Economisering van de politiek?

advertisement
Economisering van de politiek? Geesteswetenschappers en sociale wetenschappers in debat Symposium, 8 april 2016 Universiteit Utrecht, Academiegebouw, Belle van Zuylenzaal In verband met de zaalcapaciteit is aanmelding via e‐mail vereist: [email protected] Op dit symposium staat de vraag centraal naar de “economisering” van de politiek – een ontwikkeling waaronder ook de universiteiten in het algemeen en de geesteswetenschappen in het bijzonder te lijden (zouden) hebben. Gebeurtenissen als de financiële, economische en begrotingscrisis sinds 2008 en de bezetting (of het opnieuw toe‐eigenen) van het Maagdenhuis en het ontstaan van de ReThink‐beweging in 2015 hebben geleid tot publieke discussies over “rendementsdenken” en “zeggenschap”, over de invloed van het “neoliberalisme” op politiek en samenleving, over de rol van economen als experts, etc. Waar sociale wetenschappers, met name economen en politicologen, vaak bepalend zijn voor ons begrip van en indirect ook de vormgeving van onze politiek en instituties, wordt dikwijls vergeten wat geesteswetenschappers kunnen bijdragen aan ons politieke zelfverstaan. Daarbij kan gedacht worden aan politiek filosofen en politiek historici, maar bijvoorbeeld ook aan literatuurwetenschappers die zich bezighouden met discours‐analyse. Op dit symposium laten we wetenschappers uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines en benaderingswijzen aan het woord, waarna een panel van economen en politieke wetenschappers zal reageren. Het symposium wordt georganiseerd door het interuniversitaire en interdisciplinaire door NWO gefinancierde onderzoeksprogramma ‘Wat kunnen de geesteswetenschappen bijdragen aan ons praktisch zelfverstaan?’ (zie http://selfunderstanding.sites.uu.nl) en wordt mede mogelijk gemaakt door het onderzoeksfocusgebied ‘Instituties voor open samenlevingen’ van de Universiteit Utrecht. Programma: 9.30 Ontvangst met koffie/thee 10.00 Inleiding door dr. Wout Cornelissen, postdoctoraal onderzoeker politieke filosofie, Universiteit Utrecht SESSIE I: WIJSBEGEERTE 10.15 ‘Het neoliberale verzet tegen economisering van de politiek’ door prof. dr. Martin van Hees, hoogleraar ethiek, Vrije Universiteit Amsterdam 10.45 Repliek door prof. dr. Eric Schliesser, hoogleraar politieke theorie, Universiteit van Amsterdam 11.00 Discussie 11.30 Pauze met koffie/thee SESSIE II: LITERATUURWETENSCHAP 11.45 ‘In de naam van het Maagdenhuis: rendementsdenken en de geesteswetenschappen’ door dr. Joost de Bloois, universitair docent literatuurwetenschap, Universiteit van Amsterdam 12.15 Repliek door dr. Saskia Pieterse, universitair docent literatuurwetenschap, Universiteit Utrecht 12.30 Discussie 13.00 Lunch SESSIE III: GESCHIEDWETENSCHAP 14.00 ‘Meer politieke economie!’ door prof. dr. Ido de Haan, hoogleraar politieke geschiedenis, Universiteit Utrecht 14.30 Repliek door prof. dr. Jan Luiten van Zanden, hoogleraar economische geschiedenis, Universiteit Utrecht 14.45 Discussie 15.15 Pauze met koffie/thee SLOTPANEL: ECONOMISCHE EN POLITIEKE WETENSCHAPPEN 15.30 Paneldiscussie met prof. dr. Irene van Staveren, hoogleraar pluralistische ontwikkelingsstudies, Institute of Social Studies, Erasmusuniversiteit Rotterdam; dr. Reijer Hendrikse, postdoctoraal onderzoeker financiële geografie, Vrije Universiteit Brussel; prof. dr. Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek van instituties, Universiteit Utrecht 16.45 Afsluiting 17.00 Borrel 
Download