Triadische samenwerking tijdens opname op een HIC - HIC

advertisement
Perspectief van de cliënt
Annette Furnemont,
Ervaringsdeskundige
GGZ Noord-Holland-noord
Perspectief van hulpverlening
Jasper Pieterson,
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige,
GGZ Dimence IHT Hanzestreek
[email protected]

De teams richten zich op mensen met acute psychiatrische
problemen die anders zouden worden opgenomen;

De zorg wordt geleverd in de minst restrictieve omgeving
zodat het ‘normale’ leven zo min mogelijk verstoord wordt;

De zorg is 24 uur per dag bereikbaar, zeven dagen per
week;


Team functioneert als poortwachter van de opname
afdelingen en maakt een snelle risico inschatting met alle
betrokkenen en neemt een beslissing over de benodigde
zorg;
Het team blijft betrokken totdat de crisis is verholpen en
de patiënt naar de juiste behandeling verwezen. En tot dat
men er van verzekerd is dat de patiënt goed in zorg is.
 Patiënten
 Eigen
sneller opgenomen.
behandelaar uit beeld tijden crisis
 Patiënten
langer opgenomen.
 Geen/
weinig afstemming met ambulante
behandelaren.
 Minder
contact met netwerk
 Opname
voorkomen/ verkorten
 Opstarten
van zorg
 Overbrugging
naar zorg.

Hoe dan?
 Samenwerking
met systeem
 Patient
 Partner
 Kinderen
 Ouders
 Andere
familie
 Vrienden
 Directe collega’s
IHT team
 Huisartsen
 Sociale wijkteams
 Ambulante
behandelaren
 Wijkagent
 Werkgevers
 Zorg Instellingen
 Bijzondere
zorgteams
 Dagbestedings
 Scholen
 enz
 Informatie
systeem
voorziening aan patiënt en
 Regievoering
afhankelijk van waar de
hoofdbehandeling ligt(goed afgestemd)
 Snelle
afstemming
 Beschikbaarheid
 Flexibiliteit.

Zorg afstemmingsgesprekken.

Monitoren van effecten (HONOS, BES en CQI)

Maandelijks overleg met de politie.

Ronde langs ambulante teams.

Korte lijnen tussen teamleiders.

Structureel overleg met huisartsenposten.

Uitwisseling van personeel politie/ ambulance).

Beschikbaarheid en bereidwilligheid richting ketenpartners.

IHT dichtbij klinische afdelingen.

Start met inzet eHealth voor partners.
 Veel
organisatie om afstemming te
regelen.
 Gevoeligheid
 Denkwijze
rondom privacy
van ambulante
behandelteams en klinische teams is
moeilijk te veranderen naar opname
voorkomend werken.

Meer informatie vanuit verschillende perspectieven.

Bredere inzet en afstemming.

Gedeelde belasting, Ontlasting van systeem,
hulpverlening.

Opname voorkomen of verkorten.

Goedkopere zorg.

Minder stigmatisering.

Beter herstel.
Perspectief van
naastbetrokkenen
Niek van Haasteren,
familie-ervaringsdeskundige
GGZ Breburg
[email protected]
Opname op een HIC of begeleiding door
een IHT is een , in principe kortdurende,
onderbreking van langer durend
optrekken
met familie / naastbetrokkenen en
ambulante begeleiding door de GGz

De cliënt is onderdeel van een familie / sociaal
netwerk, of zou dat willen zijn ; niemand kiest er voor
om eenzaam te zijn

De familie er bij betrekken: ja tenzij……..

De familie wil graag helpen, en heeft er het zelf ook
moeilijk mee

Als een individu in crisis is, dan is het gezin in crisis

Samenwerken in een triade, op basis van
gelijkwaardigheid

Bij opname HIC / start begeleiding IHT
 Tijdens
 Bij
opname HIC / begeleiding IHT
ontslag HIC / stop begeleiding IHT
 Wie
is de contactpersoon ? Van wie ervaart
de cliënt steun ?
 Info verstrekken over de cliënt / info krijgen
over de cliënt.
 Welke steun kunnen nb verlenen tijdens
opname HIC / IHT?
 Hoe gaat het met de naastbetrokkene(n) ?
 Welke steun heeft de nb in eigen omgeving
?
 Wat voor steun heeft de nb nodig van het
HIC-team / IHT – team ?
 Informatie
/ meepraten ( mn bij opschalen )
 Ingeschakeld worden bij ( een-op-een )
begeleiding van de cliënt, gecoacht door
verpleegkundigen ( ook ter lering: van
beheersmatig naar herstelondersteunend )
 HIC: rooming in; gebruik familiekamer
 Begeleiding
nb door verpleegkundigen en
/ of een familie-ervaringsdeskundige
 Psycho-educatie aan nb
 Vanaf
het ZAG : wat hebben de nb nodig
om ontslag HIC / stop IHT van de cliënt
mogelijk te maken
 Overleg signaleringsplan / crisiskaart
 Goed
regelen benodigde ambulante
opvang ( FACT, wijk, clubs e.a. ), ook ter
ondersteuning van de nb
 PM: destigmatisering vindt plaats door
contact in goede tijden
Download