Uploaded by wesdorplaura

Opvoedstijlen

advertisement
A) Voorbereiding
Samenvatting 4 opvoedingsstijlen
Opvoedingsstijl 1: Autoritair
In de autoritaire opvoedingsstijl zijn de ouders de baas en moet het kind naar hun luisteren. Ook gaat
deze opvoedingsstijl gepaard met veel regels waaraan het kind zich moet houden. Als het kind dat
niet zou doen krijgt hij straf. Ook geven deze ouders geen ruimte voor discussie. Door deze
opvoedingsstijl weet een kind precies wat er van hem of haar wordt verwacht. Maar dit kan ook
negatief uitpakken. Het kind dat angstig en volgzaam worden tegenover de ouders. Dit kan ervoor
zorgen dat het kind weinig zelfvertrouwen ontwikkeld. Ook kan hij moeilijk beslissingen nemen
omdat zijn ouders alles voor hem beslissen. Ook kan een kind in deze opvoeding juist agressief
worden. Deze autoritaire opvoeding kan zorgen voor veel strijd. Het zou ook goed kunnen dat het
kind als hij ouder wordt steeds meer afstand neemt van zijn of haar ouders.
Opvoedingsstijl 2: Permissief
In de permissieve opvoedingsstijl (ook wel de toegefelijke opvoedingsstijl) geven de ouders hun
kinderen vaak hun zin. In tegenstelling tot de autoritaire opvoedingsstijl is het kind de baas en stellen
de ouders juist weinig strenge regels aan het kind. In deze opvoedingsstijl hebben de ouders veel
aandacht voor de wensen en behoeften van het kind. Ze nemen het kind serieus maar hun eigen
opvoeding niet. Door deze opvoeding is er een gelijkwaardige band tussen het kind en de ouders. Het
kind mag haast alles. Ook zorgt deze opvoedingsstijl voor weinig ruzies. Het negatieve aan deze
opvoeding is dat het kind geen grenzen leert kennen en verwend wordt. Daardoor leert hij weinig
rekening te houden met andere mensen. Ook leert hij in deze opvoeding zichzelf niet beheersen en
kan hij daardoor niet goed met zijn emoties omgaan. Ook kunnen de ouders hun invloed verliezen in
de puberteit. De puber is immers gewend om alles te mogen en kunnen wat hij of zij wil.
Opvoedingsstijl 3: Autoritatief
In de autoritatieve opvoedingsstijl (ook wel de democratische opvoedingsstijl) geven de ouders
leiding met liefde. Ouders houden in deze opvoeding rekening met de ontwikkeling van het kind en
overleggen tegelijkertijd ook met het kind. In deze opvoeding zijn ook regels maar deze worden
onderbouwt met argumenten die de ontwikkeling van het kind stimuleren. Het kind krijgt veel steun
van de ouders en wordt aangemoedigd. Ook hebben ouders in deze opvoeding oog voor de
behoeften en wensen van het kind. Deze manier van opvoeden maakt het kind zelfstandiger en
stimuleert het zelf vertrouwen. Er is een open band tussen ouder en kind. Kinderen die deze
opvoeding hebben over het algemeen veel minder gedragsproblemen, ook kunnen ze beter tegen
groepsdruk. Deze kinderen doen het meestal iets beter op school en zijn vrolijker.
Opvoedingsstijl 4: Verwaarlozing
In de verwaarlozende opvoedingsstijl verwaarlozen de ouders hun kind. Ze geven weinig
geborgenheid, steun en veiligheid. Ook stellen ze weinig regels en laten ze het kind aan zijn of haar
lot over. Hij mag letterlijk alles zelf uitzoeken. Ook leren de ouders in deze opvoeding het kind niets.
Daardoor weet een kind niet wat hij moet en word hij vaak eenzaam en niet geliefd. Deze kinderen
hebben ook veel meer kans om in aanraking te komen met verkeerde vrienden. Doordat de ouders
het kind op deze verwaarlozende manier opvoeden hebben we veel tijd voor zichzelf en hun werk.
Welke opvoedingsstijl kiezen wij en waarom?
Wij hebben de autoritatieve opvoedingsstijl gekozen en deze willen wij centraal laten staan bij de
opvoedingsavond. Wij hebben voor deze stijl gekozen omdat in deze stijl zowel de ouder als het kind
tot zijn of haar recht komt. Ook vinden wij het belangrijk dat de ontwikkeling van het kind
gestimuleerd wordt en dat zie je zeker ook terug in deze opvoedingsstijl. Wat wij ook goed vonden
was dat kinderen die door de autoratieve opvoedingsstijl worden opgevoed, meestal veel
opgewekter zijn.
B) Thema-avond
C) Activiteit presenteren
Download