar ook in de andere moderne vreemde talen zijn gebaseerd op Griekse
woorden. Zo kun je al die woorden gemakkelijker
onthouden.
“Het is heel leuk. Het ziet er misschien heel moeilijk uit, maar zodra je het alfabet hebt geleerd, is
het een stuk makkelijker en valt alles op zijn plaats.
Wist je dat het woord ‘alfabet’ gebaseerd is op het
Grieks? Alfa en bèta zijn de eerste twee letters uit
het Griekse alfabet.
Als je het leuk vindt om nieuwe én oude dingen te
ontdekken, dan is Grieks echt iets voor jou!”
Katinka Ruhof 2G2
Elektra! Grieks in klas 6
of het nut van klassieke talen
Het examenonderwerp voor Griekse/Latijnse
Taal en Cultuur wordt elk jaar door het ministerie
vastgesteld. Voor Grieks is dat afwisselend epos
(Homerus), historiografie (Herodotos), filosofie
(Plato) en tragedie (Sofokles, Euripides).
Voor 2017 is de keuze gevallen op de tragedie
Elektra, in de versie van Euripides.
Het bijzondere van de Griekse tragedies is dat ze
gaan over kwesties die ons in de 21e eeuw nog
steeds bezig houden. Wat is belangrijker: goddelijke of menselijke wetten? Neem je wraak, als je
door je partner wordt verlaten? Hoe ga je om met
een nieuwe en onbekende cultuur? Kun je je lot
veranderen?
In de 6e klas houden we ons dus bezig met het
vertalen van de Griekse tekst van Elektra. Dat is
soms lastig, omdat het deels spreektaal is, maar
ook deels heel verheven taalgebruik.
We moeten ons verdiepen in de Griekse cultuur
om bepaalde handelingen en opmerkingen te begrijpen, bijvoorbeeld: wat was de rol van de man
Xaipe Salve Gymagazine
I 17
I>
Grieks
Paula Schaaf
Klasieke talen
Mentor 5G
Academie-uur
en de vrouw, hoe ging men met elkaar om of hoe
offerde men in die tijd? Natuurlijk komt ook de
vraag langs wat ook weer het Elektracomplex bij
Freud was. En soms moeten we voor het correct
vertalen de grammatica af en toe weer eens opfrissen.
Daarnaast vergelijken we de versie van het verhaal van Euripides met de versie van Sofokles en
Aischylos. Welke keuzes maakt Euripides bij het
beschrijven van de handelingen en de karakters
van zijn personages en wat zegt dat over hem?
Hoe vond men dat in het Athene van de vijfde
eeuw voor Christus?
Het laatste onderdeel dat aan bod komt, is hoe wij
hier tegenaan kijken, met onze normen en waar-
den. Herkennen wij ons in de personages? Zouden
wij net zo of anders reageren én in hoeverre worden wij hierin geleid door onze eigen cultuur?
Veel oud-leerlingen vertellen met spijt dat ze de
Griekse (of Latijnse) teksten die ze hebben gelezen niet meer zo snel zouden kunnen vertalen,
maar dat ze zich de verhalen nog goed kunnen
herinneren, en hoe we daarmee bezig zijn geweest. Dat ze kritisch naar teksten hebben leren
kijken en regelmatig in het dagelijks leven elementen van de klassieke cultuur herkennen en
deze daardoor beter kunnen waarderen.
Dat is voor ons “het nut” van Latijn en Grieks!
Internationale bestsellerauteur
geeft workshop aan 1-gym
voor en introduceerde zijn nieuwste boek: Hex.
Dit boek heeft voor veel fans gezorgd, in zowel
het binnen- als buitenland. Daarna liet hij ons in
tweetallen een kort verhaal schrijven, waarbij ieder een regel schreef zonder er bij na te denken.
Zo kwam je op originele ideeën. Dit was
heel erg leuk!
Thomas Olde Heuvelt
signeert zijn boek
‘Hex’.
Op 26 februari 2016 hebben wij in de gymnasiumklassen een bijzondere gast ontvangen: Thomas
Olde Heuvelt. Dit is een schrijver uit Nederland
die sinds kort ook in het buitenland populair is.
Hij schrijft veel fantasie en horror en wordt steeds
bekender.
