Zetpil of paracetamol - BSO

advertisement
Protocol Ziekte KDV De Lolifantjes
Zieke kinderen
Bij De Lolifantjes staat het kind centraal. Als een kind zich niet lekker voelt
heeft het extra verzorging en aandacht nodig die we bij De Lolifantjes niet altijd
kunnen bieden. We vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid van een
ziek kind bij de ouders ligt. Om te beoordelen of uw kind wel of niet naar De
Lolifantjes kan komen blijven wij kijken naar de gezondheid en het
welbevinden van het kind en naar de gezondheid van andere kinderen.
Ziek of niet ziek?
Speelt uw kind zoals het normaal doet?
Reageert uw kind anders dan normaal?
Voelt uw kind warm aan? heeft uw kind koorts?
Huilt uw kind vaker of langer dan normaal?
Klaagt uw kind over pijn?
Geeft uw kind over?
Heeft uw kind diarree?
Mocht één of meerdere van bovenstaande zaken worden waargenomen bij uw
kind, dan wordt u altijd door de pedagogisch medewerker gebeld, en wordt
met u overlegd of uw kind nog op de groep kan blijven of dat uw kind (eerder)
opgehaald dient te worden. Wanneer uw kind koorts heeft boven de 38,5
graden, dan wordt u verzocht uw kind op te halen.
Zetpil of paracetamol
Heeft u uw kind de avond of de nacht voor het bezoek aan De Lolifantjes een
zetpil/paracetamol toegediend dan wil de pedagogisch medewerkster daar van
op de hoogte worden gesteld.
We benadrukken dat het niet de bedoeling is
om uw kind 's ochtends een zetpil/paracetamol toe te dienen als het kind naar
De Lolifantjes komt. Na een paar uur, als de zetpil/paracetamol is uitgewerkt
kan de koorts omhoog schieten en kan gevaar van een koortsstuip ontstaan.
Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.
Wanneer er sprake is van een besmettelijke ziekte, dan dient u uw kind in
sommige gevallen thuis te houden:
Waterpokken
Uw kind mag weer naar De Lolifantjes wanneer de blaasjes zijn uitgedroogd.
Krentenbaard
Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door
bacteriën. In het begin ontstaat een blaasje, dat openbarst en waarna er een
gele korst op komt. Vervolgens breiden de plekken zich uit. Het vocht uit de
blaasjes is zeer besmettelijk. De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn
ingedroogd of tot 48 uur na de start van de behandeling met antibiotica. De
blaasjes afplakken met een pleister is niet wenselijk, aangezien hierdoor
"broei" kan optreden en de krentenbaard zich zal uitbreiden.
Uw kind kan weer naar De Lolifantjes, wanneer de blaasjes zijn ingedroogd of
48 uur na de start van een behandeling met antibiotica.
Hoofdluis
Wanneer uw kind hoofdluis vrij is, mag u uw kind weer naar De Lolifantjes
brengen. Twee weken na eerste behandeling. Informatie over de behandeling
is te verkrijgen bij de pedagogische mederwerkers of op de website van de
GGD
Vijfde ziekte
Het kind mag komen als het zich niet ziek voelt, omdat de besmettelijkheid
meestal al voorbij is op het moment dat de ziekteverschijnselen zich voordoen.
Waarschuwing voor zwangere vrouwen: de vijfde ziekte kan gevaarlijk zijn
voor het ongeboren kind in de eerste twintig weken van de zwangerschap,
wanneer de moeder de ziekte nog niet eerder heeft gehad.
Toedienen van medicijnen
Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de
(huis)arts zijn voorgeschreven. Ouders dienen een verklaring te onderteken
waarop zij vermelden welk medicijn wanneer in welke dosering moet worden
toegediend. Deze formulieren liggen op de groep. Paracetamol valt ook onder
medicijnen.
Download