218-MED-7-2 N

advertisement
Annex to the accreditation certificate
Bijlage bij accreditatie-certificaat
Annexe au certificat d'accréditation
Beilage zur Akkreditatierungszertifikat
218-MED
Version/Versie/Version/Fassung
Issue date / Uitgiftedatum / Date
d'émission / Ausgabedatum:
Validity date / Geldigheidsdatum /
Date limite de validité /
Gültigkeitsdatum:
7/2
2014-06-25
2016-03-17
Nicole Meurée-Vanlaethem
Chair of the Accreditation Board
Voorzitster van het Accreditatiebureau
La Présidente du Bureau d'Accréditation
Vorsitzende des Akkreditierungsbüro
The accreditation is granted to/ De accreditatie werd uitgereikt aan/
L'accréditation est délivrée à/ Die akkreditierung wurde erteilt für:
UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN KULeuven
Zone Medische Diagnostiek
For activities performed by/ Voor activiteiten uitgevoerd door/
Pour des activités exécutées par/ Die tätigkeiten werden durchgeführt von:
Sites of activities/ Aciviteitencentra/ Sites d'activités/ Standorte mit aktivitäten:
Testcode
Matrix
Gemeten eigenschap
Beschrijving van de beproevingsmethode
MD1MT002
MD1MT035
MD1MT036
MD1MT048
CME
MD1MT037
bloed op EDTA
Constitutionele Genetica
Isolatie en/of kwantificatie van humaan DNA
DNA
kwantificatie van DNA
kwantificatie gebaseerd op UV absorptie
MD1MT248
vruchtwater
Isolatie en/of kwantificatie van humaan DNA
Extractie gebaseerd op QiaAmp mini (blood) kit
methode
MD1DG158
CME
Genomisch DNA Detectie van de c.238G>C, c.460G>A en c.716A>G varianten in het TPMTgen
Directe sequencing van 3 gekende polymorfisme
MD1DG165
CME
Genomisch DNA ApoE polymorfismen (E2, E3, E4)
Lightcycler 480, commerciële kit
MD1DG175
CME
Genomisch DNA Bepaling van A(TA)nTAA in de promotor regio van het UGT1A1-gen
PCR met fragmentlengtebepaling op ABI
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
BELAC 218-MED
Extractie gebaseerd op Chemagic methode of op
differentiële zoutprecipitatie, kwantificatie gebaseerd
op UV absorptie
V. 7/2 - 2/19
MD1DG444
MD1DG445
CME
MD1DG492
CME
MD1DG530
MD1DG531
CME
Genomisch DNA Methylatiestatus en deleties van de 15q11-13 regio bij Angelman syndroom en Methylation-Specific Multiplex ligation-dependent
Prader- Willi syndroom.
probe amplification (MS-MLPA) assay
Genomisch DNA Microdeleties op het Y-chromosoom
Multiplex PCR gebaseerd op Simoni et al. 1999
Genomisch DNA Bepaling van het aantal (CGG) repeats in het Fragiele X (FMR1) gen
PCR en TP-PCR met fragmentlengtebepaling op ABI
MD1DG602
CME
Genomisch DNA Detectie van de C282Y, H63D en S65C mutaties in heriditaire
hemochromatose (HFE)-gen
Lightcycler 480, gebaseerd op Phillips et al. 2000
MD1DG603
CME
Genomisch DNA Detectie van de 35delG mutatie in Connexine 26
Twee verschillende PCR-reacties: wild type en mutant
specifieke PCR
MD1DG620
CME
Genomisch DNA Mutaties in het CFTR-gen (onderzoek naar mucoviscidose of cystische fibrose Mutatie-analyse ahv Elucigene CF-EU2 kits
(CF), congenitale afwezigheid van vas deferens (CBAVD), e.a.)
(detectie van 50 mutaties en Tn polymorfisme).