Hij kwam bij ons in de klas wat vertellen over zijn
werk en hij gaf ons tips over hoe je een goed verhaal kan schrijven. Hij stelde zichzelf eerst even
18 I
Xaipe Salve Gymagazine
Tenslotte hebben wij
met de hele klas een
fantasieverhaal gemaakt over een leerling uit de klas. Wij
hebben dit gemaakt
naar aanleiding van
een lijst met vragen,
die je moest invullen. Dit hielp bij het
maken van een verhaal en het was heel erg leerzaam! Aan het eind kon je met Thomas op de foto
en mocht je het boek Hex kopen met zijn handtekening erin. Kortom: het was een leuke en leerzame middag. Een goede hulp om zelf eens op
een andere, meer creatieve manier een verhaal te
schrijven.
Margot Weerd en Mandy van der Meer
1G2
gymagazine
Vaardigheden voor nu en later
Naast Ondernemerschap en Kunst bestaat Capita Selecta uit nog een onderdeel.
Academie-uur staat één uur per week op het lesprogramma en bestaat zelf ook weer
uit drie onderdelen:
1. Sprankelend spreken
Met behulp van eigentijdse spreekopdrachten
van docent Literaire Creatie Frank Pollet, gaan de
leerlingen aan de slag met hun spreekvaardigheid. Ze worden uitgedaagd om op creatieve wijze te presenteren.
Tijdens de lessen worden spreektips gegeven en
beleven de jongeren veel oefenplezier.
In de spreektips komen onder andere doel, publiek en voorbereiding aan de orde.
Een voorbeeld is dat leerlingen zo lang mogelijk
moeten praten over bepaalde onderwerpen (tennis, ballet, je hond ) zonder ‘euh’ te zeggen.
2. Slim schrijven
Schrijven kan heel leuk en boeiend zijn.
Leerlingen oefenen om makkelijker te formuleren
en structuur aan te brengen. Ze krijgen te maken
met dialogen, informatieve teksten, overtuigende,
demonstratieve en evocatieve teksten. Ze beginnen met het schematiseren van informatie, schrijven daarna een korte sketch en sluiten af met het
schrijven van een verhaal.
Ze krijgen ten behoeve hiervan een workshop
creatief schrijven van de bekende jonge schrijver
Thomas Olde Heuvelt.
Zie hiernaast voor een verslag
Heb je goed nagedacht over een titel die de aandacht trekt. Let je erop dat je een mooie inleiding
schrijft en de lezer uitdaagt om de rest te lezen.
Is je tekst overzichtelijk? Vergeet je niet op een
mooie manier af te sluiten?
Mailtjes, we sturen ze dagelijks. Denk je daarbij
aan je taal en stijl? Het is goed om helder en foutloos te schrijven.
Schrijf een e-mail, waarin je echt iets aan iemand
vertelt. Structureer je bericht.
Gebruik: aanspreking, inleiding, midden, slot, afsluiting, groet en ondertekening.
3. Dapper debatteren
Leerlingen starten met de basisbeginselen van
het debatteren door middel van een aantal speelse opdrachten. Ze oefenen daarmee hoe je overtuigend kunt spreken.
Aansluitend gaan ze aan de slag met argumenten
om te leren hoe je een argumenten kunt structureren door het te nummeren en te benoemen.
Aan vorm en inhoud wordt uitgebreid aandacht
besteed. Debatteren leren scholieren ook door
zorgvuldig te luisteren, omdat je goed moet kunnen reageren op je tegenstander. Goed opletten
of hetgeen de ander zegt wel klopt, hoort daarbij.
Om die reden letten we ook op betrouwbaarheid
van bronnen.
We gaan oefenen met de manier waarop je iets
zegt. Je draagt een emotie over terwijl je het alfabet opzegt. De anderen raden welke emotie dat is.
Maak een speech van maximaal één minuut waarin jij aangeeft welk goed doel van belang is. Stel
je voor dat er een zak geld beschikbaar is. Wie
maakt daar straks aanspraak op? Hoe overtuig jij
de anderen dat jij daarvoor in aanmerking komt?
Het publiek heeft de belangrijkste functie. Zij bepaalt wie mag blijven! Overtuig de klas!
Marian van den Berge
Docent Academie-uur
I>
Xaipe Salve Gymagazine
I 19
Academie-uur
Over onze klas
Bij het vak academie uur moesten we aan het begin van dit jaar twee weken lang vloggen. Deze
Vlogs konden gaan over ons leven, onze hobby’s
of andere dingen die we vaak doen. Ik heb mijn
Vlog gemaakt over een feest van een klasgenoot
waar we met onze klas naartoe zijn geweest. We
moesten in de les onze Vlog laten zien en vertellen hoe we onze Vlog gemaakt hadden: met iMovie of andere apps. Hiervoor kregen we ook een
cijfer.
Het vak academie-uur vind ik vooral leuk omdat
we elke week kleine opdrachtjes krijgen (zoals
vloggen) waar we onze eigen draai aan kunnen
geven om het leuker en spannender te maken!
Fleur Van Laere 1G1
Academie-uur: een leuk en
leerzaam vak
Donderdagmiddag na de pauze staat 2g1 buiten
te wachten voor het lokaal totdat de docent mevrouw Van den Berge ons binnen laat voor het
eerste uur: Capita Selecta Academie-uur (CS-A).
CS-A? Wat is dat? Dit vak bestaat uit: schrijven,
presenteren en debatteren. In de eerste klas komt
20 I
Xaipe Salve Gymagazine
Praktijkervaring
gymagazine
het schrijven uitgebreid aanbod. Je gaat bijvoorbeeld in groepjes verhalen schrijven en dat werkt
bijvoorbeeld als volgt: Je zit in een groepje van
vier en dan begint iedereen aan zijn eigen verhaal. Na ongeveer twee minuten geef je je verhaal
door aan de persoon naast je. Zo loop je het hele
groepje af, totdat je weer je eigen verhaal krijgt. Je
kiest met je groepje het leukste verhaal uit en dat
lees je voor aan de klas.
Ook komt er nog een beroemde schrijver op bezoek die je onder andere veel goede tips geeft om
op eens op een andere manier verhalen te schrijven.
Debatteren is een groot onderdeel van CS-A, je
gaat het dan ook vaak doen. Je leert je argumenten onderbouwen en ook leer je om een goed
debat te kunnen voeren. Presenteren is ook erg
belangrijk bij het vak CS-A. Je krijgt vaak kleine
opdrachtjes waarbij je in groepjes de opdracht
gaat uitvoeren. Hierbij bedenk je bijvoorbeeld
sketches, toneelstukjes of interviews. Een voorbeeld van een opdracht van het onderdeel presenteren was de opdracht ‘de bankovervaller’.
Bij deze opdracht bedenk je een interview over
een cursus bankovervallen. Je maakt een interview, maar je kunt er van alles mee doen. Wees zo
creatief mogelijk. Bij het onderdeel presenteren
leer je dus om goed voor de klas te kunnen spreken en je fantasie goed te gebruiken. CS-A is hierdoor een heel leuk, maar ook heel leerzaam vak.
Philine Boomsma en Tatum vd Hart 2G1
die anderen probeerde te overtuigen dat je per
se zijn producten moest kopen. Je probeerde dan
dus luid en duidelijk praten en wat kenmerken op
te noemen waar juist jouw product in uitblonk.
Vaardigheden bij academie-uur
onze gymnasiasten zelf. Mairead en Egbert uit klas 3g1 hebben inmiddels zo’n twee
Tja, Capita Selecta Academie-uur, wat is dat nu
voor een vak? Zelf had ik er geen idee van, maar
al snel kwam ik erachter wat voor vak het was: namelijk een heel erg verschillend vak. De ene week
ging ik schrijven en de andere week oefenden we
spreekvaardigheid door te acteren en in de laatste periode kregen we debatles.
Tips en tops
We moesten ook altijd opletten hoe anderen een
spreekbeurt hadden gedaan. Er werden één of
twee klasgenoten uitgekozen en die gaven dan
commentaar. Je had dan een tip en een top in je
schrift staan, die je voorlas. Wat daar wel grappig aan was: we mochten de tips nooit op een
negatieve manier opschrijven. Het was dus niet:
‘’Volgende keer zachter praten,’’ maar meer iets
als: ‘’Volgende keer iets minder hard praten.’’
Qua spreekopdrachten hadden we bijvoorbeeld
een opdracht waar je een marktkoopman speelde,
Debatles
We hebben ook een periode lang gedebatteerd,
iets dat we eigenlijk nog nooit hadden gedaan. Ik
vond het eigenlijk best bijzonder hoe het werkte. Je moest opstaan, de naam van je stelling noemen, zeggen of je voor of tegen was, en daarna
nog je hele stelling overtuigend brengen naar je
publiek! We gaven de argumenten een naam en
een nummer.
Bij het debatteren vond ik het zelf vooral leuk om
een soort ‘’debat-battle’’ te doen. Je kreeg een
stelling te horen, en dan zei de docent of je voor
of tegen was. Dan begon het!
Eén iemand uit je groep begon en dan ging hij of
zij weer zitten. Als je dan in het andere ‘’team’’ zat,
en je was het er niet mee eens, ging je staan. Je
sprak je stelling duidelijk uit en noemde je argumenten. Uiteindelijk werd er dan een conclusie
getrokken en dan was het klaar!
De opdracht die wij net hebben afgemaakt, was
een ‘’vlog-opdracht’’, waar je een dagje of een
weekendje ging vloggen, de beste momenten
bij elkaar pakte en voilà, je hebt een filmpje. Wat
met dat soort opdrachten belangrijk is, niet meteen wat je doet in het filmpje, maar ook hoe je
het aanpakt. Van te voren leverden we in wat ons
plan was.
Je kunt bijvoorbeeld naar een pretpark gaan (superleuk!), maar dan moet je wel voor goed geluid
of ondertitels zorgen, anders hoor je in je filmpje
niet zo veel… Ook is het filmpje wat leuker als je
het een beetje bewerkt op de computer of als je
er een liedje onder zet en hoe je het verder creatief aankleedt. Je moet dus niet alleen maar denken wat je doet in dit vak, maar ook hoe!
Abe Kuijper 2G1
Mairead en Egbert: Onze gymnasiumvisie
Wie kunnen er, behalve de docenten, nu beter over het gymnasium vertellen dan
en een half jaar praktijkervaring, waar ze in dit artikel graag over vertellen.
I
Ik kan me nog herinneren dat ik
voor het eerst het gymnasium binnenliep. Ik wist niet wat ik van het
gymnasium zou moeten verwachten, ondanks het
feit dat ik bij de open dag naar de presentatie
was gegaan. Ik wil dat jullie precies weten, wat
je kunt verwachten, daarom ga ik je nu vertellen
hoe het allemaal op het gymnasium zit.
De klassieke talen is natuurlijk waar iedereen aan
denkt bij het gymnasium. Latijn is een vak dat uitsluitend voor het gymnasium is. Je leert de woordenschat, de grammatica en de cultuur van de
Romeinen. Je leert erg veel en het is erg interessant om teksten te vertalen uit de Ilias zelf, een
I>
Xaipe Salve Gymagazine
I 21
Praktijkervaring
van de bekendste Griekse werken van de hand
van dichter Homerus! Met behulp van Latijn kan je
ook veel andere talen zoals Frans, Duits en Engels
leren omdat veel woorden lijken op de woorden
in het Latijn.
Grieks is ook een klassieke taal, uitsluitend voor
de gymnasiasten. In de tweede krijg je voor het
eerst Grieks. Gelukkig heb je dan al veel aan het
Latijn, dat je al geleerd hebt, omdat het Latijn gebaseerd op het Grieks is. Terwijl de grammatica en
woordenschat geleerd worden door middel van
teksten vertalen, leer je ook over de oud-Griekse
cultuur.
Beide talen zijn ontzettend handig, niet alleen
maakt het andere talen makkelijker, maar het
heeft mij ook heel erg geholpen de grammatica
en opbouw van andere talen te begrijpen. Daarbij
heeft het mij ook geholpen teksten op een andere
manier te analyseren.
Filosofie is één van de andere vakken die het gymnasium zo speciaal maakt. Tijdens filosofie krijg je
de kans om na te denken over je leven en de wereld en leer je veel beroemde filosofen kennen.
Veel mensen maken de fout te denken dat filosofie alleen gaat over bekende vraagstukken of over
dingen die je niet zo snel tegenkomt in het leven.
Natuurlijk komt dit ook wel voorbij, maar het eigenlijke doel is om je kennis te laten maken met
een nieuwe manier van denken. Om niet zomaar
alles aan te nemen wat je verteld wordt. Om zelf
een oplossing te vinden voor problemen die je in
het normale leven tegenkomt. Daarom vind ik filosofie een van de betere vakken op het gymnasium. Je kunt met dit vak in de bovenbouw ook kiezen, in tegenstelling tot Capita Selecta, want dit is
een puur onderbouwvak.
