Prisma-advies Recherche • Integriteit • Screening Nieuwsbrief

advertisement
Prisma-advies
Recherche • Integriteit • Screening
Nieuwsbrief
In het nieuws:
Steunpunt
Acquisitiefraude
januari 2011
Column: Wat speelt binnen het bedrijf?
Screenen
(SAF) is het landelijk meldpunt
Screenen eist steeds vaker een opvallende rol op.
voor advertentie- en acquisitiefraude.
Denk hierbij aan de recente incidenten die in de
Niet al te lang geleden was er veel media aandacht,
omdat veel ondernemers werden misleid via nota’s,
die een grote gelijkenis vertoonden met de nota’s die
worden verstuurd door de Kamer van Koophandel.
fractie van de PVV ontstonden, toen bleek dat deze
parlementariërs niet waren gescreend.
Het screenen is een steeds belangrijker wordend
U kunt de hulp van Prisma-advies inroepen en uw
onderwerp voor bedrijven of organisaties. Dit geldt
administratie op de aanwezigheid van ‘spook nota’s’
zowel bij de selectieprocedure voor een sollicitant,
laten doorlichten. Een volledige bestand met recente
de verkoop aan een consument of het aangaan van
voorbeelden is de basis van dit onderzoek.
een zakelijke (samenwerkings) overeenkomst.
Door ons wordt bij het SAF de melding en aangifte
voor u verzorgd.
Het in de wind slaan van een screening, kan een
bedrijf of organisatie veel geld kosten. Dit is allemaal
te voorkomen, door een screening uit te laten
DNA douche
voeren. Een kleine investering dat achteraf geld
De overvaller kan met succes worden bestreden en
oplevert! Wat komt bij een screening boven tafel:
de politie ondersteunen. Daarom dit preventie artikel
-
Controleren van de identiteit
over de DNA douche.
-
Controleren van diploma’s en getuigschriften
-
Werkervaring
-
Referentieonderzoek
-
Financieel onderzoek
-
Verificatie Kamer van Koophandel + Kadaster
De ‘DNA douche’ is een nieuw fenomeen in de strijd
tegen overvallers en inbrekers.
In de winkel, of bij kluizen, wordt bij de uitgang(en)
een spray-unit gemonteerd met een activatie-
-
Krediet- of verhaalsrapportages
mechanisme. Zodra de overvaller/inbreker binnen
-
Verificatie (financiële)bedrijfsinformatie
het bereik van de bewegingsmelder komt, wordt de
-
WSNP/faillissementsregister
spray-unit actief en spuit een kleurloze vloeistof
-
Gerechtelijke aankondiging deurwaarder
over deze overvaller/inbreker en de gestolen
goederen. Die worden hierdoor met een DNA-code
gemarkeerd. Aan de buitenzijde van de met de DNA
douche beveiligde objecten wordt een waarschuwing
aangebracht. Hier gaat een preventieve werking van
uit. De aanwezigheid van de DNA-code wordt
aangetoond met Ultra violet licht. Het doel is de
Voorkom dat een procedure of deurwaarder uw
laatste redmiddel is.
Prisma-advies is in het screenen gespecialiseerd en
kan dit voor uw bedrijf of organisatie uitvoeren.
Voor aanvraagformulier, zie: www.prisma-advies.com
“Had de PVV, Prisma-advies nu maar gebeld....”
Paul Walgering
pakkans en de bewijslast te vergroten. Deze DNA
sporen blijven langdurig op de persoon en de
goederen zichtbaar, wat de opsporing ten goede
Prisma-advies staat ook in 2011
weer klaar om u te ondersteunen.
komt.
Voor de particulier bestaat een DNA-home kit,
waarmee persoonlijke eigendommen worden
beveiligd. (bron: www.selecta-dna.nl)
Aanmelden nieuwsbrief
Wilt u in het vervolg de nieuwsbrief toegestuurd
krijgen, meldt u dan aan via: [email protected]
Download