Uploaded by Marjan Eenens

Procent berekenen gemiddelde mediaan

advertisement
Procent berekenen
Je wil berekenen hoeveel procent een deel van het totaal is.
Deel x 100
Totaal
In onze klas van 18 leerlingen zitten 6 meisjes en 12 jongens. Je wil weten hoeveel % van de
leerlingen meisjes zijn.
Deel x100
Totaal
6 x 100
18
= 33,3%
Oefeningen
1 De leidinggroep van de plaatselijke Chiro bestaat uit 37 leden: 12 van 18 jaar, 9 van 19 jaar,
12 van 20 jaar en 4 van 21. Hoeveel % percent van de leidsters zijn jonger dan 20?
Deel
x100
Totaal
……
x 100
= ……….%
…….
2 De bakker verkoopt de overgebleven koeken aan de helft van de prijs. Hij heeft 49 koeken
over, waarvan er 12 met chocolade zijn. Hoeveel percent van de koeken heeft chocolade?
Deel
x100
Totaal
……
x 100
= ……….%
…….
3 We kopen 45 kaartjes, 13 ervan zijn voor nieuwjaar. Hoeveel percent is dat?
………………. x100
………
……………….
…...…
x 100
= ……….%
4 We hebben 25 appels gekocht, 4 ervan zijn slecht. Hoeveel percent is dat?
Noteer je berekening.
Het gemiddelde berekenen
Je wil het gemiddelde van een reeks getallen berekenen.
Som van alle getallen
Aantal getallen
In onze klas van 7 leerlingen waren dit de resultaten van de toets op 10 punten: 8, 6, 5, 4, 7,
6, 9. Wat is het gemiddelde van deze punten?
Som van alle getallen
Aantal getallen
53
8
6,625
Oefeningen
1 Je hebt voor pav op je rapport een toets van 7/10, een toets van 9,5/10 en een toets van
8/10. Wat is je gemiddelde?
Som van alle getallen
………….
Aantal getallen
…………..
…………………
2 Je hebt 5 kledingstukken gekocht: €49, €22, €18, €20 en €7. Wat is je gemiddelde
kostprijs?
………….
…………………
…………..
3 Je hebt de voorbije 5 maanden goed verdiend: €450, €280, €310, €200, €450. Wat was je
gemiddelde loon?
………….
…………………
…………..
3 Je hebt de voorbije 3 maanden goed kunnen sparen: €150, €270, €360. Hoeveel heb je
gemiddeld gespaard?
………….
…………..
…………………
De mediaan berekenen
Je wil de mediaan van een reeks getallen berekenen.
Getallen op volgorde zetten -> het middelste getal in de reeks
In onze klas van 7 leerlingen waren dit de resultaten van de toets op 10 punten: 8, 6, 5, 4, 7,
6, 9. Wat is het gemiddelde van deze punten?
9876654
Oefeningen
1 Je hebt voor pav op je rapport een toets van 7/10, een toets van 9,5/10 en een toets van
8/10. Wat is je mediaan?
………………………………………………………………………………..……
2 Je hebt 5 kledingstukken gekocht: €49, €22, €18, €20 en €7. Wat is je gemiddelde
kostprijs?
………………………………………………………………………………..……
3 Je hebt de voorbije 5 maanden goed verdiend: €450, €280, €310, €200, €450. Wat was je
gemiddelde loon?
………………………………………………………………………………..……
3 Je hebt de voorbije 3 maanden goed kunnen sparen: €150, €270, €360. Hoeveel heb je
gemiddeld gespaard?
………………………………………………………………………………..……
Download