Tekst van de dienst

advertisement
Hour of Power
In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.
Uitzending:
Episode:
Vertaling:
24 juni 2012
2207
Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden
is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 22,
1250 AA Laren, [email protected]
Opening
Welkom bij een geweldig uur Hour of Power vanuit de Crystal Cathedral.
Samenzang – Joyful, Joyful
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugt en bron
Van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend
Doolt in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!
Welkomstwoord
Door Lawrence Wilkes
Goedemorgen. Dit wordt een geweldige dienst. Maar het is geen entertainment. We zijn hier om God
te vereren...en om ons daarbij te helpenis hier Bobby Schuller. Hij gaat preken. Welkom, Bobby.
Vrienden, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. We zullen ons erover verheugen. Bid u met mij.
Openingsgebed
Door Lawrence Wilkes
Heer, iets heerlijkers kunnen we niet bedenken. Er is goed nieuws...door het evangelie van Jezus
Christus. We hebben een prachtige dienst gepland. Er was goed nieuws in de berichten die we hebben ontvangen. Er zit groei in onze kerk,onze verkondiging raakt velen en alles tot glorie van God. We
loven U, Heer. Help ons, nu we hier zijn...om alle zorgen en problemen van de wereld terzijde te
schuiven en ons te richten op U,onze Heer en God. In Jezus naam bidden wij dit. Amen.
Samenzang - “The Church's Ons Foundation”
Eén Naam is onze hope één grond heeft Christus' kerkzij rust in ene dop een is zijn scheppingswerk
Om haar als bruid te werven kwam Hij ten hemel af Hij was 't die door zijn sterven aan haar het leven
Gaf in haar drie-een'gen Here,nog in haar aardsen strijd blijft zij met hen verkeren,wien ruste werd
Bereid geef dat in uw genade o God, ook eenmaal wij langs uwe lichte paden gaan tot der zaal'gen rei
Vergaard uit alle streken in heel de wereld één werd dit haar zalig teken,dat allen is gemeen één bede
Vouwt de handen,één zegen breekt het brood één vuurbaak staat te branden in 't duister van de dood
Amen, amen, amen
Schriftlezing – Psalm 148
Door Lawrence Wilkes
U mag gaan zitten. Luistert u naar deze lofzang,uit Psalm 148.Loof de Heer, bewoners van de hemel,
loof Hem daar in de hoogten. Loof Hem, al zijn herauten,loof hem, heel zijn engelen macht. Loof Hem,
zon en maan,loof Hem, heldere sterren. Loof Hem, hoogste hemelen,water boven de hoge hemel.
Laten zij loven de naam van de Heer:Op zijn bevel zijn zij geschapen. Hij gaf hun een plaats voor
eeuwig en altijd. Hij stelde een wet die nooit zal vergaan. Loof de Heer, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook,stormwind die doet wat Hij zegt. Alle bergen en
heuveltoppen, hout dat vrucht draagt, alle ceders, dieren van het veld en dieren in de wei, alles wat
kruipt en op vleugels gaat. Koningen van de aarde en alle naties,vorsten en alle leiders van de aarde,
jonge mannen en jonge vrouwen,oud en jong tezamen. Laten zij loven de naam van de Heer, alleen
zijn naam is hoog verheven. Looft de Heer. Zo luidt het Woord van de Heer.
Koor –“Eternal Life”
Heer, maak mij een instrument van uw vredewaar haat is, laat mij liefde zaaien waar onrecht is, verGevingwaar ongeloof heerst, geloofwaar wanhoop leeft, hoopwaar duisternis is, lichtwaar bedroefdHeid is, vreugde o hemelse Vader,laat mij niet zoeken om getroost te worden maar om te troosten niet
Begrepen te worden maar om te begrijpen niet bemind te worden maar om te beminnen want in het
Geven ontvangen wij in het vergeven worden wij vergeven in het sterven worden wij opnieuw geboren
Tot het eeuwig leven
Interview – Bob Knowling
LW = Lawrence Wilkes en BK = Bob Knowling
Inleiding
Bedankt, koor. Wat een prachtige verkondiging. Ik mag vandaag een schitterende gast interviewen:
Bob Knowling. Bob komt uit een gezin van dertien kinderen. Ze leefden ook nog eens in diepe
armoede. Maar zijn leven lang, door alle verschillende ervaringen heen werd hij één van de beste
experts op het gebied van leiderschap. Dus kom ons even een paar geheimen vertellen,
Interview
LW
BK
LW
BK
LW
BK
LW
een
BK
LW
Bob. Goedemorgen, God zegene je. Ik brand van nieuwsgierigheidnaar je verhaal. Want je
hebt heel wat te vertellen. Dat gaat over armoede, geloof...en tenslotte over groot succes. Het
is me het verhaal wel. Wie hebben jou tot de Heer gebracht,wie vertelden je over Hem?
Dat was de YMCA.Daar heb ik wel 's van gehoord. De C in YMCA staat voor 'christelijk'.
Toen we nog heel klein waren zei m'n moeder op een dag: Ik weet iets waar jullie gratis heen
kunnen. Ik holde naar het YMCA. Ik was zes .Ik liep naar de receptioniste en zei:' Mijn moeder
zei dat ik hier heen mocht. Hier ben ik.'
Geweldig. En door hun werk kwam je tot de Heer. Je kwam wel uit een christelijk gezin?Klopt. De YMCA was het zaad. Van hen kreeg ik mijn eerste Bijbel. Ze brachten me
christelijke waarden bij. Maar het begon bij mijn opa en oma.I k weet dat het hen met trots
vervult dat al hun werk nu vrucht oplevert.
Geweldig om te horen. Ik vind dit zo'n schitterend stukje uit je boek: Mijn verhaal begint op
onwaarschijnlijke plek, en gaat dan groeien. Soms doordat ik het laat groeien soms doordat
mensen die me dierbaar zijn me de hand toestaken om me overeind te helpen.'Vertel eens
wie die mensen zijn en hoe dat in zijn werk ging.
Naar mijn overtuiging bereikt niemand op eigen kracht een doel. We kunnen grootse plannen
en ambities hebben...maar er komt altijd een punt waarop je de hulp van anderen nodig hebt.
Ik had geweldige coaches die veel in me geïnvesteerd hebben. Ik heb het over 'investeren'
omdat we het niet over sport hebben...maar over investeren in een jongeman die zijn plek in
het leven zoekt. Veel van hun lessen brachten me verderen ik gebruikte ze in mijn leven.
Prachtig. Vertel eens over de middelbare school. Ook daar investeerde iemand in je leven.
BK
LW
BK
LW
BK
LW
BK
LW
BK
Klopt. Een lerares. Stel je voor dat ik, als zwarte jongen uit een arm gezin,plotseling Latijn
kreeg. Toen de lerares me mijn rapport overhandigde...was het weer eens zwaar
onvoldoende. Ze zei tegen me: Je zou zoveel beter kunnen. Na de les kon ik niet naar de
lerares stappen,want ik was een stoere sportjongen. Dus liep ik om het schoolgebouw
heen,naar de achteringang. Ik zei: Mrs Holmes,wat bedoelde u daarnet? Ze zei: Je bent één
van onze meest getalenteerde leerlingen. Jij kunt het ver brengen. Toen nam ik het besluit
dat Mrs Holmes trots op me zou worden. Dat was niet meteen, maar die dag namik voor het
eerst een boek mee naar huis. Langzaam werden dikke onvoldoendes gewone
onvoldoendes...en onvoldoendes dikke voldoendes.
Geweldig. Dus die paar woorden van mens tot mens veranderden je leven,brachten een
omkeer tot stand. Plotseling had je een doel.