MD1DG680
CME
Genomisch DNA Detectie van de 1691G>A (R506Q) mutatie in Factor V (Factor V Leiden)
Lightcycler 480, commerciële kit
MD1DG681
CME
Genomisch DNA Detectie van de 20210G>A mutatie in Factor II
Lightcycler 480, commerciële kit
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
BELAC 218-MED
V. 7/2 - 3/19
MD1DG682
CME
Genomisch DNA Detectie van de 677C>T mutatie in MTHFR
MD1DG725726
CME
Genomisch DNA Detectie van mutaties in de exonen 2, 3, 4, 7, 8, 12 en 13 van het PTPN11-gen Directe sequencing van exonen 2, 3, 4, 7, 8, 12 en 13
(Noonan en Leopard syndroom)
van het PTPN11-gen
MD1DG770
CME
Genomisch DNA Detectie van de 208C>T (P51S) mutatie in COCH bij congenitale doofheid
MD1DG780
CME
Genomisch DNA Duplicatie of deletie van PMP22 bij respectievelijk Charcot-Marie-Tooth type Multiplex ligation-dependent probe amplfication
1A (CMT-1A) en hereditaire drukneuropathie (HNPP)
(MLPA) assay
MD1DG625
CME
Genomisch DNA Detectie van de S-variant (p.E264V) en Z-variant (p.E342K) in het alfa1antitrypsine gen
Lightcycler, gebaseerd op Rodriguez et al. 2002
MD1DG761
CME
Genomisch DNA Detectie van de GAG-deletie in het DYT1-gen.
PCR met fragmentlengtebepaling op ABI
MD1DG737
CME
Genomisch DNA Detectie van mutaties in het SCN5A-gen
Directe sequencing van exonen 2 tem 28 van het
SCN5A-gen
MD1DG617
CME
Genomisch DNA Detectie van mutaties in het MYH-gen
Directe sequencing van exonen 1 tem 16 van het MYHgen
MD1DG713
CME
Genomisch DNA MEN2:
Detectie van mutaties in het RET proto-oncogen
Directe sequencing van exonen 1 tem 20
MD1-
Genomisch DNA MEN1:
Directe sequencing van exonen 2 tem 10 van het MEN1-
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
BELAC 218-MED
Lightcycler 480, gebaseerd op de procedure van J. Berg
PCR gevolgd door restrictie digestie met Dde I
gebaseerd op de Kok et al. 1999
V. 7/2 - 4/19
DG714
CME
Detectie van mutaties in het MEN1-gen
gen, Methylation-Specific Multiplex ligation-dependent
probe amplification (MS-MLPA) assay.
MD1DG938
CME
genomisch DNA
mutaties(s) of deletie / duplicatie in het VHL gen
sequencing en MLPA
MD1DG716
CME
genomisch DNA
mutaties(s) of deletie / duplicatie in het APC gen
sequencing en MLPA
MD1DG710
CME
genomisch DNA
DNA diagnostiek ter bepaling van het aantal CAG repeats in het Huntigtine
gen in het kader van de ziekte van Huntington
TP-PCR en PCR met fragmentlengtebepaling op ABI
MD1DG523
CME
genomisch DNA
mutatie (s) of deletie / duplicatie of inversie in het FVIII gen
sequencing, PCR en MLPA
MD1DG790
genomisch DNA
bepaling van het aantal CAG repeats in SCA1, SCA2, SCA3, SCA6 en SCA7 PCR en TP-PCR met fragmentlengtebepaling op ABI
gen
MD1DG166
genomisch DNA
mutaties(s) of deletie / duplicatie in het LDLR gen en hot spot mutaties in het
APOB gen
MD1DG730
Genomisch DNA DNA-diagnostiek ter bepaling van het aantal CTG repeats in het DMPK gen
