VAN partner van Dag van de Zorg

advertisement
VAN partner van Dag van de Zorg
Samen zorgkrachtig
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + +
Op zondag 19 maart 2017 is er de zesde editie van Dag van de Zorg, de grootschalige
opendeurdag voor de zorg- en welzijnssector. Op meer dan 170 sites kan het brede publiek
op een laagdrempelige manier achter de schermen kijken van deze boeiende sector.
Dit jaar scharen wij ons achter dit evenement en het jaarthema ‘Samen zorgkrachtig’. Dit
thema past perfect binnen onze visie over de plaats van de huisapotheker in de
gezondheidssector. De huisapotheker maakt deel uit van het zorgteam rond chronisch zieke
patiënten. Samen met artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, heeft de
apotheker de taak patiënten te motiveren en te ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid
op te nemen voor hun gezondheid.
Daarom roepen wij u - als apotheker - op om deze magazines te verspreiden binnen uw
apotheek.
Op radio- en TVspots wordt er ook duidelijk gecommuniceerd dat deze magazines gratis te
verkrijgen zijn bij de plaatselijke apotheek. Leg het op een mooie plek en maak op die manier
ook deel uit van dit schitterend evenement.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Over het Vlaams Apothekers Netwerk :
VAN is het representatief netwerk van de Vlaamse apotheker dat fungeert als
aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker voor de Vlaamse overheid en alle
organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen.
VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse
gemeenschap en brengt hun standpunten samen.
VAN omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner binnen een
Vlaams gezondheidsbeleid en bevordert de ontwikkeling van Farmaceutische Zorg, preventieen gezondheidsprojecten.
Via de lokale beroepsverenigingen ondersteunt VAN de Vlaamse apotheker in zijn
dagdagelijkse praktijk en ontwikkelt en valoriseert het beroep van apotheker.
Graag meer weten?
Hilde Deneyer, algemeen directeur Vlaams ApothekersNetwerk (VAN)
0476 777 828 - [email protected]
Download