automatische verdeling naar kostenplaatsen/kostendragers 1/2

advertisement
AUTOMATISCHE VERDELING NAAR
KOSTENPLAATSEN/KOSTENDRAGERS 1/2
Met deze optie kunt u het periodesaldo van grootboekrekeningen periodiek doorbelasten naar kostenplaatsen en/of kostendragers (of andere grootboekrekeningen).
U kunt bijvoorbeeld de kosten van Gas/Water/Licht gedurende de hele periode op dezelfde kostenrekening boeken en deze kosten aan het einde van de periode verdelen over
de verschillende afdelingen van het bedrijf (de kostenplaatsen). Per kostenrekening kunt u
in percentages aangeven hoe het saldo (of de aantallen) over de verschillende kostenplaatsen (ook kostendragers) moet worden verdeeld; bijvoorbeeld op basis van vierkante meters
per afdeling of juist het aantal personeelsleden. U hoeft de verdeling per kostensoort maar
eenmalig vast te leggen. Vervolgens kunt u alle kostenposten gedurende de periode op de
kostenrekening boeken, waarna u ze met deze optie periodiek doorbelast naar de kostenplaatsen (ook kostendragers). Alleen definitieve bedragen worden overgeboekt.
VOORBEELD
De elektriciteitsrekening van € 1.190,00 en de
waterrekening van € 357,00 over mei 2010, beide
inclusief BTW, zijn per bank betaald en als volgt
geboekt:
Grootboekrekening
1020
Bank
4120
Gas/Water/Licht
Debet
€ 1.547,00
€ 1.000,00
2110
Te verrekenen BTW
€ 190,00
4120
Gas/Water/Licht
€ 300,00
2110
Te verrekenen BTW
€ 57,00
Totaal
Credit
€ 1.547,00 € 1.547,00
Voor grootboekrekening 4120 hebt u de volgende kostensoortverdeling vastgelegd:
KING OPTIES AUTOMATISCHE VERDELING NAAR
KOSTENPLAATSEN/KOSTENDRAGERS 2/2
Als u deze verdeling
doorboekt, maakt het
programma de volgende
journaalpost:
Grootboekrekening
Debet
4120
Gas/Water/Licht
4120.1
Gas/Water/Licht.Verkoop
€ 520,00
4120.2 Gas/Water/Licht.Programmering
€ 520,00
4120.3
€ 260,00
Gas/Water/Licht.Administratie
Totaal
Credit
€ 1.300,00
€ 1.300,00 € 1.300,00
AUTOMATISCHE VERDELING NAAR KOSTENPLAATSEN/-DRAGERS
Prijs Neem contact op met King, tel. (010) 264 63 20
Leverbaar voor versie King Financieel, Factureren, Artikelen, Logistiek
Download