bij o.a. Myotone Dystrofie type 1 (DM1, ziekte van Steinert)
PCR en TP-PCR met fragmentlengtebepaling op ABI
MD1DG740
Genomisch DNA DNA-diagnostiek ter bepaling van Amyotrofe laterale sclerose (ALS)
PCR en TP-PCR met fragmentlengtebepaling op ABI
(voor C9ORF72) en sequencing (voor de andere genen)
MD1DG901
FFPE
tumorweefsel
Bepaling van microsatelliet instabiliteit (MSI) in colorectale tumoren
Multiplex-PCR met fragment-analyse op ABI
MD1DG902
FFPE
tumorweefsel
Bepaling van hypermethylatie van de MLH1 promoter in colorectale tumoren
MS-MLPA
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
BELAC 218-MED
sequencing en MLPA
V. 7/2 - 5/19
MD1DG605
CME
MD1DG717
MD1DG775
CME
MD1DG715
CME
EXFMT253
CME
ExFMT252
CME
EXFMT255
CME
WKMT256
MD1MT256
CME
genomisch DNA DNA-diagnostiek ter bepaling van het aantal GAA repeats in het FXN gen bij
o.a. Friedreich ataxia
PCR, TP-PCR met fragmentlengtebepaling op ABI
genomisch DNA HNPCC Sanger sequencing en MLPA
PCR/Sanger Sequencing/MLPA
genomisch DNA BRCA Sanger sequencing en MLPA en NGS
PCR/Sanger Sequencing/MLPA en massieve parallele
sequencing van genpanels na aanrijking van de
doelsequencies
DNA isolatie uit bloedstalen; startvolume: 0,5 tot 1,5
ml bloed. Door middel van de Chemagic blood kits om
het MSM I (Chemagen) toestel.
DNA isolatie uit rechtstreekse Chorionvlokken en
amniocyten (vruchtwater).
bloed
vruchtwater
DNA extractie uit 0,5 - 1,5ml bloed met de Chemagic blood kit (B-1K)
DNA extractie van prenatale stalen mbv Qiacube
DNA
Concentratiebepaling van DNA stalen mbv Dropsense 96
bloed
STLC (Short Term Lymphocyte Culture)
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
BELAC 218-MED
UV-VIS meting van DNA stalen. Hieruit wordt de
DNA concentratie bepaald en een score gegeven voor
de zuiverheid van het DNA (A260/A280 ratio).
Lymphoprep/lymphocyten cultuur onder
phytohemagglutinine stimulatie
V. 7/2 - 6/19
Testcode
MD2-MT042
CME
MD2-MT043
MD2-MT002
MD2-MT044
MD2-MT037
Matrix
Gemeten eigenschap
Moleculaire Hematologie en Oncologie : testen in samenwerking met CME en PO
Bloed en beenmerg
Telling van de witte bloedcellen: dit is een stap die voor alle testen van
toepassing kan zijn, met uitzondering van 588556-588560
Bloed en beenmerg,
Isolatie en kwantificatie van DNA
pellet witte bloedcellen,
weefsels
Beschrijving van de beproevingsmethode
Countermethode
Lysis van rode bloedcellen
DNA-isolatie m.b.v differentiële zoutprecipitatie,
DNA-isolatie m.b.v. automatische extractie (Maxwell 16)
gebaseerd op beads
MD2-MT014
MD2-MT046
CME
CEMOL-MT045 DNA
Concentratiebepaling van DNA zonder interferentie van RNA of
proteïnen
Opzuivering van een DNA-staal m.b.v. fenol/chloroform,
Opzuivering van een DNA-staal m.b.v. Wizard DNA Clean Up
System
Controle PCR voor DNA
Amplificatie van DNA
wijziging van methode: aanpassing van primers en amplificatie
conditie.
