KORSTEN, ARNO Socioloog

advertisement
KORSTEN, ARNO. Bestuurskundige en socioloog. Werd op 8 juni 1947 in
Velden geboren. Na de lagere school bezocht te hebben, ging hij naar het St.
Thomascollege in Venlo. Hierna studeerde hij van 1965 tot 1971 westerse
sociologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij, na zijn militaire
dienst, van 1973 tot 1980 werkzaam was op het Instituut voor Toegepaste
Sociologie. Hij promoveerde in 1979 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
tot doctor in de sociale wetenschappen op het proefschrift ‘Het spraakmakende
bestuur’. Korsten werkte tot 1987 aan dezelfde universiteit bij de vakgroep
bestuurskunde. In 1986 werd hij benoemd tot deeltijdhoogleraar Bedrijfs- en
bestuurswetenschappen, in het bijzonder Bestuurskunde aan de Open
Universiteit Heerlen (faculteit Managementwetenschappen) en in 1988 tot
fulltime hoogleraar. Vanaf 1991 was hij bovendien als bijzonder hoogleraar
Bestuurskunde van de lagere overheden verbonden aan de Universiteit
Maastricht (faculteit rechtsgeleerdheid).
Arno Korsten schreef enkele honderden wetenschappelijke artikelen en
tientallen boeken en trad negen keer op als promotor bij promovendi die hun
dissertatie voltooiden, doorgaans aan de UM of OU. Daarnaast was hij onder
meer informateur bij coalitiebesprekingen (Heerlen, Den Bosch, Maasdriel) en
congresorganisator. Hij verwierf landelijke bekendheid door zijn activiteiten
voor de Vereniging voor Bestuurskunde (waarvan hij Lid van Verdienste is) en
als lid van de Raad voor het openbaar bestuur (een adviesorgaan voor regering
en parlement). Voor zijn bijdragen aan het openbaar bestuur en de
bestuurskunde werd hij in 2005 benoemd tot Officier in de Orde van OranjeNassau. Op 10 september 2010 nam Korsten afscheid als hoogleraar
Bestuurskunde aan de Open Universiteit. Hierna bleef hij tot medio 2012 als
onbezoldigd hoogleraar aan die universiteit verbonden en werkt hij verder als
freelance consultant, bemiddelaar en coach op het gebied van politiek bestuur,
overheidsorganisatie en management. Hij is met ingang van juli 2012 honorair
hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Hij trad na 2010 op als beoordelaar
van de bestuurskracht van de provincie Limburg en de provincie Zeeland.
Recent beoordeelde hij in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse steden,
zoals Antwerpen, Gent, Hasselt en Gent, vanuit het perspectief van het
grotestedenbeleid. In de periode 2003-2012 is hij toezichthouder bij Roc Gilde
(met vestigingen in Venlo, Venray, Roermond, Weert). Een van zijn recente
boeken draagt de titel ‘Regeren met programma’s’. Een ander: ‘Onder
burgemeesters’.
Download