Ja, er is niet zoveel voor nodig. Ik moet erbij zeggen dat ik in dezelfde tijd Jezus aanvaardde.
Grandioos.
In de loop van mijn jeugd hertrouwde mijn moeder. We waren echt een probleemgezin met
dertien kinderen. Maar ze hertrouwde met iemand van de luchtmacht. Ik ontwikkelde toen mijn
ondernemersgeest en begon bedrijfjes. Ik kwam erachter dat zaken doen me wel lag. Ik had
op mijn 13e een grasmaaibedrijfje. Op de plaatselijke golfbaanwas een vijver. Ik ging vragen
of ik daar mocht vissen om vis te vangen voor thuis. Er liggen alleen maar golfballen in, zei hij.
Ik vroeg:Worden ze er uitgevist? Nee, zei hij,maar je zou er goed mee verdienen. Ik ging thuis
een korte broek halen,ging de vijver in viste duizenden ballen open verdiende honderden
dollars.
Dus die ondernemerszin zat er al vroeg in. Je zegt dat het er altijd al in zat maar in jouw
luchtmachttijd gebeurde iets...waardoor dat nog meer tot uiting komt. Het had met training te
maken.
Ja, ik heb in mijn loopbaan heel wat trainingen gedaan. Zo werd ik ook voorgesteld aan dr.
Noel Tichy die een training leiderschapskwaliteiten gaf. Ik ging toen pas inzien wat het inhoudt
om leider te zijn. Of je nu dominee bent in de Crystal Cathedral, een kapsalon hebt of topman
bent van een groot bedrijf, uiteindelijk gaat het allemaal om mensen en om de vraag hoe je
het beste in mensen naar boven haalt.
Het is een prachtig verhaal,vooral voor jonge mensen die iets willen worden in het leven en
iets van hun leven willen maken. Dit boek bevat geheimen. Bob, heel erg bedankt dat je wilde
komen. God houdt van je en ik ook. Wij allemaal.
Dank je wel. God zegene je.
Solo – Bridgette Bentley – “On My Knees”
Sommige dagen heb ik het gevoeldat het mooiste wat ik in me hebop het punt staat van
ontluikenmaar Andere dagen heb ik zinom op te gevenen mee te waaien met de windmaar ik heb
geleerdhoe ik in Goede of in kwade tijden alles te boven komdat is als ik me voor U buig als ik op m'n
kniën ga ja, ik ga Op m'n knieën daar lig ik, Heer, geknield voor U en voel me veranderen door uw
liefde ik weet niet Hoe,maar ik voel de kracht als ik op m'n knieën gasoms als ik in een menigte ben of
alleen thuis of Waar dan ook voel ik de drang om met U te pratenU bent mijn Immanuel dan sluit ik
mijn ogen maar Wordt het niet donker ik ga op m'n knieënop m'n knieëndaar lig ik, Heer, geknield voor
U en voel me Veranderen door uw liefde ik weet niet hoe,maar ik voel de kracht ik weet niet hoe,maar
ik voel de Kracht ik weet niet hoe,maar ik voel de kracht als ik op m'n knieën ga ik ga op m'n knieënik
ga op m'n Knieën daar lig ik, Heer, geknield voor U en voel me veranderen door uw kracht als ik in de
put ziten Geen kant meer op kan als er hier en daar en overal problemen zijn, het maakt me niet uit ik
hol naar U toe en zeg:hier ben ik, God ik lig op m'n knieën
Mannen Quartet – CC Quartet – “Shout Glory”
Deze vier heren zijn afkomstiguit ons eigen koor.We gaan door naar het volgendeprachtige onderdeel:
Bobby Schuller.Welkom, Bobby.We zien uit naar je ochtendpreek.God zegene je.Hij houdt van je en
wij ook.
Preek – “Happiness in the Midst of Suffering”
door Robert V. Schuller
Het is een grote, overweldigende, immense eer voor mij hier weer te mogen staan waar mijn
grootvader en mijn vader en vrienden en geweldige mensen die de wereld veranderde. Hier weer te
mogen staan om Gods Woord te verkondigen grijpt me aan. Het is een enorme eer. Ik wil het de
komende weken graag hebben over geluk. Daar gaat het ook vandaag over. Mijn roeping als
predikant is te begrijpen wat het inhoudt goed te leven en een voorbeeld te zi het allerbeste van het
menselijk bestaan. Er is geen beter leven mogelijk dan wanneer je Jezus kent en volgt en leeft naar
zijn Woord.Veel mensen denken: Als ik een balans kan vinden. ussen zonde en deugdzaamheid dan
zal ik het gelukkigst zijn. Want zondigen is aangenaam en deugd is iets nobels, maar niemand heeft
zin om deugdzaam te leven. We begrijpen niet dat deugdzaam leven,leven volgens Christus het
beste, meest opwindende,aangenaamste, schitterend, vredig, vreugdevol leven kan zijn dat je kunt
leiden. Mijn doel is, voor de hele wereld te bewijzen wat de afgelopen tweeduizend jaar al ontelbare
keren is bewezen:Dat Jezus het antwoord heeften dat Jezus het antwoord is. Vandaag wil ik het
hebben over het woord 'geluk' en dan met name geluk te midden van lijden. Er zijn twee woorden die
vaak verward worden. Er is het woord 'vreugde.' Dat komt van een Grieks woord, kara, dat zoveel als
'genade' betekent. Vreugde, zegt Dallas Willard is een alles doordringend welbevinden. Een alles
doordringend gevoel van welbevinden. Geluk is niet hetzelfde. Geluk houdt in: lekker leven .In
Aristoteles' woorden is het: Het bloeien van de mens. De kerkvader St. Irenaeus heeft gezegd: mijn
relaties goed zijn,dan zal ik gelukkig zijn. En er kunnen dan best momenten van genot en geluk zijn
maar geluk komt voort uit het volgen van Jezus en de navolging van zijn voorbeeld. Geluk is het
bloeien van de ziel. Dat straal je uit, dan leef je echt. Dat is geluk. En dat geluk,dat ons door God
wordt geboden is weggelegd voor ons allemaal als we inzien dat het koninkrijk der hemelen en dat
wat Jezus' leerde te allen tijde voor ons zijn weggelegd. Als er wordt gepreekt over de zaligsprekingen
wordt meestal deze tekst gebruikt: 'Gezegend de armen van geest.' Oké, we moeten arm van geest
zijn.'Gezegd makarios. Het betekent ook wel 'gezegend',maar eigenlijk is het 'gelukkig'.Je kunt ook
zeggen 'fortuinlijk. 'Eugene Peterson wilde zelfs schrijven:'De nederige van geest hebben geluk.'Het
betekent niet dat het goed is om arm van geest te zijn maar het betekent dat je geluk hebt te midden
van je armoede. In het verhaa velen van hen zijn verstoten door de religieuze elite. Jezus is omringd
door mensen met pijn en verdriet. En dan zegt Hij: Zalig de armen van geest. Arm van geest betekent
niet armzalig. Het betekent niet dat je nederig bent. Het slaat op mensen die religieus bankroet zijn.
Mensen die zijn beschadigd door religie of nooit de Bijbel hebben gelezen. Arm van geest is niet
'nederig',het wil zeggen: Je kent God niet...je hoeft Hem niet en je wilt ook helemaal niks van de Bijbel
weten. Hij zegt: Gezegend, gelukkig zijn jullie...als het Koninkrijk der hemelen over jullie komt. En met
'zachtmoedig' wordt niet nederig en zachtaardig bedoeld. Het slaat op de voetveeg op mensen die
onder de voet worden gelopen, die niet worden gehoord. Jezus zegt: Zalig zijn jullie als het koninkrijk
van de hemel over jullie komt.'Hongeren en dorsten naar gerechtigheid 'dat slaat op iemand die
onrecht is aangedaan en die gerechtigheid wil. Zalig bent u, ook al is uw dochter verkracht en is de
dader niet gepakt. Zalig bent u als u onrecht is aangedaan en het nooit recht is gezet. Zalig bent u als
het koninkrijk van de hemel over u komt. De zaligsprekingen zijn geen oproep om volgens bepaalde
regels te leven. Ze zeggen: Als u pijn heeft of verdriet dan heeft u het eigenlijk ontzettend getroffen
want nu is het koninkrijk van de hemel over u gekomen. Jezus, met al zijn goedheid,is binnen
handbereik. En dat is waar het zo vanzelfs te midden van vreselijk lijden. Velen van ons slagen er niet
in gelukkig te zijn doordat we bang zijn voor lijden. We kunnen niet gelukkig zijn doordat we bang zijn
voor pijn. Dostojewski zei: 'Leven is lijden.'In deze kerk wordt gedacht vanuit mogelijkheden. 'Leven is
lijden?' denkt u.'Die Dostojewski is gewoon een negatieveling.'Hij zegt: Het leven is één groot
tranendalen daarna gaan we dood. Maar dat zegt hij helemaal niet. Hij zegt: Als je echt wilt leven,als
je echt wilt leven als je fantastisch, vervuld leven wilt dan moet je bereid zijn om te lijden. Dat is wat hij
zegt. Leven en lijden gaan hand in hand,ook voor christenen.
De grootste bron van lijden in mijn leven weegt een kilo of zeven,draagt een luier en huilt de hele
nacht door. Ik zal eerlijk zijn: Mijn zoon - we noemen hem Cohen,maar hij is Robert Schuller IV wordt
om de twee, drie uur wakker. En dat is echt zwaar. Elke nacht krijg je te weinig slaap en je moet toch
weer vroeg op. Ik moet hem in slaap wiegen,zijn luier verschonen. Als ik weg wil moet ik een oppas
nemen of iets regelen met mijn vrouw. Je raakt je vrijheid kwijt, je wordt moe. Dus de grootste bron
van lijden in mijn leven is die kleine mijn zoontje. Als ik die dikke wangetjes zie en die vetplooien aan
zijn kleine dijbeentjes dan stroom ik vol met liefde. Het ene gaat niet zonder het andere. Zo kan je ook
niet leven zonder dat je ooit pijn, strijd of lijdenzult ervaren. Je kunt geen vervuld leven hebben als je
niet inziet dat er ooit lijden zal komen. Een leven zonder pijn is geen vervuld leven, het is een verdoofd
leven. En dat is vooral het probleem met mijn generatie: de toenemende verdoving het gebrek aan
gevoel en het verlangen nooit te hoeven lijden. Voor hen draait het leven om genietenen pijnvrij
blijven. Maar zo is het niet. Een vervuld leven, het mooiste leven dat er te leven valt gaat hand in hand
met lijden,vrienden en vriendinnen. Alles wat tot geluk leidt, leidt ook tot lijden en verdriet. Die twee
gaan hand en handen dat zal altijd zo blijven. Als we goede volgelingen van Jezus willen worden,
moeten we vragen hoe kunnen we toch gedijen en gelukkig zijn en vervuld? Op die vraag is een
antwoord. Viktor Frankl een vriend van mijn opa,heeft hier meermalen gestaan. Hij was een groot
denker als het ging om zingevingen menselijk lijden. Viktor Frankl was een Duits psychoanalyticus. Hij
was joods en belandde in het concentratiekamp. Daar werd hem werkelijk alles ontnomen. Hij werd
geslagen, was ziek, zijn waardigheid was hem ontnomen en hij werd behandeld als een beest. 27 op
de 28 joden die in het concentratiekamp kwamen, stierven. Overal om zich heen zag hij zijn vrienden,
mensen die hij liefhad,intelligente, geweldige mensen bij bosjes sterven. Viktor Frankl werd
afgebroken tot op de kern. Hij moest leven met niets te midden van het meest
gruwelijke,mensonterende lijden. En hij sprak tot ons de wijze woorden: Zelfs als je waardigheid je
wordt ontnomen, als ze je kleren afpakken, je warmte zelfs als ze je alles afpakken, blijft er altijd één
ding dat ze niet kunnen afnemen:Je vermogen om je reactie te kiezen. Je vermogen om te kiezen hoe
jij zult reageren. Dat is iets dat, wat er ook gebeurt niemand ooit van je af kan pakken:keuze. Hij zei:
Menselijk lijden is onder te verdelen in drie categorieën: Pijn, schuld en verandering. Daar wil ik het
eerst even over hebben. Om te beginnen: pijn. Pijn hoort natuurlijk bij het leven.. maar hoe reageren
we op pijn? Ik weet nog dat ik een keer in Israël was en een Romeinse boog bekeek. Er groeide
onkruid op, de specie was verdwenen. Ik vroeg aan de gids: Gaan jullie dit nou afbreken en dan weer
in elkaar zetten? Nee, zei hij, het is heel simpel:Je hoeft alleen maar wat zandzakken op de boog te
leggen. Wat? zei ik. Ja, zei hij, de Romeinenwaren hele knappe bouwers. Ze bouwden zo'n boog zo,
dat hij sterker wordt als hij zwaarder wordt belast. Zo is het ook met ons leven. Vooral als je in God
gelooft. Als lijden, verdriet, tegenslagen pijn ons treffen worden we sterker. Zo gaan gelovigen ermee
om. Eén van de voordelen van opgroeien als een Schuller is dat je dat verhaalontelbare malen te
horen krijgt. De ene gast na de andere vertel bracht hen dichter tot God. Ze vonden meer zin in het
leven. Ze pleegden zelfonderzoeken alles veranderde. Ik citeer nogmaals Dostojewski:' Mijn grootste
angst is, mijn lijden niet waardig bevonden te worden.'Pijn is een test, vrienden. Het leven komt op je
af en je reactie wordt getest. Wat ook de aard is van ons lijden er kan altijd een zin worden ontdekt.
Meestal gaan we op in ons verdriet en negativiteit en willen er niet naar zoeken. Maar soms vinden we
in het allerergste lijden een ongelofelijke mate van zin, inzicht en vervulling. Het tweede soort lijden.
Het eer dat voor hen het evangelie is gebouwd op schuld. Het hele denken staat in het teken van
schuldgevoel.'Hoe schuldiger ik me voel, des te vromer ik me voel.'Maar dat is niet goed. Mijn vader
zei het altijd zo:Schuldgevoel is als je hand in een hete koekenpan zetten. Het is net als lichamelijk
mijn hand in een hete pan zette. Als ik geen pijn zou voelen,zou mijn hand volkomen verbranden.
Schuldgevoel is iets dergelijks. Het vertelt je dat er iets mis is. Maar stel u voordat in het dagelijks
leven maand na maand, jaar na jaar, mijn hand vreselijk pijn zou doen. Zou dat goed zijn? Nee, zeg
ik tot degenen hier die in God geloven: Geteisterd worden door schuldgevoel is iets slechts. Jezus
heeft er een remedie tegen. Twee remedies: genade en verandering. Die twee gaan hand in hand.
Genade: Wat je ook gedaan hebt,wat je zonden ook zijn geloof nou alsjeblieftdat God je heeft
vergeven. Vaak verliezen we ons in gepeins over onze zonden. Maar Hij is juist gestorven om u te
bevrijden van die schuld. Hij ziet u zonden vrij,waarom kunt u zich niet zo zien? Schuldgevoel is niet
goed. Het is alleen een signaal dat er iets verholpen moet worden. Jezus' dood aan het kruis was
genoeg. Als dat niet genoeg is, wat dan wel? Vervolgens:Ik geloof ook dat als u zich ergens schuldig
over voelt,dat u dat moet belijden. Alles in uw leven waar u spijt van hebt...hoe u mensen hebt
gekwetst en hebt gezondigd, dat alles is als een wond. Je komt bijvoorbeeld na een vreselijk
verkeersongeluk in het ziekenhuis. Je hebt zware verwondingen aan borst of arm. Bloed, kapotte huid.
Het ziet er afschuwelijk uit.Je buurman heeft ook een ongeluk gehad,maar zijn bloedingen zijn
inwendig. Je vraagt de dokter: Wanneer ben je beter af met uitwendige of met inwendige
verwondingen? Zo is het ook met onze zonden. Onze zonden zijn als een wond. Kan je beter
inwendig dan uitwendig verwond zijn? Beter uitwendig. Want dan kan de Geneesheer komen om het
goed waarin je besluit die dingen niet meer te doen. Ik ga geen leven vol woede leiden, niet
schreeuwen tegen mijn partner, niet onvriendelijk zijn, niet stelen, en zo voort. Ik ga goed doen voor
de mensen rondom me en me richten op verandering. Pijn is een vorm van lijden,schuldgevoel is een
vorm van lijden. Maar de derde en mooiste vorm van lijden is verandering. Verandering. Verandering
is zo moeilijk,het is afsterven aan jezelf. Het is: nieuwe mensen in je onmiddellijke nabijheid die je
daar niet wilde. Verandering is: Je bedrijf kwijtraken terwijl je net zo'n goed idee had. We hebben in
ons leven zo vaak met verandering te stellen. We leven in een universum dat constant verandert. Kijk
door een microscoop en je ziet flux, beweging, verandering. Dat is de realiteit waarin we leven. De
verandering die we doormaken in ons leven,de dood, ouder worden, vrienden kwijt raken,
verhuizen...nieuwe baan, ontslag die veranderingen brengen veel lijden en vaak weten weer niet mee
om te gaan. Verandering is onvermijdelijk en is onderdeel van ons lijden. Hoe reageren we als
gelovigen als verandering zich aandient? We moeten begrijpen...dat het verleden eeuwig is. Dat het
eeuwig is en vastligt. alle levens die u hebt aangeraakt alle mensen die u hebt ontmoet die ervaringen
zullen nooit veranderen. Die zullen altijd blijven in de chronologie der geschiedenis. Ze zijn de aanzet
geweest tot onomkeerbare gebeurtenissen. Misschien zullen de dingen in de toekomst anders zijn.
Denk eens aan die mensen die net wilden springen toen ze in dit programma hoorden:'Dit is de dag
die de Heer heeft gemaakt. Laten we erover verheugen.'Denk u eens in. 50 jaar lang zijn er mensen
weerhou leraar konden worden of hun verdriet te boven konden komen. Al die dingen liggen vast
onveranderd, eeuwig. Er leven vandaag de dag duizenden mensen die nu dood zouden zijn als dit er
niet was geweest. De dingen veranderen, de mensen ook. Maar te midden van alles leeft Christus. Hij
leeft in ons en geeft ons eeuwige, blijvende vreugde. Amen.
Samenzang – “I Love Thy Kingdom, Lord”
K bemin uw Koninkrijk uw Kerk geeft nieuw leven weeruw Kerk gered door 't kostbaar bloed Van onze
Redder en Heer 'k bemin uw Kerk, o Godhaar pijlers houden standgeliefd, gelijk de Appel van uw oog
gegrift in de palm van uw hand
Zegen
Moge de genade van onze Heer Jezus Christus...de liefde van God de Vader en de eenheid met de
Heilige Geest met u zijn...tot Jezus wederkomt...in leven of in dood. God zegene u. Amen.
Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!
Download