CME, PO
MD2-MT047
MD2-MT054
MD2-MT051
Bloed en beenmerg,
weefsels, cellijnen
Isolatie en kwantificatie van RNA, aanmaak van cDNA
Eerste streng cDNA synthese vertrekkend van een mRNA
molecule m.b.v. reverse transcriptase
(SuperScript VILO cDNA Synthesis Kit)
CME
MD2-MT052
RNA-isolatie m.b.v. Qiagen kit of NucleoSpin RNA L kit
Concentratiebepaling van RNA a.h.v. UV-absorptie
cDNA
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
Amplificatie van cDNA
Controle PCR voor cDNA a.h.v. amplificatie van
porphobilinogeen deaminase gen (PBGD)
BELAC 218-MED
V. 7/2 - 7/18
MD2-MT007
MD2-MT053
LABB-MT074
CME
PCR-product
Visualisatie van de amplificatie van DNA of cDNA
Amplificatie van DNA of cDNA a.h.v. fragmentanalyse op
Qiaxcel Amplificatie van DNA of cDNA a.h.v. 1% agarose
Wijziging van methode: overgang naar fragmentanalyse op
QIAxcel
MD2-DG001*
cDNA
opsporen van translocatie (9;22)(q34;q11) BCR-ABL1
Kwalitatieve amplificatie van RNA ahv (nested) RT-PCR
cDNA + DNA
opsporen van verworven chromosoom of genafwijking FLT3-ITD
Kwalitatieve amplificatie van RNA ahv RT-PCR / PCR
DNA
opsporen van verworven chromosoom of genafwijking FLT3 puntmutatie
Kwalitatieve amplificatie, sequentiebepaling op ABI 3730xl
DNA
opsporen van een immunglobulinegen- of een T-celreceptorgenherschikking ; Kwalitatieve amplificatie, analyse via fragment analyse
opsporen van verworven chromosoom of genafwijking ; IgH, KDEL
DNA
opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen BCL2-IgH
Kwalitatieve amplificatie
DNA
opsporen van een immunglobulinegen- of een T-celreceptorgenherschikking
TCRG en TCRB
Kwalitatieve amplificatie
cDNA
opsporen van verworven chromosoom of genafwijking ; SIL-TAL1
Kwalitatieve en kwantitatieve amplificatie, LC via RQ-RT-PCR
amplificatie
CME, PO
MD2-DG014*
cDNA
opsporen van verworven chromosoom of genafwijking, opsporing van een
verworven genherschikking; translocatie (9;22)(q34;q11) BCR-ABL1
wijziging van methode: naar LightCycler methode
Kwalitatieve en kwantitatieve amplificatie, TaqMan via RQ-RTPCR
CME
MD2-DG015*
cDNA
opsporen van verworven chromosoom of genafwijking ; translocatie
(1;19)(q23;p13) TCF3-PBX1
Kwalitatieve en kwantitatieve amplificatie, TaqMan via RQ-RTPCR
CME
MD2-DG016*
cDNA
opsporen van verworven chromosoom of genafwijking ; translocatie
(12;21)(p13;q22) ETV6-RUNX1
Kwalitatieve en kwantitatieve amplificatie, TaqMan via RQ-RTPCR
CME
MD2-DG017*
cDNA
opsporen van verworven chromosoom of genafwijking 588431-588442,
588571-588582; inv(16)(p13;q22) CBFB-MYH11
Kwalitatieve en kwantitatieve amplificatie, TaqMan via RQ-RTPCR
CME
MD2-DG007*
CME
MD2-DG008*
CME
CEMOLDG009*
CME, PO
CEMOL- DG011*
CME, PO
CEMOL- DG012*
CME, PO
CEMOL- DG013*
CME
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
BELAC 218-MED
V. 7/2 - 8/18
MD2-DG018*
cDNA
opsporen van verworven chromosoom of genafwijking 588431-588442,
