Uploaded by User996

Dissolutie paracetamol

advertisement
Naam: Vanwynsberghe Ruben
Datum: 08/10/2018
Klas: 2FBTD
Dissolutie van paracetamol + Fotometrische bepaling van Paracetamol
A. Dissolutie van paracetamol
1. Doel
Het bepalen van het vrijgaveprofiel van paracetamol in een systeem dat het gastrointestinaal stelsel benadert.
2. Principe
Door nabootsing van het gastro-intestinaal stelsel, in een dissolutie systeem, kan aan de
hand van concentratiebepalingen (verspreid over een tijdsperiode van negen minuten)
berekend worden wat het vrijgestelde percentage aan paracetamol op die welbepaalde
tijdstippen is. Met deze bepalingen kan vervolgens een dissolutiecurve opgesteld worden.
Figuur 1: Dissolutiesysteem (1)
3. Benodigde reagentia
HCl Oplossing volgens Europese Farmacopee
V = 3000 ml
cnodig = 0,1 mol/l
dgegeven = 1,19 g/ml
𝑚
% = 37
𝑚
M = 36,46 g/mol
37 g HCl

:M
1,0 mol

: 84,0 ml * 1000ml
12 mol

𝑚
 37𝑚 % = 12 mol/l
converdund * Vonverdund = cverdund * Vverdund
12 mol/l * X = 0,1 mol/l * 3000 ml
3000𝑚𝑙∗0,1 𝑚𝑜𝑙/𝑙
X=
= 0,03 𝑙
100 g HCl oplossing
:d
84,0 ml
: 84,0 ml * 1000ml
1,00 l
12 𝑚𝑜𝑙/𝑙
Neem een maatkolf van 3000 ml. Breng hierin een bodem aqua dest. en voeg vervolgens de
berekende hoeveelheid HCl 12 mol/l toe. Vul vervolgens aan met aqua dest. tot de
maatstreep.
4. Gebruikte toestel
T = 37 °C
Roersnelheid: 75/min
Materiaal:
- Erlenmeyers 100 ml
- Maatkolf 3000 ml
- Maatkolf 500,0 ml
- Bekers
- Maatcilinders
5. Onbekenden
Zes gelulen paracetamol die elk 150 mg bevatten.
Vijf gelulen worden toegevoegd aan 5 verschillende vessels van het dissolutiesysteem.
De zesde gelule wordt gebruikt om een referentie oplossing te maken.
6. Tijdschema en Verdunningsschema
Tijdsschema
Tijd (min)
Staalname (ml)
Referentiewaarden
(% opgelost)
1-5
Referentiewaarden
(mg opgelost)
7,5 (5%)
Concentratie
(mg/ml)
0,075
1
100,0
3
100,0
25-30
45 (30%)
0,45
5
100,0
50-60
90 (60%)
0,90
7
100,0
80
120 (80%)
1,20
9
100,0
100
150 (100%)
1,50
Referentie
500,0
100
150
0,30
Verdunningsschema
Kolf
Verdunning
1
2
3
4
5
REF
10X
20X
40X
50X
100X
100x
Oplossing
paracetamol
(ml)
10
5
2,5
2
1
1
HCl
oplossing
Aanlengen
tot
100,0 ml
100,0 ml
Concentratie
paracetamol
(mg/ml)
0,0075
0,0225
0,0225
0,024
0,015
0,003
Absorbantie
0,330
0,491
0,391
0,291
0,145
0,447
 Deze verdunning is wegens verstrooidheid door tijdsgebrek verkeerd waardoor de concentratiebuiten de
verdunningsreeks valt en dus niet gebruikt mag worden.
Berekeningen adhv lineaire regressie in deel B
De vergelijking: y = 62,26x + 0,0319
x = concentratie, y = absorbantie
𝐴−𝑏
A = a * conc. (mg/ml) * b  conc (mg/ml) = 𝑎
Kolf 1
𝐴−𝑏
0,330−0,0319
𝑚𝑔
conc (mg/ml) = 𝑎 =
= 0,00479 𝑚𝑙
62,26
Werd tienmaal verdund
Werkelijke concentratie = 0,00479 mg/ml *10 = 0,0479 mg/ml
Kolf 2
Conc. (mg/ml) =
𝐴−𝑏
𝑎
=
0,491−0,0319
62,26
𝑚𝑔
= 0,00737 𝑚𝑙
Werd twintigmaal verdund
Werkelijke concentratie = 0,00737 mg/ml *20 = 0,147 mg/ml
Kolf 3
Conc. (mg/ml) =
𝐴−𝑏
𝑎
=
0,391−0,0319
62,26
𝑚𝑔
= 0,00577 𝑚𝑙
Werd veertigmaal verdund
Werkelijke concentratie = 0,00577 mg/ml *40 = 0,231 mg/ml
Kolf 4
Conc. (mg/ml) =
𝐴−𝑏
𝑎
=
0,291−0,0319
62,26
𝑚𝑔
= 0,00416 𝑚𝑙
Werd tienmaal verdund
Werkelijke concentratie = 0,00416 mg/ml *50 = 0,208 mg/ml
Kolf 5
Conc. (mg/ml) =
𝐴−𝑏
𝑎
=
0,145−0,0319
62,26
𝑚𝑔
= 0,00182 𝑚𝑙
Werd honderdmaal verdund
Werkelijke concentratie = 0,00182 mg/ml *100 = 0,182 mg/ml
Kolf REF
Conc. (mg/ml) =
𝐴−𝑏
𝑎
=
0,447−0,0319
62,26
𝑚𝑔
= 0,00667 𝑚𝑙
Werd honderdmaal verdund
Werkelijke concentratie = 0,00667 mg/ml *100 = 0,667 mg/ml
7. Afvalverwerking
Reagentia
WGK
Grenswaarde
Concentratie
Verwijdering rest
HCl
1
< 0,5 mol/l
0,1 mol/l
Gootsteen
8. Besluit
De dissolutiecurve ziet er niet uit zoals ze er uit zou moeten zien.
Na 1 minuut is 16,0% van de hoeveelheid paracetamol opgelost.
Na 3 minuten is 49,0% van de hoeveelheid paracetamol opgelost.
Na 5 minuten is 77,0% van de hoeveelheid paracetamol opgelost.
Na 7 minuten is 69,3% van de hoeveelheid paracetamol opgelost.
Na 9 minuten is 60,7% van de hoeveelheid paracetamol opgelost.
Tot minuut 5 is het percentage nog oplopend. Na minuut 5 zijn de percentages terug
aflopend. Dit is onmogelijk. Hoe langer de gelule in oplossing is, hoe meer ze opgelost zou
moeten zijn. Dit is hier niet het geval.
Deze (grote) afwijking kan te wijten zijn aan foutieve verdunning door mijzelf. Het is ook
mogelijk dat een deel van de gelulen reeds vervallen zijn waardoor het actieve bestanddeel
al deels gedegradeerd was. Al lijkt dit onwaarschijnlijk aangezien ze allen uit dezelfde doos
kwamen.
Verder is ook de referentieoplossing foutief verdund. Door de snelheid waarmee er
gehandeld moest worden is over het hoofd gezien dat de referentie slechts 20x verdund
moest worden en geen 100x. Door deze foutieve verdunning valt de concentratie buiten de
verdunningsreeks en mag de absorbantiewaarde niet gebruikt worden.
9. Bronvermelding
(1) Figuur 1: “Dissolutiesysteem”
B. Gryson, M. Kielemoes, “Labo farmaceutische analyse II,” Cursus, Odisee, Gent, 2018
(2) “Safety information | Sigma-Aldrich.” [Online]. Available:
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/h1758?lang=en&region=BE
[Accessed: 7 oktober 2018]
10. Bijlagen
Tijd
1
3
5
7
9
conc (mg/ml) #mg in 500ml
% opgelost
0,0479
24,0
16,0%
0,147
73,5
49,0%
0,231
115,5
77,0%
0,208
104,0
69,3%
0,182
91,0
60,7%
% opgelost
Dissolutiecurve
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
0
1
2
3
4
5
Tijd (min)
Figuur 2: Verwerking in Excel
6
7
8
9
10
B. Fotometrische bepaling van paracetamol
1. Doel
Het bepalen van de concentratie van een opgegeven en het bepalen van het
aspirinegehalte in een tablet
2. Principe
Absorbanties van standaard oplossingen met verschillende concentraties worden gemeten
bij 244 nm. Vervolgens worden de concentraties van de onbekenden berekend aan de hand
van statistische verwerking van de Absorbanties.
Figuur 3: Structuurformule paracetamol BRON(3)
3. Benodigde reagentia
3.1 HCl
V = 4l
c = 0,1 mol/l
d = 1,19 g/ml
𝑚
% = 37
𝑚
M = 36,46 g/mol
37 g HCl

