Toine van den Hoogen - Vincent de Paul Center Nederland

advertisement
Toine van den Hoogen (1947) is als hoogleraar 'fundamentele theologie', en als hoogleraar
'religie en maatschappijtheorie' en 'religion and economics' werkzaam geweest aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoeksveld betreft de vraag naar nieuwe en
hernieuwde idiomen die in de hedendaagse samenleving tot ontwikkeling komen om God ter
sprake te brengen, met name in het domein van de economie. Hij is voorzitter van de Raad
van Kerken Nijmegen e.o., landelijk voorzitter van de Vincentius Verenigingen Nederland,
voorzitter van een aantal curatoria van bijzondere leerstoelen aan Nederlandse universiteiten
en voorzitter van Vincent de Paul Center Nederland. Een publicatie van zijn hand is A Taste
of God.On Spirituality and reframing foundational theology (München: LIT Verlag, 2011).
Download