Multidag: multiculturele dagbegeleiding en

advertisement
Multidag: multiculturele dagbegeleiding en -behandeling
Nieuwsgierig geworden naar wie en wat
Multidag is, gingen we naar Kerkenbos, een
plek gelegen in Lindenholt en dichtbij Dukenburg. Deze stichting houdt hier kantoor
en heeft er een verblijf voor dagbegeleiding
en -behandeling,
De activiteiten en begeleiding worden georganiseerd voor ouderen met verschillende culturele achtergronden. Ze komen uit de regio Nijmegen en Arnhem. De mogelijkheid bestaat
dat ze met eigen busjes worden opgehaald
en thuisgebracht. Multidag was voorheen gevestigd aan de Wolfskuilseweg. Sinds enkele
weken is ze hier te vinden. We spraken met
voorzitter Mahin Jankie, enkele medewerkers,
vrijwilligers en stagiaires.
Deelnemers
Onze belangstelling ging vooral uit naar hoe
de deelnemers de zorgverlening van Multidag
ervaren. We stelden deze vraag aan een groep
tijdens een activiteit. Dit keer waren ze bezig
met het kerstgebeuren. Een gezellig groepsgesprek over hoe ze elkaar met een kerstcadeautje kunnen verblijden. Hoeveel te besteden, een rijmpje erbij, een persoonlijk tintje,
lootjes trekken en wat er zoal bij hoort in de
feestdagen van december werd in stemming
gebracht. De deelnemers brachten samen met
de medewerkers en vrijwilligers ook een kerstspel ten tonele met een hindoestaanse als Maria in de levende kerststal. Het multiculturele
wordt samen gedeeld bij de vieringen van de
verschillende religieuze feest- en themadagen
de Dukenburger - februari 2014
en maaltijden. Andere bezigheden samen zijn
yoga en verschillende spelletjes, onder meer
bingo, sjoelen en kaarten. Verder tekenen, lezen, schrijven, alsmede creatieve activiteiten
als verven, kleien, breien, en muziek maken.
Ook computeren, hersengymnastiek, wandelen, een dagje uit en shoppen in Winkelcentrum Dukenburg.
Gezamenlijk eten
Zodra de keuken daarvoor klaar is, gebruiken ze samen de warme maaltijd, vegetarisch
of zonder rund- en varkensvlees is mogelijk.
Gerechten uit de verschillende culturen worden klaargemaakt. Bij een rondvraag hoorden
we dat de deelnemers de activiteiten op prijs
stellen. Deelname kan verschillend zijn, afhankelijk van de zorgindicatie per individu.
Vereenzaming wordt tegengegaan middels
sociaal-cultureel contact, dagstructurering,
begeleiding en ontspanning. Rekening wordt
gehouden met de culturele verschillen en de
sociale, psychische en somatische gesteldheid.
De cliënt mag dan ook naar eigen behoefte aan
een activiteit (zowel therapeutisch als recreatief) actief of passief deelnemen. Er gaat een
traject aan vooraf bij de toewijzing voor deze
zorg. Daarbij kan het voorkomen dat er een
geschil over toewijzing ontstaat tussen de gemeente en de aanvrager (zelf, familie, vriend
of verpleegkundige op basis van medisch dossier) en deze tussen wal en schip terecht komt.
Multidag is ook bedoeld voor mantelzorgondersteuning om de verzorgende partner gedurende een of meerdere dagen per week te ont-
lasten van de zorg. Er is evenwel nog te weinig
beleid ontwikkeld hiervoor. Financiering van
de zorg vindt plaats middels de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), het PGB
(Persoon Gebonden Budget) en de ZIN (Zorg
In Natura). Multidag is door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport AWBZ en
HKZ-gecertificeerd als dagbegeleidingsinstelling. Multidag stelt samenwerking met organisaties in Dukenburg en Lindenholt op prijs.
Begonnen in 2004
Het eerste initiatief voor deze zorg ontstond
in Spijkenisse vanuit twee verpleegkundigen
in 2004. De Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) speelde daarbij een rol. In 2011
werd Multidag gestart in Nijmegen. Zowel het
bestuur, als de medewerkers, vrijwilligers en
stagiaires bestaan uit overwegend Surinaamse
en Europese Nederlanders. Via de afdeling
WMO van de gemeente, de huisarts, na ziekenhuisopname of zelf contact opnemen kunt
u bij Multidag terecht. Wel is een indicatie nodig van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) of
de WMO. Ook kan men in de instelling van
Multidag terecht voor GZ-Psychologische en/
of Ayur Vedische behandeling/begeleiding.
Voor meer info: kijk op www.multidag.org
of telefoon (024) 737 00 69 of 06 370 70 826
(telefonisch maandag, woensdag, vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur). Het bezoekadres is Kerkenbos 12-26, 6546 BE Nijmegen. E-mail:
[email protected]
Tekst en foto: Theo Vermeer
11
Download