De laatste speciale vakken zijn deze Capita Selectavakken. Deze bestaan uit Ondernemerschap,
Kunst en Cultuur en Academie-uur. Het fijne aan
Capita Selecta is dat je een paar uur per week niet
alleen leert, maar ook doet. Dit maakt het een van
de leukste lessen.
Capita Selecta Ondernemerschap leert je veel
vaardigheden die nodig zijn bij mensen die een
eigen bedrijf willen starten. Je leert websites bouwen, producten verzinnen, produceren en verkopen. Je leert economische vaardigheden en niet
alleen het economisch systeem. Je doet dit in
groepjes wat het vak nog leuker maakt.
22 I
Xaipe Salve Gymagazine
Geschiedenis
Bij Capita Selecta Kunst en Cultuur leer je bijvoorbeeld over de architectuur van oude gebouwen
en over vaasschilderingen. Je leert over oude vervallen culturen door creatief bezig te zijn. Het lijkt
een beetje op tekenles, maar dan leer je ook nog
een heleboel over. Het is een leuke manier om
veel te leren over bijvoorbeeld het middeleeuwse
handschrift. Je gaat op verschillende uitjes naar
bijvoorbeeld musea, de Grote Kerk in Naarden en
Utrecht om te kijken over onderwerpen waar je op
dat moment mee bezig bent.
Capita Selecta Academie-uur is een les waar je
je academische vaardigheden leert ontwikkelen door middel van sociale of actieve oefeningen. Deze oefeningen kunnen van alles zijn. Soms
moet je een tekst schrijven, zoals een toneelstuk of een verslag maken over iets wat je in de
les hebt behandeld zoals bijvoorbeeld een opdracht, die voorbij is gekomen. Er wordt ook veel
met presenteren gedaan. Zoals bijvoorbeeld een
product presenteren dat je bij Capita Selecta
Ondernemerschap hebt ontwikkeld. Voor de rest
ontwikkel je vooral je vaardigheden om jezelf
goed te kunnen verwoorden voor een bepaalde
groep mensen of in een verslag.
Cambridge Engels is een speciale Engels les voor
gymnasiasten waarbij je uiteindelijk in de bovenbouw een hoog diploma kunt halen waardoor je
gemakkelijk in het buitenland kunt studeren. De
wereld wordt steeds internationaler en Engels
speelt hierbij een grote rol. Aan het eind van elk
jaar wordt het Cambridge-examen afgenomen.
Om je Engels te verbeteren maak je de eerste drie
jaar een reis naar Engeland. In de eerste klas ga
je naar Brighton, een kustplaats. Je ziet bezienswaardigheden en krijgt vrije tijd op de Brighton
Pier. Je verblijft met de klas in een hostel.
In de tweede klas ga je naar Canterbury. Hier ga
je naar veel geschiedenismonumenten en krijg je
vrije tijd in de stad. Zo maak je de Engelse cultuur
op een vrije en actieve manier mee. Ik vind het
een van de leukste manieren van leren!
In de derde klas ga je naar Oxford en verblijf je in
gastgezinnen. Ook ga je naar Stratford-upon-Avon,
de geboorteplaats stad van William Shakespeare.
Egbert Abrahams & Mairead Wilcox
3G1
:)
gymagazine
Geschiedenis op het Gymnasium
Onderdeel van het gymnasiumprogramma is dat je bij het vak geschiedenis meer
ruimte krijgt om zelf dieper op bepaalde onderwerpen in te duiken. Hieronder volgen
ter illustratie twee voorbeelden van zulke praktische opdrachten uit de 3e klas.
Politionele acties of Koloniale oorlog?
Hoe te kijken naar het Nederland in Indonesië
“Op 10 juli is de oud-marinier Albert Hoeben gestorven, die
in 1947 de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding
kreeg voor zijn heldendaden tijdens de politionele acties in
Nederlands-Indië”. Aldus een persbericht van het Nederlandse
Ministerie van Defensie in 1947.
In 1947 is Nederland
zelf nog maar net bevrijd van de Duitse bezetters, als het besluit
dat het Nederlandse
leger naar de andere kant van de wereld moet worden gestuurd om te zorgen
dat Indonesië een
Nederlandse kolonie blijft. Het zal daar moeten optreden tegen de Indonesische rebellen, die strijden voor hun vrijheid
en onafhankelijkheid. Ondanks het grove geweld dat het
Nederlandse leger gebruikt spreekt de overheid over ‘politionele acties’, alsof de Indonesische rebellen criminelen zijn
en het leger slechts de wet handhaaft. De Nederlandse ‘heldendaden’ (zie het citaat hierboven) tijdens de ‘politieacties’
worden door de Indonesiërs zelf uiteraard heel anders gezien:
als een koloniale oorlog gevoerd door een onrechtmatige bezetter, die niet terugdeinst voor moordpartijen en marteling.
