Brief inhaalcursus Grieks

advertisement
Bornego College
www.bornego.nl
Ds.Kingweg 2
Postbus 597
8440 AN Heerenveen
Aan de ouders/verzorgers van leerlingen
van Bornego 1L/1M Junior
T (0513) 80 18 40
E [email protected]
Datum
Onderwerp
Kenmerk
november 2016
inhaalcursus
rec
Behandeld door
Telefoonnummer
E-mail
0513- 801826
IBAN:NL06RABO0334785456
KvK: 40005320
Beste ouders/verzorgers leerling uit 1l/1m,
Vanaf het begin van dit schooljaar volgt een groep leerlingen de gymnasiumopleiding. We willen ook
atheneumleerlingen de kans bieden om alsnog in te stromen in de tweede klas van het gymnasium.
Daarvoor dienen deze leerlingen een inhaalcursus Grieks te volgen vanaf januari 2017.
Waarom gymnasium?
Soms heeft iets meer waarde dan nut. Het gymnasium is zeker een nuttige opleiding maar de meeste
gymnasiasten van het Bornego College beklemtonen dat zij de opleiding vooral verrassend en
waardevol vinden: het leren van twee bijzondere talen (Grieks en Latijn) met een geheel eigen
denkwereld en de vele gevarieerde verhalen en achtergronden is een grote verrijking.
Voorlichtingslessen
In november krijgen alle leerlingen van het atheneum een aantal kennismakingslessen over het vak
Grieks. Deze lessenserie geeft een idee van wat het gymnasium inhoudt: de vakdocent Grieks laat de
leerlingen kennismaken met het Griekse alfabet en mythologie. Ook stelt hij de kansen, eisen en
tijdsinvestering aan de orde. Uiteraard zijn ook goede cijfers voor de verschillende vakken een
vereiste. Als uw zoon of dochter na de lessen enthousiast reageert, dan is de inhaalcursus wellicht
een goede keuze.
Eisen voor de inhaalcursus
De inhaalcursus Grieks is geschikt voor goede atheneumleerlingen: het volgen van een extra vak
mag geen problemen opleveren. Met andere woorden: de overgangsnorm voor atheneum wordt met
gemak gehaald. Daarnaast is een goede motivatie en behoorlijke zelfdiscipline van belang want een
deel van de leerstof zal zelfstandig geleerd moeten worden.
U kunt van de vakdocent verwachten dat hij zorgt voor een plezierige werksfeer met veel afwisseling.
Aanmelden
U kunt uw zoon of dochter aanmelden door uiterlijk 2 december een mail te sturen naar de mentor.
Als deze in overleg met de leerlingbegeleider vertrouwen uitspreekt, komt een leerling in aanmerking
voor de inhaalcursus Grieks. In andere gevallen neemt de mentor contact met u op. Voor maandag
19 december krijgt iedereen uitsluitsel of de aanmelding geaccepteerd is. Direct na de kerstvakantie
start de inhaalcursus met twee uren Grieks per week.
Contact
Meer informatie kunt u uiteraard krijgen bij de mentor of bij de vakdocent Grieks.
Met vriendelijke groet,
Dick Numan, mentor 1l
E [email protected]
Inge van der Zwan, mentor 1l
E [email protected]
Geertje van der Singel, mentor 1m
E [email protected]
Sieb Elzinga, vakdocent Grieks
E [email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards