Naam - (MS) Vereniging

advertisement
Terugkoppeling gegeven
voorlichting / presentatie
Naam:
Wim van Zuilekom…
Tel.nr.
0418-513787………………

Heeft 3 presentaties gegeven over: Wat is MS / Behandeling van MS*

Deze bijeenkomst vond plaats op: 05-11-2011 van 11.00 tot 16.00 uur.

Naam locatie: Hotel Vianen

Straat + huisnummer:

Postcode, plaats: Vianen
Dit betrof een voorlichtings- of themabijeenkomst voor: Mensen met MS/ mensen in de
thuiszorg / verpleegkundigen/ studenten / anders: apothekersassistenten
(meerderheid)en jonge apothekers
Aantal aanwezigen:
1 x12 1x11 1x8
 Hoe was de sfeer?
Er werd geboeid geluisterd, maar actieg meedoen was
het meest in de 1e groep, de tweede groep was erg passie en de derde groep zat
er tussen in. Lag niet aan mij volgens de begeleidende apotheker

Opvallende vragen die werden gesteld:
Ruimte voor aanvullende opmerkingen:
De presentatie was voorbereid in overleg met 1 van de organiserende apothekers.
Naast de MSVN waren er nog 9 andere patientenverengingen die een workshop
deden. De opkomst was de helft minder dan verwacht, een collegaapothekersorganisatie had onverwacht en zonder overleg ook een landelijke
activiteit georganiseerd. De jonge apothekers (<7 jaar ervaring) en de
apothekersassistentes vormden een groep van 125 mensen en ze konden kiezen
welke 3 workshops ze gingen doen. Hieronder de tekst die ik in het programma
boekje heb laten zetten in overleg met Anita)
Een handout van de powerpoint is bijgevoegd. Anders dan anders heb ik in
overleg met de apotheker een aantal vragen verwerkt. Bij de actieve groep is
alleen de vraag over de medicijnen gebruikt (ivm de tijd, max. 50 minuten), bij de
andere 2 groepen zijn meer vragen aan de orde geweest. Die vraag over de
medicijnen werd in een soort groepsdiscussie opgelost en als antwoord kwam de
volgende sheet waarbij er een onderverdeling van de medicijnen werd gegeven.
Het was een hele goede vraag in dit gezelschap, bedacht dor de apotheker.
Al met al was het wel een vermoeiende dag, maar wel te doen. De beleidende
apotheker zag wel dat de vermoeidheid toeslag, maar ze vond het niet storend
voor de groep. Achteraf gezien had de presentatie best met 2 personen gedaan
kunnen worden en was een voorbereidende bijeenkomst niet echt noodzakelijk
Ingevuld en ondertekend formulier zenden naar:
MSVN, Postbus 30470, 2500 GL Den Haag. T.a.v. Oeke Kuller
Terugkoppeling gegeven
voorlichting / presentatie
(had ook telefonisch gekund). Bij die voorbereidende bijeenkomst was ik trouwens
te laat omdat ik met mijn scootmobiel vast was komen te zitten in een buitentlift.
Hij was eigenlijk net te groot voor de lift en na 10 cm de lucht in stopte de lift en
konden de deurtjes niet meer open. Heeft 3 uur gekost om de scoot te bevrijden
(heb scoot laten staan en ondertussen naar bijeenkomst geweest) en was
uiteindelijk pas om half 1 thuis vanuit Utrecht.
De patiendag zelf kende ook een bijzonder en wel triest einde. De dag werd
collectief afgesloten en na de laatste spreker (een gezondheidspsycholoog over
het trouw innemen van medicijnen) werden er bloemen uitgedeeld. Voor de
organiserende apothekers had de voorzitter een fles wijn en toen hij daar een grap
overmaakte (medicijn max 2 doses daags) viel hij als een blok neer op het podium.
Iedereen dacht eerst dat het een grap was, maar achteraf gehoord dat hij een
bloeding in de hersenen had en zeker 3 weken op de intensive care zou liggen.
Datum:
Handtekening:
08-09-2011
………WvZ……………………………………..
*doorhalen wat niet van toepassing is
MULTIPLE SCLEROSE VERENIGING NEDERLAND (MSVN)
Je ziet buiten iemand zwalkend rondlopen. Hij mist de rand van het trottoir en gaat onderuit. Je
vraagt of het gaat. Hij is moeilijk verstaanbaar, maar je begrijpt dat hij de weg kwijt is. Is hij
dronken? Goede kans van wel.
Een veel kleinere kans is dat je getuige bent van een samenspel van symptomen van MS, een
complexe en chronische ziekte van het centraal zenuwstelsel. In Nederland hebben 16000
mensen de diagnose MS, 11000 zijn er lid van de MSVN, dé vereniging van, voor en door
mensen met Multiple Sclerose.
Kerntaken van de MSVN zijn: informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging.
Regionale werkgroepen organiseren activiteiten als informatiebijeenkomsten en
gespreksgroepen. De MS Telefoon is er voor een luisterend oor en het Voorlichtersteam bedient
een divers publiek. Samen met neurologen en andere zorgverleners wordt een multidisciplinaire
richtlijn voor de behandeling van MS ontwikkeld.
Wim van Zuilekom kreeg de diagnose MS in 1996 en is sinds 2006 lid van het Voorlichtersteam.
Hij geeft voorlichting aan MSVN-leden, het onderwijs en zorgprofessionals, Doel is inzicht te
geven in beloopsvormen, symptomen, behandelingen en bijzonderheden. Vooral de laatste jaren
is zijn eigen medicijngebruik langzaam toegenomen.
In de workshop komt aan de orde hoe medicijngebruik past in het leven met MS. Wat betekenen
medicijnen voor de kwaliteit van leven, zowel in positieve als negatieve zin? Wat is de rol van de
apotheker? In de workshop wordt een eventueel stereotype beeld vervangen door een meer
genuanceerde kijk op MS, hierbij is het begrip “onzekerheid” kenmerkend.
Ingevuld en ondertekend formulier zenden naar:
MSVN, Postbus 30470, 2500 GL Den Haag. T.a.v. Oeke Kuller
Download