:M
1,0 mol

: 84,0 ml * 1000ml
12 mol
𝑚
 37 𝑚 % = 12 mol/l
Converdund * Vonverdund = cverdund * Vverdund
12 mol/l * X = 0,1 mol/l * 3 l
4𝑙∗0,1 𝑚𝑜𝑙/𝑙
X = 12 𝑚𝑜𝑙/𝑙 = 0,03 𝑙

100 g HCl oplossing
:d
84,0 ml
: 84,0 ml * 1000ml
1,00 l
3.2 Paracetamol (stock)
V = 0,5000l
c = 250,0 mg/l
250.0 mg in 1 liter  125.0 mg in 500,0 ml
mtheoretisch = 0,1250 g
mpraktisch = 0,1282 g
ctheoretisch = 256,4 mg/l
4. Gebruikte toestel
- Ultrasoonbad
- Doorstroom spectrofotometer Genesys 10UV Thermo Scientific
Golflengte = 244 nm
5. Onbekenden
Zowel voor onbekende 1 als onbekende 2 wordt er 10,00 ml stockoplossing (paracetamol)
ingediend in een droge proefbuis. Van de teruggekregen oplossing wordt er 10,00 ml
aangelengd met 0,1 M HCl tot 100,0 ml.
Voor de extra onbekende (paracetamoltablet) wordt een tablet van 500 mg paracetamol
afgewogen. Deze tablet wordt verpulverd en een hoeveelheid equivalent aan 200 mg
paracetamol wordt hieruit afgewogen.
mtablet = 0,5922 g
500 mg paracetamol