588571-588582; translocatie (8;21)(q22;q22) AML1-ETO
Kwalitatieve en kwantitatieve amplificatie, TaqMan via RQ-RTPCR
CME
MD2-DG019*
cDNA
opsporen van verworven chromosoom of genafwijking 588431-588442,
588571-588582; translocatie (15,17)(q22;q21) PML-RARA
Kwalitatieve en kwantitatieve amplificatie, TaqMan via RQ-RTPCR
CME
MD2-DG020*
DNA
bepaling van genetische polymorphismen, Fragmentanalyse van
microsatellieten
CME
MD2-DG022*
cDNA
opsporen van verworven chromosoom of genafwijking ; NPM1
Chimerisme (de verhouding tussen donor- en receptorcellen na
allogene hematopoietische stamceltransplantatie) (fragment
analyse)
Kwalitatieve en kwantitatieve amplificatie van RNA ahv RT-PCR
(fragment analyse)
cDNA + DNA
DNA
opsporen van verworven chromosoom of genafwijking ; CEBPA
JAK2 V617F
cDNA
opsporen van verworven chromosoom of genafwijking ; MLL-ITD
cDNA
opsporen van interstitiële deletie van 800kb, resulterend in FIP1L1-PDGFRA Kwalitatieve amplificatie van RNA ahv RT-PCR
fusie
CME
MD2-DG023*
MD2-DG024
CME
MD2-DG026*
CME
MD2-DG027*
CME
CEMOLDG028*
CME, PO
DNA
DNA
MD2-DG029 CME
MD2-DG030*
DNA
CME
CEMOL-DG033 DNA
CME
CEMOL-DG034 Genomisch DNA,
paraffinecoupe
MD2-DG035
DNA
CME
MD2-DG036
DNA
CME
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen ; BCL1-IgH
Opsporen van mutaties in IGHV
opsporen van een verworven chromosoom of genafwijking ; N-MYC
amplificatie
BRAF mutatie analyse
Kwalitatieve amplificatie, sequentiebepaling van RNA ahv RTKwalitatieve en kwantitatieve amplificatie van DNA ahv PCR +
RQ-PCR
Kwalitatieve amplificatie van RNA ahv RT-PCR
Kwalitatieve amplificatie
Kwalitatieve amplificatie, sequentiebepaling op ABI3730xl
Kwantitatieve amplificatie ahv LC via RQ-PCR
EGFR mutatieanalyse
In huis ontwikkelde wildtypeblokkerende PCR gevolgd door
Sanger sequencing
Commerciële therascreen EGFR RGQ PCR kit op lightcycler 480
Opsporen van mutaties in JAK2 exon 12
Directe Sanger sequenering.
Opsporen van mutaties in MPL exon 10
Directe Sanger sequenering.
BELAC 218-MED
V. 7/2 - 9/18
MD2-DG037
cDNA
CME
CEMOL-DG038 Genomisch DNA
Paraffine coupe
CME, PO
MD2-DG041
cDNA
CEMOL-DG042 DNA
CME
MD2-DG666
DNA
CME
MD2-DG777
CME
MD2-DG040
CME
CEMOL-DG042
CME
MD2-DG014
CME
CEMOL-DG038
DNA
Kwantitatieve bepaling cycline D1 expressie
Kwantitatieve amplificatie ahv LC via RQ-RT-PCR
Opsporen van een verworven chromsoom afwijking van het KRAS-gen
KRAS codon 12, 13 en 61 in huis ontwikkelde wild-type
blokkerende PCR gevolgd door Sanger sequencing
Kwantitatieve bepaling EVI overexpressie
NRAS mutatie-analyse
Kwantitatieve amplificatie ahv TaqMan via RQ-RT-PCR
Directe Sanger sequenering.
Detectie van mutaties in de exonen 9, 11, 13, 14 en 17 van het KIT-gen en in Directe Sanger sequenering van de exonen 9, 11, 13, 14 en 17 van
de exonen 12, 14 en 18 van het PDGFRA-gen
het KIT-gen en in de exonen 12, 14 en 18 van het PDGFRA-gen.
cDNA
Detectie van de p.D816V KIT mutatie in het kader van mastocytose en CBF+ Kwantitatieve amplificatie ahv TaqMan via RQ-RT-PCR type
AML
"ARMS"
DEK-NUP214 translocatie: DEK-NUP214 RT-PCR
nested of enkele RT-PCR
DNA
NRAS mutatie-analyse
cDNA
BCR-ABL e19a2
In huis ontwikkelde wildtypeblokkerende PCR gevolgd door
Sanger sequencing
In huis ontwikkelde RQ-PCR
Genomisch DNA
Paraffine coupe
Opsporen van een verworven chromsoom afwijking van het KRAS-gen
KRAS codon 117 en 146: Sanger Sequencing
CME, PO
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
BELAC 218-MED
V. 7/2 - 10/18
Testcode
Matrix
Gemeten eigenschap
Beschrijving van de beproevingsmethode
Hematologie en Oncologie
LABA-MT024 bloed en beenmerg
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
opsporen van translocatie
BCR-ABL p210
BELAC 218-MED
PCR voor follow-up van BCR-ABL e13a2 en e14a2 fusiegen met
behulp van GeneXpert (Kwantitatieve bepaling)
V. 7/2 - 11/19
Testcode
PO-MT023
PO
PO-MT045
PO
PO-MT051
PO
Matrix
Gemeten eigenschap
Beschrijving van de beproevingsmethode
Constitutionele Genetica
Moleculaire pathologie in situ
Paraffine coupes
opsporen van HER-2 neu geamplificatie
FISh gebruikmakend van PathVysion HER2 DNA probe kit
Paraffine coupes
opsporen van HER-2 neu geamplificatie
CISH gebruimakend van HER2 CISH pharmDX Kit
Paraffine coupes
opsporen van ALK genherschikking
FISH gebruikmakend van Vysis ALK break apart probe kit
opsporen van Epstein Barr Virus infectie
ISH gebruikmakend van EBV probe op BenchMark ULTRA
(Roche-Ventana)
immunohistochemische kleuring met het D5F3 antilichaam op de
BenchMark ULTRA (Roche-Ventana)
PO-MT057-PR Paraffine coupes
PO-MT066-PR
Paraffine coupes
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
opsporen van ALK genherschikking
BELAC 218-MED
V. 7/2 - 12/19
Testcode
Matrix
Gemeten eigenschap
Moleculaire Microbiologie en immunologie
Algemeen
LABA-MT004 Bloed (EDTA), lumbaal vocht
Epstein-Barr virus DNA
LAG
Beschrijving van de beproevingsmethode
Kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; ABI7900 Fast)
Methodewijziging in uitvoering (gepland eind november 2013): Bloed (EDTA) extractie op QIAsymphonySP (QIAGEN) i.p.v.
m2000sp (Abbott) en PCR set-up op QIAsymphony AS (QIAGEN)
i.p.v. Multiprobe II (Perkin Elmer). Voor alle matrices: uitvoering
realtime PCR op Quantstudio Dx i.p.v. ABI7900Fast
LABA-MT013 vervloeide en gedecontamineerde
Mycobacterium species en Mycobacterium Kwalitatieve real-time PCR (in-huis methode; AB7500)
LAG
respiratoire stalen, gegroeide cultuur tuberculosis DNA
LABA-MT004 celcultuurmedium
LAG
Mycoplasma species DNA
Kwalitatieve real-time PCR (in-huis methode; ABI7900Fast)
LABA-MT004 Plasma (EDTA), lumbaal vocht,
LAG
urine
Polyomavirus (JC/BK) DNA
Kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; ABI7900 Fast)
LABA-MT014 Wisser Urine
LAG
Chlamydia trachomatis DNA
Abbott Realtime CT/NG (m2000sp/rt)
LABA-MT014 Wisser Urine
LAG
Neisseria gonorrhoeae DNA
Abbott Realtime CT/NG (m2000sp/rt)
LABA-MT001 Plasma (EDTA)
LAG
HIV-1 RNA (HIV-1 viral load)
Kwantitatieve real-time PCR (Abbott Realtime HIV-1; m2000rt)
LABA-MT013 Serum/plasma
LAG
Kwantitatieve bepaling van Hepatitis B
virus DNA
Kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; AB7500)
LABA-MT013 Serum/plasma
LAG
Kwantitatieve en kwalitatieve bepaling van Kwantitatieve en kwalitatieve real-time PCR (in-huis methode;
Hepatitis C virus RNA
AB7500)
LABA-MT006 Serum /plasma
LAG
Genotypering van Hepatitis C virus RNA
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
