Checklist project aanleveren - Kinderboerderijen Nederland

advertisement
Bijlage XII Checklist
Criteria
Eisen
1 Is het project meerdere malen uitgevoerd?
2 Is er niet een soortgelijk project in de databank opgenomen?
3 Is in het draaiboek en in eventuele (les)materialen gebruik gemaakt van
correct Nederlands?
Algemeen
4 Zijn de contactgegevens beschikbaar?
5 Heeft het project een pakkende titel?
6 Is duidelijk in welke categorie het project valt? (acties en evenementen,
NME- en lesprojecten voor scholen of maatschappelijke stages)
7
8
9
10
Is de doelgroep van het project duidelijk?
Is duidelijk voor welke leeftijden het project geschikt is?
Is het doel van het project bekend?
Is bekend voor hoeveel personen (deelnemers) het project minimaal en
maximaal geschikt is?
11 Is bekend voor welke periode van het jaar het project geschikt is?
12 Is er een korte projectomschrijving?
Organisatie
13 Is een beschrijving van de voorbereiding aanwezig? (incl. tijd)
14 Is een beschrijving van de werkwijze/uitvoering aanwezig? (incl. tijd)
15 Is bekend hoe het project geëvalueerd wordt?
15 Is bekend hoeveel begeleiders nodig zijn?
16 Is er een taakverdeling aanwezig? (begeleiders/vrijwilligers)
17 Is bekend of het project binnen en/of buiten plaatsvindt?
18 Is bekend hoe het project gepromoot wordt?
19 Is er een begroting behorende bij dit project?
20 Zijn de benodigde vergunningen aanwezig?
Middelen en materialen
21 Zijn de benodigde middelen bekend? (bijv. stoelen, tafels, schrijfmateriaal,
stempels, etc.)
22 Zijn de benodigde materialen aanwezig? (bijv. werkbladen, kleurplaten,
foto's, illustraties, films, etc.)
23 Zien de te gebruiken materialen en middelen er netjes en verzorgd uit?
24 Zijn de benodigde materialen digitaal beschikbaar? (bijv. werkbladen,
kleurplaten, foto's, illustraties, films, promotiemateriaal etc.)
25 Is het materiaal overzichtelijk opgemaakt? (denk aan: regelafstand,
lettertype, goed leesbaar)
26 Is het materiaal gemakkelijk aan te passen voor andere kinderboerderijen?
27 Is bekend welke dieren nodig zijn en hoe met die dieren omgegaan dient te
worden?
28 Past het werkmateriaal bij de doelgroep?
Score
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
29 Is de organisatie herkenbaar binnen het project? (d.m.v. bijv. logo's, t-shirts,
naamkaartjes, etc.)
Educatie/schoolprojecten (alleen van toepassing op projecten voor scholen)
30 Is bekende met welke werkvormen de doelgroep aan het werk gaat?
31 Is er een catalogus of projectbeschrijving voor de scholen beschikbaar?
Maatschappelijke stage (alleen van toepassing op maatschappelijke stages)
32 Is het gewenste niveau van de stagiaires bekend?
33 Is het gewenste leerjaar van de stagiaires bekend?
34 Is bekend hoeveel stagiaires nodig zijn voor dit project?
35 Is de grootte van de opdracht voor de stagiaires in uren (SBU) vastgesteld?
36 Zijn de gewenste vaardigheden van de stagiaires vastgesteld?
37 Zijn de taken en verantwoordelijkheden van de stagiaires vastgesteld?
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Ja Nee N.v.t.
38 Zijn de taken en verantwoordelijkheden van de stagebegeleider vastgesteld? Ja Nee N.v.t.
Download