1 Het verschil tussen Aspirine en Dafalgan

advertisement
1 Het verschil tussen Aspirine en Dafalgan
Plaats in de leerplannen
Koolstofverbindingen: indeling en eigenschappen
1.1 Oriënteren
Achtergrondinformatie
Aspirine is de beschermde merknaam voor acetylsalicylzuur. Dit is de werkzame stof in Dispril,
Aspro … Paracetamol is de triviale naam van de verbinding die je o.a. in Dafalgan terugvindt.
Onderzoeksvraag
Je hebt en heel moeilijk examen achter de rug met barstende hoofdpijn als gevolg. Je vindt een
tablet waarvan je weet dat het ofwel Aspirine ofwel Dafalgan is. Maar bent allergisch aan
acetylsalicylzuur. Hoe kan je met zekerheid vaststellen met welk product je te doen hebt?
Zoek de formules op van acetylsalicylzuur en van paracetamol:
Welke functionele groepen herken je?
Bijkomende informatie:
Fenolen vormen diepblauwe complexe ionen met Fe3+ ionen.
Wat zijn fenolen?
1.2 Voorbereiden
Hypothese
1 Formuleer een hypothese wat het zuur-base-gedrag van deze verbindingen betreft.
2 Voorspel of er een verschil is tussen Aspirine en Dafalgan wat de complexvorming met ijzer
betreft.
Bouwstenen voor actueel chemieonderwijs 2011 - Kleurrijke chemie – 12 februari 2011
1
Benodigdheden
- Indicator: broomthymolblauw
- 1 tablet aspirine, 1 tablet dafalgan, weegschaal, gedestilleerd water, mortier en stamper,
erlenmeyer 100 ml, trechter, filtreerpapier, nunclonschaaltje
- FeCl3-oplossing, 5%
Verbinding
FeCl3
Gevaarsymbool
R-zinnen
S-zinnen
WGK
1.3 Uitvoeren
Werkwijze
Een tablet van elk geneesmiddel fijn malen.
Gelijke massa’s (ongeveer 300 mg) afwegen, oplossen in 30 ml water en filtreren.
A Breng van elke oplossing een kleine hoeveelheid in twee schaaltjes aan. Voeg enkele druppels
indicator aan.
Waarneming
Komt je waarneming overeen met de aanwezige functionele groep?
B
Breng van elke oplossing een kleine hoeveelheid in twee schaaltjes aan en voeg enkele
druppels van de FeCl3-oplossing toe
Komt deze waarneming overeen met je veronderstelling?
Links oplossing van acetylsalicylzuur - rechts oplossing van paracetamol
Boven met BTB – onder met Fe3+ ionen
Bouwstenen voor actueel chemieonderwijs 2011 - Kleurrijke chemie – 12 februari 2011
2
1.4 Rapporteren – reflecteren
Conclusie
Acetylsalicylzuur is een zuur, paracetamol is geen base.
Fenolen vormen complexe ionen met Fe3+-ionen volgens onderstaande reactie
Paracetamol is dus een fenol.
1.5 Tips voor verder onderzoek
1 Ibrupofen is een molecule met gelijkaardige pijnstillende eigenschappen. Is deze molecule te
vergelijken met ACZ of met paracetamol?
2 Er bestaan nog veel meer moleculen met een OH--groep. Schrijf de formule van cyclohexanol en
van salicylzuur. Zou er met deze verbindingen ook een ijzercomplex gevormd worden?
1.6 Bronnen
Prof. Blumes Tipp des Monats Mai 2003 http://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/
Uitgetest door Annie Wellens
Tekst: Annie Wellens
Bouwstenen voor actueel chemieonderwijs 2011 - Kleurrijke chemie – 12 februari 2011
3
Download