FPZ Opdracht: Pijn

advertisement
Hoofdstuk 1: Pijn
FPZ Opdracht: Pijn
Taak 1 Paracetamol
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wat betekent antiflogistisch?
En analgetisch?
Is paracetamol antipyretisch?
Onder welke therapeutische subgroep valt paracetamol?
Waarvoor, naast pijnstilling wordt paracetamol nog meer gebruikt? Geef ook de medische
benamingen hiervoor?
Kan paracetamol maagklachten veroorzaken?
Soms wordt er voor gekozen om paracetamol via infusie toe te dienen. Wanneer wordt er gekozen
voor deze toedieningsweg?
Met welk middel kan een paracetamol overdosering behandeld worden?
Hoe noem je een middel dat overdoseringen tegengaat?
Mag paracetamol gebruikt worden bij borstvoeding?
Taak 2 Coffeïne
1. Hoe heet een preparaat met meerdere middelen?
2. Wat is de werking van coffeïne indien toegevoegd aan paracetamol? Is coffeïne een opioïde?
3. Kijk in de farmacotherapeutische kompas bij coffeine. Er staat in het rood een uitroepteken bij de
geneesmiddeltekst. Wat betekent dit?
Taak 3 NSAID’s
1. Tot welke therapeutische subgroep behoort het middel celecoxib?
2. Wat betekent de afkorting d.c. op een recept? Waarom wordt deze gebruikswijze aangehouden bij
celecoxib en andere NSAID’s?
3. De middelen celecoxib en diclofenac komen uit dezelfde therapeutische groep. Toch is er een
verschil tussen beide middelen. Wat is het verschil? Wat is het voordeel van een middel als
celecoxib? En wat is het nadeel?
4. Noem 4 andere geneesmiddelen die in de zelfde therapeutische sub-groep vallen als celecoxib
5. Geef een aantal bijwerkingen van NSAID’s.
6. Wat is de meest voorkomende bijwerking van NSAIDs?
7. Hoe kan deze bijwerking optreden? Leg uit
Kerntaak 1 Farmacotherapie in de apotheek
060915 NB
Hoofdstuk 1: Pijn
Taak 4 Opioïden
Geef bij elke vraag ook aan waar je de informatie opgezocht hebt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wanneer wordt een opioïd in combinatie met gewone pijnstillers voorgeschreven?
Noem 3 belangrijke bijwerkingen van opioïden.
Geef een omschrijving van het 4-stappenplan van pijnbestrijding.
Noem 3 ontwenningsverschijnselen van opiaten.
Welke middelen kunnen gebruikt worden bij overdosering van bijvoorbeeld morfine?
Eén middel die gebruikt kan worden bij overdosering is een ‘opiaatantagonist’. Welk middel is dit
en wat betekent het woord opiaatantagonist? Leg uit waarom het gebruik van een
opiaatantagonist kan leiden tot agressieve patiënten.
Lees onderstaande tekst uit het Farmacotherapeutisch Kompas van de monografie van morfine en
beantwoord daarna de volgende vragen:
Kinetische gegevens
Resorptie: oraal variabel, rectaal onregelmatig en onvolledig. F = 19–40% wisselend en sterk
verminderd door groot first-pass-effect. Distributie door het hele lichaam, voornamelijk in nier,
lever, long en milt; lagere concentraties in hersenen en spieren. Metabolisering: in de lever tot
inactief morfine-3-glucuronide en in geringe mate (tot ca. 5%) in actief morfine-6-glucuronide. Er
zijn aanwijzingen voor een enterohepatische kringloop. Eliminatie: met de urine 90% en de gal 7–
10%. T1/2 = 2–3 uur, bij gestoorde nierfunctie verlengd tot 41–141 uur (morfine) en 89–136 uur
(morfine-6-glucuronide).
a. Wat wordt bedoeld met een onregelmatige en onvolledige resorptie?
b. Wat wordt bedoeld met het first-pass-effect?
c. Wat wordt bedoeld met de woorden metabolisering en eliminatie?
Leg in je eigen woorden uit wat wordt bedoeld met het woord opioïdrotatie. Een patiënt gebruikt
60 mg morfine oraal en de internist wil over op morfine subcutaan. Wat voor dosering zal de arts
voorschrijven? En als de arts over wil op tramadol oraal?
Wat betekenen de woorden oromucosaal, doorbraakpijn en maligne pijn?
Actiq valt onder de Opiumwet. Voor Opiumwetmiddelen wordt een speciaal recept gebruikt.
Herschrijf recept 4 volgens de regels van de Opiumwet. Je levert eerst 4 stuks af.
Taak 5 Lokale anesthetica
1. Geef een omschrijving van de 4 verschillende toepassingsgebieden bij lokale anesthesie.
2. Noem minstens 5 geneesmiddelen die in de groep lokale anesthesie vallen.
Taak 6
Welke merknaam hoort bij welke stof? Noem bij ieder preparaat de meest voorkomende bijwerking
fentanyl
Aleve
ibuprofen
Advil
meloxicam
Durogesic
naproxen
Movicox
Kerntaak 1 Farmacotherapie in de apotheek
060915 NB
Hoofdstuk 1: Pijn
Taak 7
Hoofdpijn, spierpijn, menstruatiepijn….etc. Voor elk soort pijn is een andere pijnstiller – althans volgens de
reclame – geschikt. Is dat ook zo of moet het altijd paracetamol zijn?
Vul onderstaand schema in. Geef in dit overzicht ook aan waarom je deze pijnstiller het beste kunt
adviseren. Geef eveneens de dosering bij deze indicatie voor zowel volwassenen als kinderen.
Soort pijn
Geneesmiddel
Waarom deze
pijnstiller?
Dosering
volwassenen
Dosering kind
Hoofdpijn
Migraine
Spierpijn
Rugpijn
Gewrichtspijn
(griep)
Menstruatiepijn
Tand- of kiespijn
Kerntaak 1 Farmacotherapie in de apotheek
060915 NB
Hoofdstuk 1: Pijn
Extra Opdracht 1
Een mevrouw belt naar de apotheek.
“Ik snap er niets van” zegt ze. “Mijn dochter heeft nogal last van hoofdpijn en nu heeft zij van de huisarts
zakjes met Ascal van 600 mg gekregen. En mijn man krijgt altijd zakjes van de cardioloog met Ascal cardio
100 mg omdat hij een licht hartinfarct heeft gehad. Hoe kan dat nu?”
1. Kun je uitleggen waarom de dochter voor hoofdpijn Ascal 600 mg krijgt en de man van de
cardioloog Ascal cardio met 100 mg carbasalaatcalcium? (maak eventueel gebruik van
Informatorium)
2. Waaruit bestaat carbasalaatcalcium? Oftewel wat is carbasalaatcalcium? (zoek op in
Informatorium)
Extra Opdracht 2
Dr. N. Poort
Verlengde Visserstraat 20A
9714 RT Examenstad
R/ Tramadol bruistabl 50 mg no 40
S. 4 dd 1 tablet
Mevr Verhagen
Sportlaan 89
Examenstad
1. Is dit een zogenaamd opiumwet-recept? Hoe weet je dat?
2. Welke aanvullende wettelijke eisen gelden er voor opiumwet-recepten ten opzichte van ‘normale’
recepten? Noem er drie.
3. Voldoet dit recept aan de wettelijke eisen?
4. Wat is een belangrijke bijwerking van Tramadol?
5. Valt paracetamol in dezelfde therapeutische subgroep als tramadol? Zo niet: in welke wel?
6. Wat is het maximale gebruik van tramadol per dag (hoeveel mg in totaal)?
7. Wat is het maximaal aantal keren dat tramadol per dag gebruikt mag worden?
Kerntaak 1 Farmacotherapie in de apotheek
060915 NB
Download