BELAC 218-MED
Innogenetics - in line probe assay (Auto-LiPA)
V. 7/2 - 13/19
LABA-MT012 Cytologisch medium (PreservCyt/
LAG
SurePath)
Hoog Risico HPV
Abbott Realtime HPV HR (m2000sp/rt)
LABA-MT004 Bloed (EDTA), amniosvocht,
LAG
lumbaal vocht,
diepe respiratoire stalen
Bloedspot-Guthrie
LABA-MT004 diepe respiratoire stalen
LAG
Cytomegalovirus DNA
Kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; ABI7900 Fast)
Legionella pneumophila DNA
Semi-kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; ABI7900Fast)
LABA-MT004 Lumbaal vocht, diepe respiratoire
LAG
stalen
Herpes simplex virus 1/2 DNA
Semi-kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; ABI7900Fast)
LABA-MT004 Bloed (EDTA)
LAG
Amnionvocht
Lumbaal vocht
diepe respiratoire stalen
LABA-MT004 Lumbaal vocht
LAG
diepe respiratoire stalen wisser
Toxoplasma gondii DNA
Semi-kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; ABI7900Fast)
Varicella zoster virus DNA
Semi-kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; ABI7900Fast)
LABA-MT004 Respiratoire stalen
LAG
Influenzavirus A/B
Semi-kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; ABI7900Fast)
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
BELAC 218-MED
V. 7/2 - 14/19
Testcode
Matrix
Referentielab Respiratoire
pathogen
LABA-MT004 diepe respiratoire stalen wisser
Ref Resp - LAG
LAG
Gemeten eigenschap
Beschrijving van de beproevingsmethode
Chlamydophila pneumoniae DNA
Semi-kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; ABI7900Fast)
LABA-MT004 diepe respiratoire stalen wisser
Ref Resp - LAG
Mycoplasma pneumoniae DNA
Semi-kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; ABI7900Fast)
LABA-MT004 Respiratoire stalen
Ref Resp - LAG
Respiratoir syncytieel virus
Semi-kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; ABI7900Fast)
LABA-MT004 Respiratoire stalen
Ref Resp - LAG
Humaan metapneumovirus
Semi-kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; ABI7900Fast)
LABA-MT004 Respiratoire stalen
Ref Resp - LAG
Parainfluenzavirus 1/2/3/4
Semi-kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; ABI7900Fast)
LABA-MT031 oogwisser, wisser bovenste
en LABAluchtwegen, aspiraat en BAL
MT0035 Ref
Resp - LAG
Referentielab Mycosis
LABA-MT004 diepe respiratoire stalen
Ref Myco LAG
Adenovirus
Staalfiltratie gevolgd door snelle kweek (48 u) op FBT (FlatBottom Tube) Hela-cellijn en detectie via fluorescentie
Pneumocystis jiroveci DNA
Semi-kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; ABI7900Fast)
Aspergillis DNA
DNA-extractie via ‘QIAGEN Plant DNA kit’ gevolgd door Semikwantitatieve real-time PCR op ABI7900Fast
LABA-MT003 biopt
en LABAMT004
Ref Myco LAG
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
BELAC 218-MED
V. 7/2 - 15/19
LABA-MT007 Culturen
en LABABiopten
MT019
Ref Myco
Referentielab Enterovirussen
LABA-MT010 Lumbaal vocht
Ref Ente -LAG
Identificatie fungi adhv ITS-PCR en
sequentie-analyse
DNA-extractie via ‘QIAGEN Plant DNA kit’ gevolgd door ITSPCR op GeneAmp 9700 PCR system, detectie via polyacrylamide
gelelektroforese, opzuivering van PCR-product(en),
cyclesequencing en sequentie-analyse.
Enterovirus RNA
556791-556802
Semi-kwantitatieve real-time PCR (in-huis methode; SmartCycler)
LABA-MT031 oogwisser, wisser bovenste
Enterovirus
en LABAluchtwegen, aspiraat, BAL en faeces
MT0033
Ref Ente -LAG
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
Staalfiltratie gevolgd door ‘klassieke kweek’ op cultuurbuisjes op 3
cellijnen (PLC/PRF-5, RD en Hela) met aflezing van CPE
(cytopathogeen effect).
