ZORGPAD ANGST Score 0-9: milde angst Score 10

advertisement
ZORGPAD ANGST
Patiënt screenen op angst bij één of meer van volgende signalen:
Toename van het ziekteverzuim
Frequent bezoek van huisarts of specialist voor wisselende en onderling niet
samenhangende lichamelijke klachten
Aanhoudende aspecifieke ‘stress'-klachten zoals gespannenheid, prikkelbaarheid,
labiliteit, concentratieproblemen, lusteloosheid of slaapproblemen
'Hyperventilatie'-klachten
Aanhoudende functionele lichamelijke klachten waarbij de patiënt niet of slechts
kortdurend gerustgesteld kan worden

Verzoek om slaapmiddelen of kalmerende middelen
Depressie
Een traumatische gebeurtenis in de voorgeschiedenis
Opvallende veranderingen in het functioneren door verminderde
professionaliteit of doorvermijdingsgedrag
Alcohol- of drugsproblemen
Afname van GAD7 (Generalised Anxiety Disorder Questionnaire)
Score 0-9: milde angst
Score 10-14: matige angst
Score 15-21:Ernstige angst
Opvolging door huisarts:
Basisinterventies: actief
volgen, psycho-educatie
Opvolging door huisarts:
Basisinterventies: actief volgen, psycho-educatie
Idem milde angst
+
Verwijzen naar:
Begeleide zelfhulp (mijn kwartier), Bibliotherapie
Screenen na minimum zes weken met GAD7
Geen evolutie of verbetering, of sprake van verslechtering
Doorverwijzing:
Kortdurende behandeling (eerstelijnspsycholoog)
Screenen na minimum twaalf weken met GAD7
Geen evolutie of verbetering, of sprake van verslechtering
In vraag stellen van diagnose, is er sprake van comborbide depressiviteit ? (cfr
zorgpad depressie)
Doorverwijzing:
- Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg
- Ambulante psychologische
begeleiding (www.vvgt.be)
- Mobiele teams
- Residentiële opname
Watchfull waiting
Farmacotherapie
Terugvalpreventie
Screenen na minimum achttien weken met GAD7
Geen evolutie of verbetering, of sprake van verslechtering:
Sprake van ernstige angstklachten
Eerstelijnszorgpad angst Midden – West Vlaanderen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards