Abbreviations AE ATP BIR bp BRCA CDK1 DNA DNA

advertisement
Abbreviations
AE
axial element
ATP
adenosine tr
iphosphate
BIR
br
eakinducedr
eplication
bp
base pair
(
s)
BRCA
br
east cancer
associatedf
actor
CDK1
cyclin dependent kinase 1
DNA
deoxyr
ibonucleicacid
DNAPKcs
DNA pr
otein kinase catalyticsubunit
DSB
doublestr
andbr
eak
DSBR
doublestr
andbr
eakr
epair
dsDNA
doublestr
andDNA
ES
embr
yonicstem
HR
homologousr
ecombination
IR
ionizingr
adiation
LE
later
al element
MMC
mitomycin C
MMR
mismatchr
epair
MMS
methylmethane sulf
onate
NBS
nij
megen br
eakage syndr
ome
NHEJ
nonhomologousendj
oining
PCNA
pr
olif
er
atingcell nuclearantigen
PCR
polymer
ase chain r
eaction
PNK
polynucleotide kinase
RAD
r
adiationsensitive
RPA
r
eplication pr
otein A
RHP
r
adhomologue ofS. pombe
SC
synaptonemal complex
SCE
sisterchr
omatidexchange
SDSA
synthesisdependent str
andannealing
SSA
singlestr
andannealing
ssDNA
singlestr
andDNA
SUMO
small ubiquitinlike modif
ier
TF
tr
ansver
se f
ilament
UBL
ubiquitinlike
UV
ultr
aviolet light
167
Curriculum vitae
De auteur van dit proefschrift werd geboren op 24 oktober 1977 te Nijmegen.
Na het behalen van het Gymnasium bèta diploma aan het Gymnasium Celeanum
te Zwolle,begon zij in 1996 met de studie biologie aan de Universiteit van
Wageningen. De doctoraalfase omvatte twee afstudeerprojecten en een stage.
Het
eerste
afstudeerproject
werd
gedaan
in
het
Laboratorium
voor
Erfelijkheidsleer van de Universiteit van Wageningen onder begeleiding van Prof.
Dr. C. Heyting,waar een moleculair genetisch onderzoek werd uitgevoerd. Het
tweede afstudeerproject vond plaats aan de vakgroep Antropogenetica van het
Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam, waar
genetisch-diagnostisch onderzoek werd verricht. De eindstage was in het
laboratorium van Prof. Dr. L. Sherman van het Department of I
mmunology van
het Scripps I
nstitute in La J
olla,California (VS),waar kankeronderzoek werd
gedaan. I
n september 2000 studeerde zij af en startte een promotie onderzoek
op de afdeling Toxicogenetica van het Leids Universitair Medisch Centrum onder
leiding van Dr. A. Pastink en Prof. Dr. I
r. A.A. van Zeeland. De resultaten van
het aldaar uitgevoerde onderzoek zijn in dit proefschrift weergegeven. I
n
december 2002 werd daarnaast begonnen aan een parttime baan als docent
biologie aan het Adelbert College in Wassenaar. Na de afronding van haar
promotie onderzoek zal zij blijven doceren aan het Adelbert College.
169
Download