Ziek kind hoort thuis - Kinderopvang Bij Lotte

advertisement
Ziek kind hoort thuis
Kinderopvang bij Lotte
Wij bij Lotte kijken vanuit onze professionele vakkennis naar het emotionele en fysieke welzijn van uw
kind en dragen hier zorg naar. Ons protocol ‘een ziek kind hoort thuis’ willen wij graag nader
toelichten.
Als u vermoed dat uw kind ziek is, adviseren wij om uw kind thuis te temperaturen voordat u uw kind
naar de opvang brengt. Als de temperatuur 38 ºC of hoger is en uw kind is huilerig/ gevoelig, dan
adviseren wij u om uw kind die dag niet naar de opvang te brengen. Uw kind kan overprikkelt raken en
de temperatuur kan hierdoor snel gaan stijgen.
Het is ook niet de bedoeling om uw kind een paracetamol/zetpil te geven als het die dag naar de
opvang komt of om de zetpil tijdens de overdracht nog op de opvang toe te dienen. Als de
paracetamol/zetpil uitgewerkt is kan de koorts omhoog schieten en kan er een koortsstuip ontstaan.
Wanneer het kind tijdens de opvang ziek wordt
Wij nemen contact met u op om uw kind z.s.m. te komen ophalen. Mocht u niet in staat zijn om
binnen een half uur op de opvang te zijn, verzoeken wij u om iemand anders te regelen. Een kind is
voor ons ziek als het meerdere van deze symptomen vertoont:
 hangerig, huilerig, heeft één op één contact nodig
 Lichaamstemperatuur boven de 38 ̊C
 moet overgeven/diarree, slecht eet of-/en drinkt
 zich duidelijk ziek voelt
Waar letten wij op bij ziekte?
Door onze ‘kindgerichte manier van werken’ zien wij duidelijk wat het kind aangeeft en wat zijn/ haar
lichaam ons verteld. Ten eerste is de lichaamstemperatuur bepalend , maar ook factoren zoals eten,
drinken en ontlasting/ plassen spelen hierin een rol.
Wij bij Lotte communiceren de behoefte van uw kind
Als uw kind vrolijk is en hij / zij heeft een lichte verhoging, dan zullen wij kijken naar wat de behoefte is
van uw kind. Als uw kind hierbij ‘gezond’ gedrag vertoond, is dat voor ons bepalend en zullen wij de
‘lichte’ verhoging alleen melden als een mededeling. Het is niet zo dat wij bij iedere lichte verhoging u
bellen en dat u uw kind moet komen ophalen.
Besmettelijke ziektes
Als een kind een besmettelijke ziekte heeft, volgen wij het protocol van de GGD. Wanneer er bij Lotte
een besmettelijke ziekte heerst, wordt u hierover geïnformeerd.
Bij noodgevallen
Zo nodig zal een huisarts geraadpleegd worden (als het kan de eigen huisarts).Bij ernstige zaken bellen
wij direct 112, waarbij u tegelijkertijd ook gewaarschuwd wordt.
Medicatie bij Lotte
Homeopathische medicatie ( zetpillen) dienen wij alleen in noodgevallen toe en in overleg met u als
ouder. Het doel is om de lichamelijke/ emotionele klachten te doen verzachten. Wij dienen geen
medicatie toe als oplossing om de koorts te onderdrukken. Wij zullen hierin kindgericht blijven
handelen.
Het team bij Lotte
 Volgt jaarlijks een training kinder – EHBO.
 Communiceert open en transparant met ouder(s).
 Staat voor professionele vakkennis en blijft zich ontwikkelen binnen de visie.
 Legt direct contact met de GGD, mocht het nodig zijn.
Download