BELAC 218-MED
V. 7/2 - 16/19
Testcode
Matrix
Verworven cytogenetica
VC-DG001-PR Beenmerg en perifeer bloed
Gemeten eigenschap
Onderzoek naar recurrente afwijkingen in Maken van cytospinpreparaten
het kader van Multiple Myeloom d.m.v.
FISH m.i.v. immunokleuring
fluorescente in-situ hybridisatie (FISH)
Collecteren en analyseren van microscopische beelden
VC-DG002-PR Perifeer bloed en beenmerg
Onderzoek naar verworven
chromosoomafwijkingen
d.m.v. conventionele karyotypering
VC-DG003-PR Perifeer bloed en beenmerg
Onderzoek naar verworven
chromosoomafwijkingen
d.m.v. fluorescente in situ hybridisatie
Onderzoek naar verworven
chromosoomafwijkingen
d.m.v. conventionele karyotypering
VC-DG004-PR Lymfeklierweefsel
VC-DG005-PR Lymfeklierweefsel
VC-DG006-PR Vast tumorweefsel
Beschrijving van de beproevingsmethode
Onderzoek naar verworven
chromosoomafwijkingen
d.m.v. fluorescente in situ hybridisatie
Onderzoek naar verworven
chromosoomafwijkingen
d.m.v. conventionele karyotypering
Onderzoek naar verworven
chromosoomafwijkingen
d.m.v. fluorescente in situ hybridisatie
Constitutionele cytogenetica Genetica
CC-DG001-PR Perifeer bloed
Postnataal onderzoek naar constitutionele
chromosoomafwijkingen
d.m.v. conventionele karyotypering
Chromosomenbereiding uit perifeer bloed en beenmerg
Maken van chromosoompreparaten
Kleuren van chromosomen d.m.v. T-bandering
Collecteren en analyseren van microscopische beelden
Maken van microscopische preparaten
FISH procedure
Collecteren en analyseren van microscopische beelden
Chromosomenbereiding lymfeklierweefsel
Maken van chromosoompreparaten
Kleuren van chromosomen d.m.v. G-bandering
Collecteren en analyseren van microscopische beelden
Maken van microscopische preparaten
FISH procedure
Collecteren en analyseren van microscopische beelden
Chromosomenbereiding vast tumorweefsel
Maken van chromosoompreparaten
Kleuren van chromosomen d.m.v. G-bandering
Collecteren en analyseren van microscopische beelden
VC-DG007-PR Vast tumorweefsel
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
BELAC 218-MED
FISH procedure
Collecteren en analyseren van microscopische beelden
Chromosomenbereiding perifeer bloed
Maken van chromosoompreparaten
Kleuren van chromosomen d.m.v. G-bandering
Collecteren en analyseren van microscopische beelden
V. 7/2 - 17/19
CC-DG002-PR Genomisch DNA uit perifeer bloed
Postnataal onderzoek naar constitutionele Verwerken van stalen voor oligo-array analyse
chromosoomafwijkingen
Collecteren en analyseren van oligo-array data
d.m.v. moleculaire karyotypering
CC-DG003-PR Stalen van foetale oorsprong
Prenataal onderzoek naar constitutionele
chromosoomafwijkingen
d.m.v. moleculaire karyotypering
CC-DG004-PR Materneel bloed
Prenatale screening voor foetaal trisomie
21 en 18 dmv niet-invasief prenataal
genetisch onderzoek
Bijlage/Annexe/Annex/Beilage
BELAC 218-MED
DNA extractie uit stalen van foetale oorsprong
Maternele contaminatie test
Verwerken van stalen voor oligo-array analyse
Collecteren en analyseren van oligo-array data
Extractie van celvrij DNAuit materneel bloedplasma
Maken van 'whole genome libraries' uit celvrij DNA
Massieve parallele sequencing en data-analyse
V. 7/2 - 18/19
Download