Uitnodiging Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie Ziekenhuiszorg

advertisement
Uitnodiging Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie
woensdag 7 juni 2017, van 14:00-18:00 uur. Auditorium Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht.
Het is ons een genoegen u uit te kunnen nodigen voor de Expertmeeting Ziekenhuisfarmacie
met als onderwerp
Ziekenhuiszorg verplaatst zich naar huis:
de apotheker van het ziekenhuis als spil
Patiënten die worden behandeld voor bijvoorbeeld kanker of hepatitis C, gebruiken veelal dure en
specialistische medicijnen. Innovatieve ontwikkelingen bieden tegenwoordig de mogelijkheid om de
behandeling met deze medicatie ook voort te zetten in de thuissituatie.
Met de specialistische kennis en zorg van de apotheker van het ziekenhuis kan de patiënt veilig en
comfortabel in zijn eigen omgeving behandeld worden. De patiënt kan de specialistische geneesmiddelen thuis toegediend krijgen door een verpleegkundige onder regie van het ziekenhuis. Ook kan
de patiënt getraind worden, hoe hij de medicatie zelf kan toedienen en gebruiken.
De NVZA vindt het belangrijk dat de farmaceutische zorg rondom deze specialistische geneesmiddelen
wordt begeleid door de specialistische apotheker: de apotheker van het ziekenhuis.
Programma
• Welkom door voorzitter (Peter Lerk, NVZA / Menno Rijk, QuintilesIMS)
• De visie vanuit de patiënt (Andries van de Graaf, voorzitter cliëntenraad ASz)
• Visiedocument van de NVZA (Miriam Koopmann, ziekenhuisapotheker ZGV, voorzitter NVZA
werkgroep specialistische geneesmiddelen thuis)
Pauze
• Visie NVZA en Menzis rondom specialistisch farmaceutische zorg thuis en zorgpaden (Maryse
Spapens, poliklinisch apotheker ASz en voorzitter CPF en Lonneke Timmers, adviserend
apotheker Menzis)
• Praktijkvoorbeelden: RS vaccinatie neonaten (Fiona Liem, poliklinisch apotheker in opleiding
ASz), Zorgpad Hepatitis C (Charlotte Pieters, poliklinisch apotheker EMC)
• Wrap-up: de apotheker van het ziekenhuis als spil voor specialistisch farmaceutische zorg thuis
(Maryse Spapens)
Wij zien ernaar uit u te mogen begroeten op deze Expertmeeting op 7 juni in Dordrecht. U kunt zich
via dit formulier aanmelden.
Met vriendelijke groet,
Menno Rijk
General manager
QuintilesIMS
Peter Lerk
Ziekenhuisapotheker en voorzitter
Commissie Geneesmiddelenmanagement NVZA
Maryse Spapens
Apotheker/directeur
poliklinische apotheken ASz
Download