Zondagavond 27-04-2014 219:2 145:2 101:2 79:4 Broeder W

advertisement
Zondagavond 27-04-2014
219:2
145:2
101:2
79:4
Broeder W. Meijnen:
Mattheüs 1:20-23
Handelingen 2:34-36
1 Korinthe 10:16-17
1 Korinthe 11:23-26
We hebben gelezen over de naam van de Here Jezus, wie Hij is en hoe wij Zijn dood
verkondigen. In Mattheüs zien we dat Maria in verwachting was: een maagd werd zwanger.
Een wonder: God en mens in één persoon. Dat kun je niet begrijpen. Net zoals het kruis van
Golgotha: Hij , het leven zelf, sterft.
Jezus betekent: verlossing, Heiland. Als je Hem kent als jou verlosser, ken je Zijn naam. Hij is
Immanuël: God met ons. Deze naam is de naam van de Heiland: heelmeester, iemand die
alles herstelt. Een Naam boven alle Naam, Hij is tot Heer en Christus gemaakt, de Zoon des
Mensen.
God behoudt mensen door te sterven, de Here Jezus is gestorven. Hij houdt de wereld in
stand, Hij is de eerste en de laatste. De Here Jezus is een absolute heerser, wat Hij zegt
gebeurt. God heeft Hem tot Heer en Christus gemaakt, daarom zeggen wij: Heer Jezus. Hij is
meer dan alleen de naam: Jezus. Hij is Heer van alles.
Hij is ook Christus, het hoofd van het lichaam. Deze naam wordt verbonden met de
gemeente. De drinkbeker is de gemeenschap met het bloed van Christus. Als jij niet gelooft
dat de Here Jezus voor jou aan het kruis is gestorven, kan er geen verbinding zijn. Vandaar
dat er eerst over de drinkbeker wordt gesproken en daarna over het lichaam.
De zegen die het Hoofd ontvangt, ontvangen wij ook! Dat laten wij zien tijdens de dienst:
hoofdbedekking. Christus is het hoofd. Hij heft de lofzang aan, Hij regelt het. Later lezen we
over de tafel van de Heer, hij is er de ‘baas’. De Heilige Geest is nauwkeurig geweest is het
gebruik van de verschillende namen van de Here Jezus.
We kunnen de naam van de Here Jezus al niet begrijpen, en het feit dat Hij Heer en Christus
is, is te wonderlijk.
Wij mogen tot Zijn naam samen komen, wij willen laten zien dat er één gemeente is: een
spiegel van de wereldwijde verbinding met de christenen, waarvan Christus het hoofd is.
Broeder M. Meijnen:
Jesaja 43:1-8
Jesaja 43:10-13
Jesaja 43:21
Jesaja wist wie er komen zou. Hij had als eerste van de Immanuël gehoord. De Here Jezus
kent onze naam en heeft ons bij onze naam geroepen. Wij zijn naar Hem genoemd:
christenen. Wij zijn aan deze Naam verbonden. Ook de komende week mogen wij gaan, tot
eer van Hem.
118: 5, 1
Download