Wie maakt me los | Groen Kennisnet - Wageningen UR E

advertisement
Wie maakt me los | Groen Kennisnet
Wie maakt me los
Betrekken bij groen
Wie maakt me los?
Het project 'Wie maakt me los' wil burgers en
basisschoolleerlingen meer in aanraking laten komen met
landbouw en groen. Om dat te bereiken organiseren vmboleerlingen van groene en niet-groene onderwijsinstellingen
publieksevenementen in Zwolle en de regio Vechtdal. Met een
markt of informatiedag informeren zij (jonge) burgers over
regionale voedselproductie, gezonde voeding en natuur. De
leerlingen werken tijdens ‘Doedagen’ samen met het regionale
bedrijfsleven om de benodigde competenties op te doen. Zo komen in dit project onderwijs, de groene
beroepspraktijk en de omgeving (burgers) samen.
In dit Kigo-project werkte AOC de Groene Welle samen met de Christelijke Scholengemeenschap
Vechtdal College en Talentstad Zwolle en partners uit het bedrijfsleven.
Doelen
Video
Met dit project wil AOC De Groene Welle de
groene kennis bij (jonge) burgers vergroten.
De evenementen die georganiseerd worden
door vmbo-leerlingen brengen een jong
publiek op een levendige manier in contact
met voedsel, groen en landbouw. Voor de
vmbo-leerlingen betekent het project
aantrekkelijk en uitdagend onderwijs. Door
de samenwerking met het bedrijfsleven
krijgen middelbare scholieren én
toekomstige leerlingen bovendien een beter
beeld van beroepsmogelijkheden in de
groene sectoren. Zo kiezen mogelijk meer
jonge mensen voor een groene opleiding en
loopbaan.
Dit Kigo-project is uitgevoerd binnen het
GKC-progamma Groene Kennis voor
Burgers,
Partners
Samenwerkende
onderwijsinstellingen:
AOC de Groene Welle
Actief aan de slag in het vo
Burgers worden geïnformeerd over
natuur, regionale voedselproductie en
gezonde voeding via
publieksevenementen;
Groene en niet-groene vmbo-leerlingen
doen kennis op van de groene
beroepspraktijk, doordat zij
samenwerken met ondernemers uit de
regio;
Groene en niet-groene vmbo-leerlingen
leren om samen te werken en te
communiceren door het organiseren
van de evenementen;
In de video komen leerlingen en docent Wim
Roosken van AOC De Groene Welle aan het
Vechtdal College
Talentstad Zwolle
Partners uit het bedrijfsleven:
woord over het praktijkgerichte onderwijs aan
het vmbo. Bij het project Wie maakt me los?
werken de leerlingen aan activiteiten op
locatie bij bedrijven, zoals een tuincentrum,
Hoveniersbedrijf Meesters
kas of kinderboerderij. ‘Daar komen échte
mensen, geïnteresseerd in jouw product, met
Tuincentrum Tuinland
échte vragen. Dat maakt het spannend en
uitdagend voor leerlingen.’
Actief aan de slag in het vo op
IJsboerderij Bosman
Baalderborggroep
Fruittuin de Boergerij
Subvention BV
Andere betrokkenen:
Stimuland
YouTube
Burgers en vmbo-leerlingen zien de
veelzijdige arbeidsmogelijkheden in de
regionale groene sector;
Onderwijs en bedrijfsleven zien elkaar
als logische partners voor
competentieontwikkeling bij studenten;
http://oud.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/kigo_project_wie_maakt_me_los.aspx[15-5-2015 11:54:43]
Meer informatie
Projectinformatie
Projectposter Wie maakt mij los?
Wie maakt me los | Groen Kennisnet
Publicaties
De resultaten van het project worden
opgenomen in het onderwijscurriculum
van de betrokken scholen.
Actief aan de slag in het VO
Dienblad met violen: docenten
handleiding
Docentenhandleiding Educatieve les
groente en fruit: draaiboek
Docentenhandleiding Fair op de
Doedagen
Fuchsiakeuring
kinderboerderij: draaiboek
Docentenhandleiding Fuchsia actie:
draaiboek
Docentenhandleiding Kerststukjes
maken op de basisschool: draaiboek
Docentenhandleiding Proef en
beleefdag: draaiboek
Docentenhandleiding Dienblad met
violen
Educatieve les groente en fruit:
werkboek
Fair op de kinderboerderij: werkboek
Handleiding Fuchsia actie: werkboek
Voor Wie maakt me los? is een nieuwe
leervorm ontwikkeld, de Doedagen.
Tijdens Doedagen werken groene en nietgroene vmbo-leerlingen samen met
ondernemers uit de regio aan competenties
die ze nodig hebben om de afsluitende
evenementen te organiseren. Denk aan
samenwerken, plannen en organiseren,
klantgerichtheid en omgaan met tijdsdruk.
Voorafgaand aan de Doedagen voeren
leerlingen voorbereidende opdrachten uit in
de klas of daarbuiten. Ze krijgen gastlessen,
praktijkles of een excursie naar een bedrijf,
leren kennis overdragen en zichzelf
presenteren.
Handleiding Internationale
vrouwendag
Vmbo-leerlingen organiseren op basisscholen
een wedstrijdactiviteit om een zo mooi
mogelijke fuchsia te kweken. De
basisschoolleerlingen krijgen een stekje, dat
ze oppotten samen met leerlingen Groen van
het vmbo. In oktober worden de kinderen
met de mooiste fuchsia’s uitgenodigd voor
een keuringsmiddag op de vmbo-school, die
de vmbo-leerlingen zelfstandig organiseren.
Draaiboek docentenhandleiding fuchsia
actie
Werkboek handleiding fuchsia actie
De Doedagen maken deel uit van een
lessenserie die aansluit bij de doelen van het
onderwijsprogramma. Van zeven lessenseries
zijn draaiboeken beschikbaar voor docenten
en – zo nodig - werkboeken voor de
leerlingen.
Kerststukjes maken op de
basisschool: werkboek
Lantaarntje met (kerst)bloemstukje:
draaiboek
Proef en beleefdag: werkboek
Persbericht Leerlingen Groene Welle
en Talentstad organiseren
streekproduktenmarkt bij Tuinland
Zwolle
Contact <
Reageren op dit dossier?
Stuur uw reactie of document naar:
[email protected]
Voor meer informatie over het Kigo-project
'Wie maakt me los' kun je conctact
opnemen met
Tanja Zeeman
Meer dossiers vindt u op:
Groen Kennisnet Dossiers
Pagina bewerkt op 30 januari 2014
Proef en beleefdag
Fair op de kinderboerderij
Leerlingen van de derde klas vmbo groen
helpen mee aan het promoten van
voedingsproducten uit de regio en geven
uitleg over de herkomst daarvan. Ze richten
een stand in en zorgen voor informatie voor
Leerlingen van vmbo klas 2 begeleiden de
bezoekers van een fair op de kinderboerderij.
http://oud.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/kigo_project_wie_maakt_me_los.aspx[15-5-2015 11:54:43]
Wie maakt me los | Groen Kennisnet
bezoekers en klanten tijdens een 'proef- en
beleefdag'. Dit kan een streekmarkt zijn, open
dag of andere gelegenheid. Daarnaast
organiseren zij zelfstandig een activiteit, in
overleg met het bedrijf waarmee
samengewerkt wordt. Dit kan bijvoorbeeld
een speurtocht zijn, het verkopen van
zelfgemaakte hapjes of kinderen begeleiden
in de dierenhoek.
Draaiboek docentenhandleiding proef
en beleefdag
Voorafgaand aan de fair verzamelen de
vmbo-leerlingen informatie over dieren,
planten of producten en leren hoe ze die
informatie kunnen overdragen op het publiek.
Tijdens de fair verkopen ze bijvoorbeeld
zelfgemaakte pannenkoeken of door henzelf
gekweekte plantjes, of begeleiden kinderen in
de knuffelhoek.
Draaiboek docentenhandleiding fair op
de kinderboerderij
Werkboek fair op de kinderboerderij
Werkboek proef en beleefdag
Educatieve les groente en fruit
Leerlingen van groep 6/7 van de basisschool
komen naar de kas om te ontdekken hoe hun
eten groeit. Vmbo-leerlingen geven hen uitleg
over de aardappel of een groente- of
fruitsoort naar keuze. Voorafgaand hebben zij
zelfstandig informatie verzameld over de
groente- of fruitsoort en geleerd hoe zij op
een leuke manier kennis over kunnen dragen
aan kinderen.
Lantaarntje met kerststukje
Deze activiteit wordt uitgevoerd door
leerlingen van de Groene Welle en het
Vechtdal College. De techniekleerlingen van
het vechtdalcollege maken een lantaarntje,
waarin een kerststukje past dat door de
leerlingen van de Groene Welle is gemaakt.
Vervolgens zorgen de leerlingen dat de
lantaarntjes worden uitgedeeld, bijvoorbeeld
bij verzorgingstehuizen of de Voedselbank.
Draaiboek Lantaarntje met (kerst)
bloemstukje
Docentenhandleiding educatieve Les
groente en fruit
Werkboek educatieve les groente en
fruit
Kerststukjes maken
Dienblad met violen
http://oud.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/kigo_project_wie_maakt_me_los.aspx[15-5-2015 11:54:43]
Wie maakt me los | Groen Kennisnet
De techniekleerlingen van het Vechtdal
College maken een houten dienblad, waarin
de leerlingen groen van AOC de Groene Welle
violen planten. Leerlingen van beide scholen
zorgen voor het uitdelen van de dienbladen,
of voor de verkoop voor een goed doel.
Docentenhandleiding Dienblad met
violen
Leerlingen van de basisschool maken onder
leiding van leerlingen van een groene vmboschool een kerststukje. De vmbo-leerlingen
zorgen voor alle benodigde materialen en de
begeleiding.
Draaiboek docentenhandleiding
kerststukjes maken op de basisschool
Werkboek kerststukjes maken op de
basisschool
Internationale vrouwendag
Deze activiteit wordt samen met TalentStad
Zwolle uitgevoerd, door leerlingen van klas 3
van de Groene Welle en klas 3 uiterlijke
verzorging van Talentstad Zwolle. Zij
organiseren op Internationale vrouwendag
verschillende activiteiten/workshops voor
vrouwen op het gebied van uiterlijke
verzorging, zoals handmassage of opmaken.
Daarnaast maken zij corsage’s of boeketjes,
waarbij het tuincentrum zorgt voor
materialen.
Handleiding internationale vrouwendag
Over Groen Kennisnet
Servicedesk
Contact
Partners
Disclaimer
http://oud.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/kigo_project_wie_maakt_me_los.aspx[15-5-2015 11:54:43]
Cookies
RSS
Download