Precies hierover gaat deze opdracht. Na enkele introductielessen kijken we gedurende twee lessen een recente, goed gemaakte Indonesische film over de dekolonisatie van Indonesië.
Naar aanleiding van de film en aanvullend onderzoek buig je
je over één van de volgende vragen:
•
In hoeverre zijn de Nederlandse houding, beslissingen en
daden ten tijde van de politionele acties te begrijpen? Je neemt een standpunt in, en verwerkt ook de vraag in hoeverre de Nederlanders oorlogsmisdaden hebben begaan volgens de geldende internationale definities.
• Hoe heeft Nederland zich na de politionele acties verhouden tot Indonesië, de slachtoffers, de daders, en de eigen geschie-
denis? Je geeft een overzicht tot en met het heden, mag je eigen visie geven, en verwerkt zaken als het maken van
excuses, het betalen van schadevergoedingen, en
de rechtszaken hierover.
De Eerste Wereldoorlog:
een journalist aan het front
In deze opdracht kruip je in de rol van
een verslaggever van een belangrijke
krant tijdens de Eerste Wereldoorlog.
De oorlog is inmiddels in volle gang en
jij bericht wekelijks over de vorderingen van het leger. Je bent ervan overtuigd dat jouw land in zijn recht staat
om deze oorlog te voeren, jij deint immers ook mee op de golven van de nationalistische sentimenten! In 1915
word je door de legerleiding uitgenodigd mee naar het front te gaan en daar
verslag te doen van de huidige situatie. Als blijkt dat de legerleiding bepaalt waar je wel en niet mag komen, besluit je om het
gezag te trotseren en op eigen houtje op onderzoek te gaan. Vlak
bij het front ontmoet je een postbeambte die net op weg is naar
de haven. Je vraagt hem of je enkele brieven mag lezen. In ruil
voor je schoenen en een aanzienlijk geldbedrag staat hij dat toe.
Vol verbazing lees je de brieven: de gevechten met automatisch
geweervuur en gifgasaanvallen maken dat er een massale slachting aan de gang is! Je neemt poolshoogte aan het front zelf en
spreekt met soldaten, officieren en hulpverleners. Hier hoor en
zie je pas echt het verschil tussen de realiteit van het front en de
oorlogspropaganda van de overheid. Boos over deze misleiding
besluit je bij terugkomst in eigen land onder valse naam een kritisch artikel over de oorlog te publiceren. Voor het artikel maak
je gebruik van de informatie uit de lessen, de film die we hebben
gekeken, en de uitgedeelde originele brieven.
Jos Elzenga
Docent geschiedenis en mentor van 3G
Xaipe Salve Gymagazine
I 23
Het gezicht van ons gymnasium
Waarom zou je uitgerekend kiezen voor het gymnasium bij ons op het Goois? In de eerste plaats omdat het Goois Lyceum een
fijne school is, waar je je snel thuis zult voelen. Je krijgt een fijne mentor die je helpt met wennen en die handige tips heeft om
je te leren studeren. Maar hopelijk kies je ook voor ons omdat ons gymnasiumprogramma een heel eigen gezicht heeft.
Waarom gymnasium doen op het Goois Lyceum?
•
•
•
•
•
•
•
de oudste middelbare school van Bussum!
prettige sfeer op school
geweldige examencijfers
op avontuur met de klassieke talen en culturen
Latijn én Grieks
filosofie vanaf de eerste klas
‘Cambridge English’-diploma’s
• belangrijk voor toegang tot veel Engelstalige
universiteiten wereldwijd
• ruime aandacht voor internationalisering en reizen
• academie-uur met debatteren, creatief schrijven en
academische vaardigheden
• een half jaar lang drie uur per week cultuurprojecten
• een half jaar lang drie uur per week kennismaken met
ondernemerschap
NON.SCHOLAE.SED.VITAE.DISCIMUS*
*) Wij leren niet voor school, maar voor het leven
Voor meer informatie over het programma van het gymnasium
kunt u terecht bij de heer L. Zwemmer, projectleider gymnasium.
[email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards