Nieuwsbrief

advertisement
Nieuwsbrief Huisartsenpraktijk Dam en Feij
Er is in de afgelopen 2 jaar veel veranderd in onze praktijk. Daarom sturen wij met de nieuwe praktijkfolder
ook deze nieuwsbrief om u van deze veranderingen op de hoogte te stellen.
In het afgelopen jaar heeft er in de praktijk een patiënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. U
waardeerde de praktijk met een dikke 8,5 en dat is natuurlijk iets om als medewerkers erg trots op te zijn.
Er waren ook punten die nog voor verbetering vatbaar waren en daar hebben wij natuurlijk aandacht aan
besteed.
-
-
-
-
In verband met de slechte bereikbaarheid op vooral de maandag- en dinsdagmorgen is er een
nieuwe telefooncentrale aangeschaft die meer mogelijkheden biedt om te blijven wachten en het
gesprek op te waarderen naar “spoed”. Bovendien is er een extra assistente aangenomen om mee
te helpen op die drukke momenten de telefoon te beantwoorden. Dit alles neemt helaas niet weg
dat het vooral op de maandagmorgen erg druk zal blijven aan de telefoon.
Omdat bleek dat de spreekuren van met name de artsen snel vol raakten en dit onnodige
wachttijden met zich meebracht hebben wij per eind september voor 3 dagen per week een extra
huisarts in dienst genomen. Dr van der Weel is een jonge enthousiaste huisarts uit Meppel en heeft
het afgelopen jaar haar opleiding tot huisarts voltooid. Zij is werkzaam op de maandag, dinsdag en
vrijdag.
Om de bereikbaarheid te vergroten is de praktijk de hele dag tussen 8:00 en 17:00 geopend en
kunt u ook buiten 08.00 - 10.00 uur telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak
of het opvragen van uitslagen.
Slechts 15 minuten per dag, tussen 10.30 en 10.45 uur, wordt er gebruik gemaakt van een
antwoordapparaat.
Volgens ACHMEA (onze belangrijkste zorgverzekeraar) is de praktijk klantvriendelijk en klantgericht en
verleent de praktijk een goede kwaliteit van zorg. Daarom mogen wij ons een Plus-Praktijk noemen.
Binnenkort zal er een vervolg worden gegeven aan het eerste patiënttevredenheidsonderzoek in de vorm
van een wachtkameronderzoek. Mocht u hiervoor gevraagd worden en in de gelegenheid zijn, dan willen
we u van harte uitnodigen hieraan deel te nemen.
Medewerkers:
Op de achterkant van de praktijkfolder kunt u zien dat een huisartspraktijk tegenwoordig niet meer alleen
uit een huisarts en een assistente bestaat. Er zijn veel medewerkers met elk hun specifieke kennis en
kunde. Zo doen assistentes, naast het opnemen van de telefoon, ook spreekuur, ingrepen en visites.
Jacqueline van Achteren ziet als praktijkondersteuner somatiek vooral mensen met chronische
aandoeningen. Audrey Solleveld is praktijkondersteuner GGZ en zij houdt spreekuur voor mensen met
psychische klachten. Onze verpleegkundig specialist Marike Moed doet spreekuren die gelijkwaardig zijn
aan die van de huisartsen.
Wat doen de huisartsen zelf nog ?
De huisartsen doen zelf meer dan spreekuur alleen. Door verplaatsing van zorg vanuit het ziekenhuis naar
de huisartspraktijk en door de vergrijzing van de bevolking hebben wij meer met ingewikkelde, vaak
chronische en terminale zorg te maken. Wij vinden het erg belangrijk deze zorg goed te verlenen en
besteden hier dan ook veel tijd en energie aan. Ook het ontwikkelen en uitvoeren van projecten gericht op
preventie en het versterken van de samenwerking met andere eerstelijns zorgaanbieders behoort tot ons
takenpakket. Het aantal spreekuurplekken bij de huisartsen Dam en Feij zelf kan door toename van deze
bovengenoemde extra taken soms beperkt zijn en, indien mogelijk, overgenomen worden door andere
medewerkers.
Z.O.Z.
Ouderenzorgproject:
Mensen ouder dan 70 jaar worden bezocht door Anneke of Dineke. Dit zijn 2 ervaren assistentes met
affiniteit voor de toenemende groep ouderen binnen onze praktijk. Zij verrichten onder andere een
gezondheidscheck en bekijken samen met de patiënt op welk gebied de praktijk hen van dienst kan zijn.
Het bleek dat senioren die lid zijn van Icare ook door Icare benaderd werden in het kader van het
consultatiebureau voor senioren. Omdat het onderzoek via Icare minder vergaand is dan het onderzoek
dat via onze praktijk wordt uitgevoerd is na contact met Icare besloten dat de senioren in onze praktijk in
principe niet meer door Icare benaderd zullen worden.
Nierfunctieproject:
Onder de bevolking komt veel verborgen nierschade voor. Op basis van medicatiegebruik, bloeddruk,
voorgeschiedenis en leeftijd roepen wij actief risicogroepen op om de nierfunctie te laten controleren.
Daarnaast werken we actief samen met de apothekers in Meppel als het gaat om medicijnen die slecht zijn
bij een minder goede nierfunctie. De apotheker kan dan buiten ons om de laatst bekende nierfunctie bij
het laboratorium opvragen. Andere bloeduitslagen zijn voor de apotheker niet inzichtelijk !
Hart- en Vaatziektenproject:
Al enige tijd worden de mensen in de leeftijdsgroep tussen de 40 en 70 jaar actief door Liset en Erna
opgeroepen om het risico dat zij op een hart- of vaatziekte lopen in beeld te brengen en, indien nodig, te
behandelen.
Bloedprikken:
Op dit moment wordt onze assistente Iris door het laboratorium van het ziekenhuis opgeleid om
zelfstandig bloed af te kunnen nemen. Het is de bedoeling dat zij na deze opleiding behulpzaam wordt bij
het bloedprikken in het kader van de ouderenzorg, waarbij zij voorafgaand aan het bezoek van Dineke en
Anneke bij de mensen thuis bloed komt prikken. Het is onze wens om het bloedprikken te zijner tijd ook in
de praktijk te kunnen aanbieden.
Polyfarmacie:
Polyfarmacie betekent “veel medicijnen”. Er zijn veel mensen die veel medicijnen tegelijkertijd gebruiken.
Samen met de apotheker bespreken de artsen wekelijks een aantal mensen die veel medicijnen tegelijk
gebruiken om te bepalen of alle medicijnen nog wel nodig zijn, of ze elkaar niet tegenwerken en of er
misschien extra medicijnen gegeven moeten worden die bijwerkingen van noodzakelijke medicijnen
moeten voorkomen.
Thuiszorg:
Onze praktijk werkt zeer intensief samen met de thuiszorgorganisatie Beter Thuis Wonen (BTW). Naast een
goede samenwerking met andere thuiszorgorganisaties hebben wij gekozen om intensief samen te werken
met BTW. 2 maal per week vindt er overleg plaats over bestaande en aanstaande zorg. Zo vermijden we
wachttijd en blijft iedereen die thuiszorg ontvangt goed in beeld. Ook zorgt die samenwerking er voor dat
we alle benodigde verzorging, verpleging of specialistische zorg zeer snel en door een vast voor de praktijk
aanwezig team kunnen inzetten.
Website:
Bezoekt u ook eens onze website en kijk welke mogelijkheden er bijvoorbeeld zijn om consulten via email
te doen en herhalingsrecepten te bestellen. www.damenfeij.praktijkinfo.nl of tik Dam en Feij in op
Google.
Nieuwe inschrijvingen:
De praktijk is geopend voor nieuwe inschrijvingen
W.S. Dam & J.G.E.N. Feij
Download