DNA en eiwitsynthese INTRODUCTIE De structuur van het DNA

advertisement
DNA en eiwitsynthese
INTRODUCTIE
De structuur van het DNA werd in 1953 opgehelderd Watson en Crick.
Thema
Op 14 april 2003 werd bekendgemaakt dat 99% van het menselijk genoom bekend was. In de
jaren daarvoor was de structuur van het menselijk DNA, tot op het niveau van de individuele
basenparen (ca. 3 miljard!), in kaart gebracht als onderdeel van het Human Genome Project.
Een van de verrassende uitkomsten van het menselijk genoomproject was dat ons genoom veel
minder genen bevat dan lang werd aangenomen: ca 20.000-25.000 terwijl voor die tijd
schattingen van meer dan het dubbele aantal circuleerden.
Behalve het menselijk genoom is ook het genoom van enkele andere organismen (o.a. muis,
fruitvlieg, zandraket, gistcellen, nematoden) inmiddels volledig ontrafeld.
Probleemstelling
De erfelijke informatie (het genoom) bevindt zich in het DNA in de celkernen. DNA bestaat uit
zeer lange moleculen die samen met eiwitmoleculen chromosomen vormen. Een mens heeft in
iedere celkern 46 chromosomen, waarvan de ene helft van de moeder en de andere helft van
de vader afkomstig is.
Een chromosoom bevat een groot aantal genen. Een gen bevat de gecodeerde informatie voor
één of meerdere eiwitten. Eiwitten spelen als enzymen een belangrijke rol bij tal van biologische
processen. Enzymen die stofwisseling en groei regelen, bepalen zo ook allerlei uiterlijke
kenmerken als de kleur van je haar, je ogen, lichaamsbouw etc. Welke enzymen in een cel
worden gemaakt, wordt bepaald door het DNA in de celkern.
ORIËNTATIE
Hoofdvraag-deelvragen
Hoofdvraag:
Hoe wordt de erfelijke informatie op het DNA vertaald in eiwitten?
Deelvragen:
- Wat houdt transcriptie in?
- Wat houdt translatie in?
- Wat is de functie van mRNA, rRNA en tRNA?
Voorkennis
Voordat je met deze opdracht aan de slag gaat, moet je iets afweten van de bouw van DNA.
Informatie hierover vind je in de kennisbank biologie.
Hoofdstuk 13 DNA
-
13.2.1 Algemene bouw van nucleotiden
-
13.2.2 Nucleïnezuren: polymeren van nucleotiden
Kijk ook eens op Bioplek:
http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/dna.html
Eindtermen
Biologie
VWO
Domein D: Metabolisme
Subdomein D5: Eiwitsynthese en biotechnologie
De kandidaat kan uitleggen hoe onder andere DNA en RNA betrokken zijn bij de
eiwitsynthese en heeft inzicht in de werking van enzymen en factoren die enzymwerking
beïnvloeden.
Kernbegrippen
Erfelijkheid – DNA – RNA – eiwitsynthese – chromosomen – nucleïnezuren – eiwitten –
transcriptie – translatie – aminozuren
Eindproduct
Je maakt een poster waarin je de hoofdvraag beantwoord. Om het proces te verduidelijken, maak je
zowel gebruik van tekeningen/schema’s als uitlegtekst.
Beoordelingscriteria:
Op de poster moeten in ieder geval de volgende begrippen aan bod komen:
-
-
DNA, genen
transcriptie
translatie
mRNA, rRNA, tRNA
RNA-polymerase
triplet, codon, anticodon,
ribosomen
aminozuren, eiwitten
WERKWIJZER
Vooraf
Je werkt in duo’s.
Tijd
Voor de opdracht heb je ongeveer 4 uur nodig.
Stappenplan
Stap 1
Kijk onder het kopje ‘Voorkennis’ wat je moet weten voordat je
aan deze opdracht begint en bekijk zo nodig de aangegeven
onderdelen van de kennisbank.
Stap 2
Kijk onder het kopje 'Kennisbank' welke onderdelen van de
kennisbank je moet bestuderen.
Onder het kopje 'Bronnen' vindt je nog twee links naar sites met
extra informatie over dit onderwerp. Klik de links aan en bekijk de
extra informatie.
Stap 3
Maak als deelproduct een begrippenlijst van de begrippen die je nodig hebt voor je
poster. Zie de begrippen onder het kopje Eindproduct.
KENNISBANK
Kennisbank biologie 2e fase
Bestudeer de volgende items van de kennisbank biologie:
-
13.3.1 Codetaal van nucleïnezuren en eiwit
-
13.3.2 Van DNA naar RNA
-
13.3.3 mRNA wordt vertaald
BRONNEN
Hyperlinks
De volgende websites kun je als extra bron gebruiken:
http://www.bioplek.org/animaties/moleculaire_genetica/transcriptie.
html
Mooie animatie van o.a. de eiwitsynthese
http://www.nrc.nl/redactie/Graphics/Dossiers/GenRevo/flash/gm.ht
ml
Uitleg over verschillende aspecten van genexpressie
http://www.biodoen.nl/biodoenLite.php?idOrder=060501100101
Animatie op youtube (Engels)
http://www.youtube.com/watch?v=41_Ne5mS2ls&feature=related
LEERVERSTERKERS
Test of je de stof begrepen hebt aan de hand van de volgende
toets:
http://www.natuurwetenschappensite.be/assets/natuurwetenscha
ppensite/KERN2/toetsK2H4.jq.htm
Examenopgaven
Examen VWO biologie B1,2 2007, tijdvak 1, opgaven 26, 27 en 28, te vinden op:
http://eindexamens.leidenuniv.nl/download/VWO/Biologie%201,2/2007/I/Biologie%201,2%202
007%20I_opgaven.pdf
NB deze examenopgaven gaan gedeeltelijk ook over theorieonderdelen die niet in deze
opdracht aan bod komen.
Download