Geneesmiddelen en PIJN

advertisement
Geneesmiddelen en PIJN
PIJN
• Signaalfunctie: er is iets mis!
• Acute en chronische pijn
– signaalfunctie gaat verloren, het wordt een
last
– Accuut: oorzaak (vaak) duidelijk
– Pijnstillers werken
– Chronisch: bestaat langer, oorzaak onduidelijk
– Wanhoop
• Pijnstillers, acupunctuur, chirurgisch ingrijpen,
zenuwblokkade, hypnose, gedragstherapie,
kalmeringsmiddelen, antidepressiva
pijnbestrijding
• Weghalen signaal!!
• Niet-opioïden=gewone pijnstillers
• Opioïden=sterke pijnstillers (opiumwet)
Niet-opioïden
– Stof die bij weefselbeschadiging vrijkomt, kan
geen zenuwprikkel geven
– Werken bij lichte tot matige pijn
– Incl. middelen met koortsdempende of
ontstekingsremmende werking
• Paracetamol
• NSAID’s (non steroid anti inflammatory drug)
• Combi
paracetamol
•
•
•
•
1e keus
Pijnstilling + koortsdemping
Geen interacties
Nauwelijks contra-indicaties
• Nadeel: zeer giftig bij chronisch gebruik of
overdosering (onherstelbare
leverbeschadiging)
film: prostaglandinen
NSAID
•
•
•
•
Pijnbestrijding
Ontstekingsremming en/of koortsdemping
Bij lichte/matige pijn
Bij ontstekingen van gewrichten en
spieren/pezen
• Bijwerking:
– maagklachten (prostaglandinebescherming)
– overgevoeligheid (eens en nooit weer)
– chronisch gebruik: nierbeschadiging
Vervolg NSAID
• Contra indicatie
– Maagzweer
– hartfalen
• interactie
– Antistolling (wordt versterkt)- trombosedienst
laten weten
– Plaspillen (werking neemt af)
• Acetylsalicylzuur / carbasalaatcalcium /
diclofenac / ibuprufen / naproxen
combi
• Combi van paracetamol met codeïne
(opiaat) of coffeïne
– Codeïne versterkt niet-opioïden
– Coffeïne: niet bewezen
Opioïden
• Sterke pijnstilling
• Andere beleving
Vaak alleen geschikt voor hevige acute pijn
• Bijwerkingen!!
– Obstipatie
– Sufheid
– Ademhalingsdepressies
– GEWENNING
– VERSLAVING
Anesthetica
• Plaatselijke verdoving
– Oppervlakteanesthesie (op weefsel)
– Infiltratieanesthesie (in weefsel)
– Geleidingsanesthesie (via zenuw)
• Lidocaïne
Pijnstillers bij reuma / jicht
• Zie hoofdstuk 3 GMD
Download