592,2 mg tablet
:5*2
:5*2
200 mg paracetamol

236,9 mg tablet
mafgewogen = 0,2331 g
0,2331 g tablet is equivalent met 196,8 mg paracetamol.
Dit wordt opgelost in 150 ml HCl 0,1 M. Om het oplossen te versnellen wordt gebruik
gemaakt van het ultrasoonbad. Eens alles is opgelost, wordt de oplossing gefiltreerd in een
maatkolf van 250,0 ml en aangelengd met HCl van 0,1 M.
c=
196,8 𝑚𝑔
0,2500 𝑙
= 787,2 mg/l
Uit deze oplossing wordt 50,00 ml genomen en overgebracht in een maatkolf van 500,0 ml.
Dit wordt aangelengd met HCl 0,1 M.
Dit is een
1
10
verdunning dus c = 78,72 mg/l
Aangezien deze concentratie niet binnen de kalibratielijn valt zal er nog extra 10x verdund
moeten worden. Er wordt 10,00 ml oplossing genomen en aangevuld tot 100,0 ml met HCl
0,1 M
c = 7,872 mg/l
6. Verdunningsreeks en resultaten
Maatkolf
Stock (ml)
HCl
Conc. Paracetamol
Absorbantie
Oplossing 0,1 (mg/ml)
M
Blanco
/
0
0,000
1
2,00
0,005
0,332
2
4,00
0,010
0,652
3
6,00
0,015
0,977
4
8,00
0,020
1,307
5
10,00
0,025
1,561
Onbekende 1
10,00 (onbekende)
?
0,663
Onbekende 2
10,00 (onbekende)
?
0,637
Tablet
Zie bereiding extra
onbekende
?
0,917
Berekeningen
Aanlengen
tot 100,0 ml
HCl
De vergelijking: y = 62,26x + 0,0319
x = concentratie, y = absorbantie
A = a * conc (mg/ml) * b  conc (mg/ml) =
𝐴−𝑏
𝑎
Onbekende 1
Conc. (mg/ml) =
𝐴−𝑏
𝑎
=
0,663−0,0319
62,26
𝑚𝑔
= 0,0101 𝑚𝑙
Werd tienmaal verdund
Werkelijke concentratie = 0,0101 mg/ml *10 = 0,101 mg/ml
Onbekende 2
Conc. (mg/ml) =
𝐴−𝑏
𝑎
=
0,637−0,0319
62,26
= 0,00972
𝑚𝑔
𝑚𝑙
Werd tienmaal verdund
Werkelijke concentratie = 0,00972 mg/ml *10 = 0,0972 mg/ml
Onbekende 3
Conc. (mg/ml) =
𝐴−𝑏
𝑎
=
0,917−0,0319
62,26
= 0,0142
𝑚𝑔
𝑚𝑙
Werd vijftigmaal verdund
Werkelijke concentratie = 0,0142 mg/ml * 50 = 0,711 mg/ml  177.8 mg paracetamol
opgelost.
𝑚
%
𝑚
177,7 𝑚𝑔
paracetamol = 196,8 𝑚𝑔 ∗ 100% = 90,29%
Op wat heb je hier de m/m% uitgerekend?
177.8 mg zat er in 233.1 mg afgewogen, dus zat er 451.7 mg in de tablet van 592.2 mg,
ongeveer 76.27 % m/m% dus. Bereken dit en laat de berekeningen zien!
Maar er zat dus 451.7mg paracetamol in de tablet, ipv 500mg.
r
0,9990
s
0,0252
slope a
62,26
intercept b
0,0319
A=a*conc(mg/ml)+b
Maatkolf
O1
O2
O3
conc. (mg/ml) absorbantieconc. (mg/ml) VF
?
0,663
0,0101
?
0,637
0,0097
?
0,917
0,0142
10
10
50
conc. (mg/ml)
0,101
0,097
0,711
Lineariteit
Test op lineariteit
p-waarde = significantie = 3,68E-05
p-waarde < 0,05  lineair
7. Afvalverwerking
Reagentia
HCl (4)
WGK
1
Grenswaarde
< 0,5 mol/l
Concentratie
0,1 mol/l
Verwijdering rest
Gootsteen
Paracetamol (5)
1
< 0,5 mol/l
0,00165 mol/l
Gootsteen
Berekening Paracetamol
250 mg/l
M = 151,16 g/mol
:M
0,00165 mol/l
8. Besluit
De concentratie van de stockoplossing (paracetamol) bedraagt 256,4 mg/l.
De concentratie van onbekende 1 is 0,101 mg/ml.
De concentratie van onbekende 2 is 0,0972 mg/ml.
De concentratie van onbekende 3 is 0,711 mg/ml.
De theoretische concentratie van onbekende 3 is 0,7872 mg/ml.
Het m/m% paracetamol in het onderzochte monster is 90,29 %.
Er is een lineair verband.
9. Bronvermelding
(3) Figuur 3: “Structuurformule paracetamol”
B. Gryson, M. Kielemoes, “Labo farmaceutische analyse II,” Cursus, Odisee, Gent, 2018
(4) “Safety information | Sigma-Aldrich.” [Online]. Available:
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/h1758?lang=en&region=BE
[Accessed: 7 oktober 2018]
(5) “Safety information | Sigma-Aldrich.” [Online]. Available:
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/bp371?lang=en&region=BE
[Accessed: 7 oktober 2018]
10. Bijlagen
Concentratie (mg/ml) Absorbantie
0,005
0,332
0,010
0,652
0,015
0,977
0,020
1,307
0,025
1,561
?
0,663
?
0,637
?
0,917
Bepaling van paracetamol
1,8
y = 62,26x + 0,0319
R² = 0,998
1,6
1,4
1,2
1
A
Maatkolf
1
2
3
4
5
O1
O2
O3
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,000
0,005
0,010
SAMENVATTING UITVOER
0,015
0,020
conc. (mg/ml)
Gegevens voor de regressie
Meervoudige 0,99902
correlatiecoëfficiënt R
R-kwadraat 0,998041
Aangepaste kleinste
0,997388kwadraat
Standaardfout
0,025179
Waarnemingen
5
r
slope
intercept
s
Variantie-analyse
Vrijheidsgraden Kwadratensom
Gemiddelde kwadraten F
Significantie F
Regressie
1
0,9690769 0,9690769 1528,592828 3,68E-05
Storing
3
0,0019019
0,000634
Totaal
4
0,9709788
Coëfficiënten
Snijpunt
0,0319
Variabele X 1 62,26
Standaardfout
T- statistische gegevens
P-waarde Laagste 95%Hoogste 95%
0,026407638 1,2079839 0,313594248 -0,05214 0,115940889
1,592440475 39,097223 3,68138E-05 57,19214 67,32785631
STORINGEN
Storingen
-0,0112
-0,0025
0,0112
0,0299
-0,0274
verzamelbereik
-0,07554 -3s
-0,05036 -2s
-0,02518 -1s
0
0
0,025179 1s
0,050357 2s
0,075536 3s
Variabele X 1 Grafiek
met storingen
Storingen
0,05
0
0,000
-0,05
0,010
0,020
Variabele X 1
Figuur 4: Verwerking in Excel
Verzamelbereik
Frequentie
-0,07554
0
-0,05036
0
-0,02518
1
0
2
0,025179
1
0,050357
1
0,075536
0
Meer
0
Histogram
Frequentie
Waarneming
Voorspelde Y
1
0,3432
2
0,6545
3
0,9658
4
1,2771
5
1,5884
3
2
1
0
Frequentie
0,030
Verzamelbereik
0,025
0,030
Download