Uitoefening van klinische biologie door apothekers

advertisement
Orde der artsen - Nationale Raad
Uitoefening van klinische biologie door apothekers en
licentiaten in de wetenschappen
Doc:
a025004
Tijdschrift:
25 p. 20
Datum:
01/01/1976
Origine:
NR
Thema's:
Biologie (Klinische-)
Erkende bevoegdheid van apothekers en licentiaten in de wetenschappen voor het
stellen van medische handelingen in klinische biologie:
1. duidelijk verschil in opleiding vereist van artsen enerzijds, en apothekers of
licentiaten in de biologie anderzijds;
2. via analyses en het interpreteren van resultaten komen zij tot
diagnosestelling;
3. zij zijn niet onderworpen aan de deontologie van de Orde van Geneesheren
noch aan die van de Orde van Apothekers.
De Nationale Raad is van oordeel dat:
1. wat de eerste vraag betreft, met name de discriminatie tussen de
studiejaren van een arts bioloog en van een apotheker bioloog, hij terzake
niet bevoegd is aangezien dit valt onder de verdediging van
beroepsbelangen;
2. dat bij diagnosestelling door deze personen, de bevoegde provinciale
geneeskundige commissie kan optreden;
3. dat, alhoewel de Raad niet bevoegd is inzake inschrijvingen bij de Orde van
Apothekers, hij het niettemin geraadzaam vindt met de Orde van
Apothekers contact op te nemen.
Download